Handelingen

image_pdfimage_print
Hans Burger
31 mei 2009

Handelingen 2,38-39 – Wat moeten wij doen?

Liturgie Voorzang Gez 118,1.3 Stil gebed Votum / groet Zingen Gez 102a,1.2 Schuldbelijdenis en genadeverkondiging: n.a.v. Handelingen 2,38-39 Zingen Ps 34,6.7.8 Schriftlezing: Hand 2,1-13.36-42 Zingen Gez 103,1.5.6.9 Preek over Handelingen 2,38-39 Zingen: LB 473,1.5.6.10 Kinderen (’s Morgens Zingen: Ps 51,5Lezen: Rom 8,1-13 plus Gal 5,22-23Zingen LB 252,1.2)  (’s middags: GeloofsbelijdenisZingen: LB 477) Gebed Collecte Zingen…

Lees verder

Hans Burger
31 mei 2008

Handelingen 5,1-11 – Heilig is Hij – Hij kent mij

Voorbereiding voor het heilig avondmaal Liturgie Voorzang Ps 50,1.2 Votum / groet Zingen Ps 50,3.4 Wet Zingen Ps 50,7.10.11 Gebed Lezen: Handelingen 4,32-5,16 Tekst: Handelingen 5,1-11 Preek Zingen Ps 139, 1.3.11 Voorbereiding op het avondmaal Zingen Gez 125,1.2.4.6 Gebed Collecte Zingen Gez 170,1.2.3 Zegen Opmerkingen: – ik hoor het graag van te voren wanneer deze…

Lees verder

Hans Burger
10 mei 2008

Handelingen 2,1-13 – Wat doet de Heilige Geest?

Liturgie Voorzang: Ps 87,1.3.5 Votum / groet Zingen: Gez 102a,1.2 Jer 31,31-34 en wet Zingen: Ps 119,5.6 Gebed Lezen: Hand 2,1-13 Zingen: Gez 103,2.5.6 Preek over Hand 2,1-13 Zingen: Gez 105,1.2.5.6.9 (’s Middags Geloofsbelijdenis Gez 103,8.9) Gebed Collecte Zingen: EL 270 (Ga nu heen in vrede) / LB 477 Zegen Opmerkingen: – ik hoor het…

Lees verder

Hans Burger
2 juni 2007

Handelingen 2,37-42 – De methode van de Heilge Geest

Voorbereiding avondmaal – bevestiging van een diaken Liturgie Voorzang: Gezang 171 Votum / groet Zingen: Ps 95,1.3.4 Wet gecombineerd met avondmaalsformulier: zelfbeproeving Zingen: Gezang 157 (NG 80) Slot formulier 739-740 Gebed Lezen: Handelingen 2,29-42 Tekst: Handelingen 2,37-42 Preek Zingen: Gez 105,1-5 (’s Middags: Geloofsbelijdenis Zingen: LB 477) Bevestiging ambtsdragers Halverwege zingen: Ps 133 Daarna opdracht…

Lees verder

Hans Burger
26 mei 2007

Handelingen 2,33 – Pinksteren: voor of tegen Jezus

Liturgie Voorzang: Opwekking 334  / EL 382 Votum / Groet Zingen: Ps 67 Wet met Ezechiël 36,26-27 en Galaten 5,16-23 Zingen: LB 252,1.2 Gebed Schriftlezing: Handelingen 2,1-36 Zingen: Gez 105,1.2.5.9 (nieuw) Tekst: Handelingen 2,33 Preek Zingen: Gez 102a,1.2.4 (GK 26a) Gebed Collecte Zingen Gez 64 (NG 37) Zegen Opmerkingen: – ik hoor het graag van…

Lees verder