Filippenzen 3:7-8a – Geslaagd?!

Het is fijn als je voor je examens geslaagd bent. Wij willen graag dat dingen lukken. Maar wanneer ben je als persoon geslaagd? Paulus zegt: alleen met Jezus. Alles wat zelf wilt toevoegen is afval.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Opwekking 599, 638 en 640
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 146 : 2, 3 en 8
Gebed
Lezen: Filippenzen 3 : 1 – 11
Filmpje
Preek over Filippenzen 3 : 7 – 8a
Zingen: Opwekking 575
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 518
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 687
Zegen met gesproken amen
Zingen: Opwekking 734

Geslaagd?!

Inleiding
dia 1 – examens
Eindelijk was het deze week zo ver: de examenuitslagen.
Wat duurt wachten dan lang!
Je was al bijna weer vergeten dat je die examens had gedaan,
al helemaal gewend aan een veel te lange vakantie.
Of je hebt al weken niet geslapen,
bent chagrijnig en snauwt iedereen af,
bijt op je nagels totdat er niets meer van over is,
allemaal omdat je gek wordt van de spanning.
Hoe dan ook: de uitslag is eindelijk binnen.

dia 2 – geslaagd
De spannendste dag was donderdag,
de dag van het, hopelijk verlossende, telefoontje.
Elke keer als je telefoon overgaat, schrik je even:
zou dit het telefoontje zijn waar je op zit te wachten?
Alle anderen die het wagen jou te bellen, kap je snel af:
je moet bereikbaar zijn!
En dan is het zover: je school belt.
Je bent… geslaagd!
Zelfs als je dat eigenlijk al lang wist, is het een opluchting.
Dit is toch maar mooi binnen!
Je cijferlijst doet er niet meer toe: jij heb je diploma!
Je zet het op facebook, hangt de vlag uit en snijdt de taart aan.
Uiteraard in die volgorde.

Het is fijn als je slaagt.
En als je dit jaar geen examens hebt gedaan:
het is natuurlijk ook fijn als je overgaat,
naar de volgende klas of het volgende studiejaar.
Het is fijn dat als je ergens aan begint, dat het dan ook lukt.
Want dat is slagen: dat dingen lukken.

dia 3 – geslaagd?!
Er zijn allerlei dingen waar je in kunt slagen.
Maar vandaag kijken we nog wat dieper: naar jezelf.
Wanneer ben je nu geslaagd als persoon?
Wanneer is jouw leven gelukt?
Wanneer kun je trots zijn op jezelf?

1. Wanneer ben je geslaagd?
dia 4 – wanneer ben je geslaagd?
Wanneer ben je nu geslaagd?
Dat hangt er natuurlijk maar net vanaf wat jij belangrijk vindt,
wat jij graag zou willen bereiken in je leven.
De een droomt ervan een grote paardenwedstrijd te winnen,
terwijl een ander daar helemaal niets mee heeft.
Voor iedereen is het wat anders om geslaagd te zijn.

dia 5 – wat je hebt, wat je doet, wat mensen van je vinden
Toch kun je er ook wel iets algemeens over zeggen.
Ik kwam ergens dit rijtje tegen:
je bent geslaagd om wat je hebt, om wat je doet of om wat mensen van je vinden.
Als ik dat soort rijtjes zie,
dan maak ik er altijd een sport van een uitzondering te vinden.
Ik kon er niet een bedenken…
Het zal dus wel heel aardig kloppen.
Ik ga ze even langs.

dia 6 – Dagobert Duck
Je bent geslaagd om wat je hebt.
Zeg maar, de Dagobert Ducks van deze wereld, die zwemmen in hun geld.
Aan sommige mensen zie je gewoon dat ze geslaagd zijn:
dikke auto, dure kleding en een gigantisch huis.
Maar het kan ook gewoner, met de nieuwste I-Phone.
Als je maar meer hebt dan mensen om je heen, dan ben je geslaagd.
Toen ik examen deed was je al geslaagd als je een telefoon met kleurenscherm had…
En je hoeft helemaal geen dikke auto te hebben:
als je als eerste van je vriendengroep een auto koopt,
is zelfs een oude Nissan Micra heel indrukwekkend!

dia 7 – tennis
Je bent geslaagd om wat je doet.
Je examens halen bijvoorbeeld.
En dan verder, met een opleiding, je eerste baan.
Je bent geslaagd als je jezelf opwerkt,
als je iets belangrijks met je leven doet.
Maar ook bijzondere dingen die je kunt,
bijvoorbeeld muziek of sport.
Ook hier hoef je helemaal niet groot te denken:
als je maar beter presteert dan de mensen om je heen.
Roland Garros winnen is maar voor enkelen weggelegd,
maar ik ben ook al onder de indruk als je een Fries tennistoernooi wint.

dia 8 – waardering
Je bent geslaagd om wat anderen van je vinden.
Misschien is dit wel de belangrijkste,
want iets hebben of doen, dat is pas echt leuk als anderen het ook zien.
Wat is het heerlijk als mensen je bewonderen!
Bijvoorbeeld omdat jij alles durft waar anderen voor terugschrikken.
Of omdat iedereen jouw humor heerlijk vind.
Het toppunt van geslaagd zijn is natuurlijk
als anderen een poster van jou boven hun hangen.

dia 9 – Paulus: een zeer geslaagde man
En dan komen we bij Paulus.
Paulus was echt geslaagd.
Alles wat Joden belangrijk vinden, waarom zij iemand bewonderen, heeft Paulus.
Paulus is geboren om geslaagd te zijn.
Hij is een Israëliet, en dan niet zomaar een: hij komt uit de stam Benjamin.
Hij had nog niet veel meer gepresteerd dan volle poepluiers,
en toch waren de mensen al onder de indruk omdat hij van Benjamin afstamde.
En dan gaat het verder: Paulus is niet in Israël opgegroeid,
maar komt wel uit een echte Hebreeuwse familie:
hij spreekt perfect Hebreeuws.
Verder is Paulus besneden, precies zoals dat volgens de wet moest,
op de 8e dag na zijn geboorte.
En neem dan zijn opleiding:
hij heeft onderwijs gekregen van de Farizeeën,
de meest respectabele Joden die je maar kunt bedenken.
Vandaag zou je zeggen: Paulus heeft aan een topuniversiteit gestudeerd, Cambridge ofzo.
Paulus heeft zich precies aan de Joodse wetten gehouden,
heeft nog nooit een regel overtreden.
En hij had een glansrijke carrière als christenvervolger.
Ja, dat hoor je goed: hij was een geslaagd christenvervolger.
Voor Joden liet dat zien dat Paulus echt een goede en fanatieke Jood was.
In onze tijd zou hij als expert vaak mogen aanschuiven
bij De Wereld Draait Door of RTL Late Night.
De mensen keken naar hem op, zagen hem als voorbeeld.
Paulus was geslaagd.

Ik neem aan dat niemand hier zoals Paulus wil zijn…
We leven natuurlijk in een heel andere tijd.
Maar geslaagd zijn, dat wil natuurlijk iedereen.
Want dat geeft het gevoel dat je waardevol bent.
En als je helemaal niets hebt om trots op te zijn,
als jouw leven niet zoveel voorstelt, als je je er een beetje voor schaamt,
dan kun je altijd nog doen alsof je succesvol bent.
Wij willen nu eenmaal graag geslaagde mensen zien.

2. Geslaagd met Jezus
dia 10 – geslaagd met Jezus
Wanneer ben je geslaagd?
De boodschap van Paulus
is dat je niet geslaagd bent om wat je doet,
om wat je hebt of om wat anderen van je vinden,
maar dat je geslaagd bent met Jezus.
Met Jezus ben je gegarandeerd geslaagd,
en het is ook de enige manier om echt geslaagd te zijn.

dia 11 – Jezus is geen reserveoptie
Dat is nogal wat, zeggen dat Jezus beter is
dan al die andere dingen waarin je geslaagd bent.
Kijk, als je niets hebt, als je leven een grote mislukking is,
dan kan ik me goed voorstellen dat je zegt: ‘Jezus is alles voor me.’
Als alles je is afgepakt, dan kun je altijd nog naar Jezus vluchten.
Jezus als reserveoptie voor niet-zo-geslaagde mensen.

Maar zo bedoelt Paulus het dus helemaal niet!
Jezus is voor hem geen reserveoptie.
Paulus was een zeer geslaagde Jood,
hij had indrukwekkend carrière gemaakt
en er werd naar hem opgekeken.
Dat hij zegt dat je pas met Jezus echt geslaagd bent,
zegt hij niet omdat hij niets beters heeft.
Het is omdat hij heeft ontdekt dat al die dingen waardoor je geslaagd zou zijn,
nooit op kunnen tegen Jezus.

dia 12 – Jezus is geslaagd
Maar wat bedoelt Paulus daar dan mee, dat je geslaagd bent met Jezus,
dat Jezus alles is wat je nog wilt?
Daar hebben we even wat stappen voor nodig.
Stap 1: Jezus is geslaagd.
Al zouden veel mensen in zijn tijd op aarde hem helemaal niet zo geslaagd vinden…
Hij had niet de hipste gadgets of de duurste paarden,
had maar weinig echte vrienden en kon heel vervelend zijn.
Toch is Jezus geslaagd.
God heeft je niet gemaakt zodat anderen onder de indruk van je zijn,
hij heeft je gemaakt voor zichzelf:
dat mensen door jou van God onder de indruk zijn,
door je liefde voor God en voor alle mensen.
Daar zijn mensen dus niet bepaald in geslaagd.
Jezus wel: hij deed wat altijd al Gods bedoeling met de mensen was,
hij koos nooit zijn eigen belang, maar altijd het belang van de ander.
Daarom is Jezus geslaagd.

dia 13 – Jezus wordt als jou
De volgende stap is echt waanzinnig!
Jezus is geslaagd, is iemand om eindeloos te bewonderen,
maar Jezus draait het om!
Je bent niet pas geslaagd als jij wordt zoals Jezus,
het is precies andersom: Jezus wordt net als jou!
Dat bedoelt Paulus als hij zegt dat je bij Jezus hoort.
Ergens anders schrijft Paulus:
“God heeft hem die de zonde niet kende voor ons een gemaakt met de zonde.”
Wij dromen erover net zo te worden als de geslaagden van deze wereld.
Jezus hangt, bij wijze van spreken, juist jouw poster boven zijn bed.
Dat is toch niet te bevatten?!

dia 14 – je bent al geslaagd
En dan de laatste stap: daarom ben je al lang geslaagd.
Als Jezus, de enige die echt geslaagd is in Gods bedoeling met de mensen,
als die Jezus zich met jou identificeert,
dan ben je pas echt geslaagd.
Je bent niet geslaagd om wat je met je leven hebt bereikt,
dat kan nooit op tegen de liefde van Jezus.
Je bent met Jezus geslaagd, en daar hoef je niets voor te presteren,
daar hoef je geen examens voor te maken,
en daar hoef je niet te bewijzen dat je de moeite waard bent.
Je krijgt het cadeau.
Met Jezus ben je al geslaagd.

3. De rest: weg ermee!
dia 15 – de rest: weg ermee!
En al die andere dingen dan?
Die dingen die jij zo mooi voor elkaar hebt,
waar jij geslaagd in bent?
Paulus zegt: weg ermee!

Dat doet hij met heel felle woorden.
Voor de mensen die je aanpraten dat je jezelf moet bewijzen,
heeft Paulus geen goed woord over.
In de Bijbel in Gewone Taal worden ze ‘slechte mensen’ genoemd.
In de Nieuwe Bijbelvertaling staat ‘honden’,
een lelijker scheldwoord kon je niet voor Joden gebruiken.
Het is net zo grof als een moslim ‘varken’ noemen.
Zo boos maakt Paulus zich over iedereen die zelf nog iets wil toevoegen
aan wat Jezus al voor je heeft gedaan.

dia 16 – het staat Jezus in de weg (containers)
Paulus zegt: al die dingen die ik vroeger zo belangrijk vond,
al die dingen die van mij een geslaagd man maakten,
ze zijn waardeloos, kunnen in de vuilnisbak.
Moeten we dan zometeen, na deze dienst,
maar een vuurtje maken en al onze diploma’s verbranden?
Dat lijkt mij niet helemaal de bedoeling…
Maar waar het Paulus om gaat:
alles waar je trots op bent, waardoor je denkt dat je ertoe doet,
alle dingen waarmee je jezelf geslaagd hebt gemaakt,
die staan in de weg dat je met Jezus geslaagd bent.
Denk niet dat je waardevol bent
om wat je hebt, om wat je doet of om wat anderen van je vinden.

dia 17 – je doet jezelf ermee tekort
Daarmee doe je jezelf alleen maar te kort.
Want wat is het dan moeilijk om geslaagd te blijven.
Als je nu je diploma hebt gehaald, is dat natuurlijk heel fijn,
maar daar kun je niet je hele leven op blijven teren.
Je moet jezelf steeds verder ontwikkelen om geslaagd te blijven.
Je blijft bezig jezelf te vergelijken met anderen,
je moet steeds meer hebben, je moet steeds beter presteren,
en steeds weer moet je de waardering van anderen verdienen.
Het is onbegonnen werk en nergens voor nodig,
je bent al geslaagd!

dia 18 – ruimte om te lijden
Wat scheelt dat een gestress!
Geen zorgen meer over of je wel goed genoeg bent.
Geen wonder dat Paulus begint met dat je blij mag zijn omdat je bij Jezus hoort.
Stop maar met al die drukte om jezelf te bewijzen.
Dan komt er ook ruimte om er voor anderen te zijn en te lijden.
Net als Paulus, die op reis ging om iedereen over Jezus te vertellen,
en daarom deze brief nu uit de gevangenis schrijft.
Net als Jezus, die kwam om ons te redden,
en daarom aan het kruis werd geslagen.
Als je met Jezus geslaagd bent, dan zul je ook lijden.
Maar juist dan mag je merken dat je bij hem hoort,
dat je al lang geslaagd bent.
Amen.
Filippenzen 2:5-7 – Kerst: Jezus geeft alles op voor jou

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Deze preek is een vervolg en uitbreiding op de meditatie ‘God wordt klein’, over Filippenzen 2:6-7, die ik op de volkskerstzang heb gehouden.

Liturgie

Zingen: Midden in de winternacht

LvK Lied 138 : 1, 2, 3 en 4 (Komt allen tezamen)

LvK Lied 134 : 1, 2 en 3 (Eer zij God in onze dagen)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Opwekking 526 (Goed nieuws)

Gebed

Kinderen naar club

Lezen: Lucas 2 : 1 – 14

Zingen: Opwekking 533 (Een klein kind)

Lezen: Filippenzen 2 : 1 – 7

Zingen: Psalm 98 : 1, 2 en 4

Preek over Filippenzen 2 : 5 – 7

Zingen: LvK Lied 135 : 1, 2 en 3 (Hoor de englen zingen d’eer)

Kinderen terug

Kinderlied: projectlied : 5 en 6

Gebed

Collecte

Zingen: ‘Kom vier het feest’ (Sela)

Zegen

Zingen: GKB Gezang 50 (Ere zij God)

Preek: Kerst: Jezus geeft alles op voor jou

Lego

dia 1 – zwart

Veel mensen, en de kinderen allemaal, hebben deze weken vakantie.

Je hoeft vandaag niet naar school,

dat begint pas over anderhalve week weer.

Alle tijd om lekker te spelen.

Ik heb zelf ook wat speelgoed meegenomen.

Kunnen jullie zien wat het is?

Het is een Legopoppetje.

Ik heb me heel wat kerstvakanties met Lego vermaakt.

Lego was mijn favoriete speelgoed.

Of misschien is dat het nog steeds wel…

Want Lego is niet alleen voor kinderen.

Ik denk dat ik ongeveer 8 jaar oud was.

We logeerden bij een oom en tante en ik had Lego meegenomen.

Ik had iets moois gemaakt, en toen was het bedtijd.

De volgende ochtend was er opeens iets anders van mijn Lego gemaakt!

De schuldige biechtte het gelukkig op, maar ik was wel boos.

Maar ga er dus maar vanuit dat als je in bed ligt,

de grote mensen met jouw Lego spelen…

Hoe dan ook, ik wil aan de hand van Lego uitleggen wat met Kerst gebeurt.

Een van de leukste dingen van Lego,

vind ik dat je je fantasie kunt gebruiken.

Als je het kunt verzinnen, kun je het ook bouwen.

Op die manier kun je een hele wereld bouwen.

Met huizen, met straten, met speeltuinen.

Maar je kunt ook een wereld bouwen van ruimteschepen.

Je bouwt een wereld die je zelf hebt bedacht.

Helaas is het niet altijd vakantie, kun je niet altijd met Lego spelen.

Behalve als je van Lego je werk kunt maken.

Dat is toch een droombaan:

elke dag met Lego spelen, en daar dan ook nog geld voor krijgen!

Zoals bijvoorbeeld de directeur van Legoland.

Hij is de hoogste baas, hij mag bedenken hoe die Legowereld eruit moet zien.

Net zoals God heeft bedacht hoe onze wereld eruit moet zien!

En nu komen we bij kerst.

Stel je voor, je bent de directeur van Legoland,

en je gaat van de Lego houden.

Het is zo erg dat je verliefd wordt op de Legopoppetjes.

En je besluit: ‘ik wil ook in die Legowereld leven,

ik word een Legopoppetje!’

Natuurlijk kan dat niet.

Een mens kan zichzelf niet veranderen in een stukje plastic.

Maar met kerst gebeurt wel zoiets.

God heeft onze wereld gemaakt, hij heeft bedacht dat er mensen moeten zijn.

En God houdt zo veel van mensen,

dat hij in Jezus zelf mens wordt.

Dat is het onvoorstelbare wonder van kerst.

De grote God komt als mens.

1.God wordt mens

dia 2 – kerst: de grote God wordt klein

Elk jaar weer vieren we het kerstfeest.

Elk jaar weer wordt dit verhaal verteld.

Je hoeft heus geen christen te zijn om het verhaal van kerst te kennen.

Maar het overbekende verhaal kan heel makkelijk gewoon worden.

Dat je het wonder van het verhaal niet meer hoort.

Als je tot je laat doordringen wat er gebeurt met kerst,

dan zakt je mond open van verbazing.

Kerst is de omgekeerde wereld.

Zoals de engelen het vertellen aan de herders:

‘vandaag is jullie redder geboren, hij is de Heer’.

De Heer is geboren, God is geboren, hoe kan dat?!

Paulus schrijft erover.

Over dat Jezus God is,

maar als mens naar onze wereld komt.

De Maker wordt een mens van vlees en bloed.

Met Kerst vieren we dat de Schepper een schepsel wordt.

Christenen zijn wel een beetje gewend aan het idee,

maar het is pure Godslastering!

God is machtig, God is heilig.

De geloofsbelijdenis van Moslims is ‘God is groot’.

Dit gaat er lijnrecht tegenin: God is klein.

Hoe haal je het in je hoofd dat de grote God klein wordt?!

Dat is ronduit vernederend voor God.

Het is onvoorstelbaar wat Jezus allemaal opgeeft.

Als morgen in het nieuws is

dat de directeur van Legoland in een Legopoppetje is veranderd,

dan zou je heel raar staan te kijken.

Met kerst gebeurt het.

Het is nog groter:

het verschil tussen God en mens

is groter dan het verschil tussen een mens en een Legopoppetje.

Dat vieren we vandaag.

God dompelt zich helemaal onder in onze wereld.

Hij kijkt niet vanaf een afstand naar de wereld die hij heeft gemaakt,

maar hij wordt zelf onderdeel van die wereld.

En dan niet als koning in een paleis,

maar als huilende baby in een stinkende voederbak.

De grote God wordt klein, hij vernedert zich.

Kerst is absurd!

dia 3 – geloofwaardig omdat het absurd is

Misschien is het juist daarom ook wel geloofwaardig.

Want stel je voor dat je zelf een godsdienst mag bedenken.

Hoe zou die er dan uitzien?

Ik zou dan iets bedenken over hoe de wereld ontstaan is,

over de zin van het leven en hoe je geluk vindt,

over de dood en wat er na dit leven gebeurt.

Maar een God die zichzelf vernedert,

een God die zelf een mens wordt,

- en dan ook nog eens een miserabel mens,

Paulus schrijft dat hij de gestalte van een slaaf aanneemt, –

zo’n God verzin je gewoon niet!

In de tweede eeuw na Christus zei iemand:

“ik geloof omdat het absurd is.”

Ik denk dat hij gelijk had.

God wordt mens,

dat kun je niet bedenken,

daar kun je je alleen maar over verbazen.

Stil worden van verwondering.

2.Jezus gaat voor jouw belang

dia 4 – Jezus gaat voor jouw belang

Of toch niet?

Want laten we nog even teruggaan naar die directeur van Legoland.

Als hij serieus overweegt een Legopoppetje te worden,

dan is hij toch gewoon niet goed wijs?!

Het is absurd, maar het is ook gewoon dom.

Waarom wordt Jezus mens?

Zit er bij hem soms ook een steekje los?

Nee, Jezus weet heel goed wat hij doet.

Paulus schrijft dat Jezus zich richt op de ander.

Jezus gaat niet voor zijn eigen belang,

maar voor het belang van de ander.

Hij wordt mens, niet voor zichzelf, maar voor ons!

Jezus is niet gek, hij maakt zich klein omdat hij van jou houdt.

Omdat hij jou een nieuw leven wil geven.

dia 5 – Jezus wil je verlossen

De afgelopen weken hebben we het gehad

over een aantal koningen uit het Oude Testament.

Over David, Salomo, Joas en Hizkia.

Bij elk van die koningen kun je iets zien

van wat er gebeurt met een wereld die aan mensen is overgeleverd.

Mensen maken een puinhoop van de wereld.

De wereld is donker, we hebben het zelf verziekt.

Jezus is Gods antwoord daarop.

Jezus werd mens om je te verlossen uit die donkere wereld,

waarin het steeds om jou gaat.

Jezus werd mens om jouw zonden te vergeven

en je een nieuw begin te geven.

Was het daarvoor echt nodig dat Jezus mens werd?

Ik weet het niet, ik kan God niet narekenen.

Ik weet wel dat ik het mooi vind.

Het laat zien dat God ons volstrekt serieus neemt.

Een directeur van Legoland kan een poppetje oppakken

en ergens anders weer neerzetten.

God hoeft maar met zijn vingers te knippen,

en de hele wereld wordt nieuw.

Maar hij wil ons daarin meenemen

en ons in onze waarde laten.

dia 6 – Jezus kiest niet voor zijn eigen belang

Dat is de mentaliteit van Jezus:

hij is helemaal gericht op ons belang.

Hij is niet bezig met hoe hij er zelf uit komt.

Zichzelf zet hij helemaal opzij.

Natuurlijk bleef Jezus God, ook in zijn tijd op aarde.

Maar hij doet afstand van zijn ‘rechten’ als God.

Jezus laat zich niet gelden,

heel anders dan die vier koningen uit het Oude Testament.

Want het gaat Jezus niet om zijn eigen belang.

Dat maakt Kerst echt een feest.

Dat God mens wordt, dat is al bijzonder,

het is feest omdat we de geboortedag van Jezus vieren.

Maar het feest is nog veel groter:

Jezus doet dat voor jou!

Jezus gaat voor jouw belang.

3.Jezus’ mentaliteit in ons

dia 7 – Jezus als voorbeeld

Voor wiens belang ga je zelf?

Volgens Paulus is Jezus ook een voorbeeld:

‘laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had’.

Daarmee zitten we midden in het jaarthema

dat we dit jaar in De Voorhof hebben: dienen zoals Jezus.

Die gezindheid van Jezus is niet zo vanzelfsprekend.

In de tijd van Jezus niet, in onze tijd ook niet.

Je gaat jezelf toch niet vrijwillig klein maken?

Als je kijkt in lijstjes wat mensen echt belangrijk vinden in het leven,

dan staat gelukkig worden altijd bovenaan.

Je eigen belang dus.

In onze wereld is het ieder voor zich.

Je eigen belang opgeven, je richten op het belang van de ander,

dat is nog niet zo makkelijk.

Natuurlijk willen we best wat voor een ander doen.

Dan kunnen we ook best even in het belang van de ander denken,

zonder dat we er direct zelf wat aan moeten hebben.

Maar zo af en toe iets voor een ander doen,

is wel iets heel anders dan de mentaliteit van Jezus hebben.

dia 8 – mentaliteit: manier van denken en leven

Paulus zegt niet: ‘doe ook eens iets voor een ander’,

maar: ‘laat de mentaliteit van Jezus in je zijn.’

Het gaat om een mentaliteit, een mind-set, een manier van denken en leven.

Niet zo af en toe iets goeds doen voor een ander,

maar in elke situatie je afvragen: wat is het belang van de ander?

Dat is niet te vatten in één voorbeeld.

Gaan voor het belang van de ander, dat kan overal.

Het kan in de trein.

Je kunt daar zo snel mogelijk een mooi plekje zoeken,

je kunt ook anderen ruimte geven.

Het kan op je werk.

Je kunt vervelende klusjes naar anderen doorschuiven,

je kunt ze ook zelf doen.

Het kan in de kerk.

Je kunt het gezellig hebben met de mensen die je kent,

je kunt ook eens op een onbekende afstappen.

Het kan overal!

Onrealistisch en niet haalbaar?

Als het aan mensen ligt wel.

Maar in Filippenzen 2:13 schrijft Paulus:

‘het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt.’

God wil je veranderen, op zijn manier:

hij neemt jou serieus.

Hij dwingt je niet met harde hand,

maar laat je langzaam veranderen.

Jezus doet het je voor.

En langzaam wordt het een gewoonte.

dia 9 – Jezus brengt echte vrede

Het moet wat zijn,

een wereld waarin niemand meer aan zichzelf denkt,

maar iedereen kijkt wat hij voor een ander kan betekenen.

Kerst is het begin van die wereld,

het begin van vrede op aarde.

Kerst gaat verder als we, net als Jezus,

onszelf opofferen voor anderen,

en in het spoor van Jezus vrede en eenheid brengen.

En Jezus maakt het af!

Amen.
Filippenzen 2:6-7 – God wordt klein!

Deze meditatie is gehouden op de Volkskerstzang van 18 december in de Martinikerk te Franeker.
Voor preeklezers: ik hoor graag als deze meditatie ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op:hmveurink@gmail.com. Bij deze meditatie is geen powerpoint beschikbaar.

God wordt klein!
1. Legoland
Over een week vieren we het kerstfeest.
We staan dan stil bij de geboorte van Jezus.
Het verhaal hebben we net gelezen.
Maar wat betekent kerst voor christenen?
Om dat uit te leggen,
wil ik jullie graag meenemen in de wereld van Lego.
Iedereen kent de Legosteentjes wel.
Het is heel simpel speelgoed.
Maar als je een keer de smaak te pakken hebt,
kun je je er eindeloos mee vermaken.
Je klikt die simpele blokjes aan elkaar vast en begint te bouwen.
Je gebruikt je fantasie en maakt je eigen wereld.
Als je het kunt bedenken, kun je het ook maken.
Ik kon er helemaal in opgaan.
Er is alleen een probleem:
op een gegeven moment zijn je blokjes op.
Het moet heerlijk zijn om een onbeperkte voorraad blokjes te hebben.
Zoals in Legoland, het pretpark van de Legosteentjes.
Dat is pas echt een wereld van Lego.
Met huizen, auto’s, en een vliegveld,
maar ook piramides, dinosaurussen en ruimteschepen.
Het is dat ik predikant ben,
maar anders had ik wel in Legoland willen werken…
Dan mag je de hele dag spelen met Lego,
en je wordt er nog voor betaald ook!
Jij bepaalt hoe die Legowereld eruit moet zien.
Stel je eens voor, jij bent de directeur van Legoland.
Je bent de hele dag bezig met Lego,
en je gaat ervan houden.
Het is bijna alsof je verliefd wordt op de Lego.
En je besluit: ‘ik wil ook in die Legowereld leven.
Ik wordt een Legopoppetje.’
Stel je voor…
Het is absurd en het kan niet.
Een mens kan geen Legopoppetje worden.
Maar met kerst gebeurt er wel zoiets.
Jezus is God, en houdt zoveel van de mensen,
dat hij zelf een mens wordt.
In de bijbel schrijft Paulus over Jezus
in zijn brief aan christenen in de stad Filippi:
“hij die de gestalte van God had,
hield zijn gelijkheid aan God niet vast,
maar deed er afstand van.
Hij nam de gestalte aan van een slaaf
en werd gelijk aan een mens.”
God wordt klein!
2. God wordt klein!
De kerstdagen zijn vaak heel gezellig.
Lekker eten met familie of met vrienden.
Buiten is het donker en koud,
maar binnen bij de verwarming is het heerlijk,
en een kerstboom vol lichtjes maakt het gezellig.
Het geeft een romantisch sfeertje, en ik houd daar wel van.
En dan heb je natuurlijk het verhaal van het kerststalletje.
Van Jozef en Maria, Jezus in de voederbak,
paar dieren als toeschouwers en de herders op bezoek.
Romantisch toch?
Dat is het dus niet!
Het kerstverhaal kan heel gewoon worden,
dan hoort het bij die gezellige kerstdagen,
maar het verhaal is schokkend!
Het is niet een romantisch verhaal
over de geboorte van een of ander vredeskind.
Nee, kerst is de wereld op zijn kop!
De engelen vertellen het aan de herders:
‘vandaag is jullie redder geboren, hij is de Heer’.
God wordt klein!
Als morgen in het nieuws is
dat de directeur van Legoland in een Legopoppetje is veranderd,
dan zou je heel raar staan te kijken.
Met kerst gebeurt het.
Het is nog groter:
het verschil tussen God en mens
is groter dan het verschil tussen een mens en een Legopoppetje.
Met kerst vieren christenen dat God mens wordt.
God dompelt zich helemaal onder in onze wereld.
Hij kijkt niet vanaf een afstand naar de wereld die hij heeft gemaakt,
maar hij wordt zelf onderdeel van die wereld.
En dan niet als koning in een paleis,
maar als huilende baby in een stinkende voederbak.
De grote God wordt klein, hij vernedert zich.
Geen mens had dat kunnen bedenken,
zoiets verzin je niet.
Het is zo tegengesteld aan wat je zou verwachten.
In de tweede eeuw na Christus zei iemand:
“ik geloof omdat het absurd is.”
God wordt mens,
dat kun je niet bedenken,
daar kun je je alleen maar over verwonderen.
3. Groot door klein te zijn
Een directeur van Legoland die een Legopopptje wil worden,
die verklaar je voor gek.
Wat bezielt Jezus om nog verder te gaan, om mens te worden?
Het antwoord, dat ben jij!
Jezus is niet gek,
hij maakt zich klein omdat hij van jou houdt.
Soms zou ik willen dat God het anders zou doen.
Bijvoorbeeld als ik hoor dat elk jaar 800.000 kinderen sterven door slechte hygiëne.
Een simpel toilet, stromend water en zeep kunnen zoveel levens redden!
Prachtig dat 3 DJ’s een week vasten in het glazen huis in Leeuwarden
om daar geld voor in te zamelen.
En tegelijk is het maar een druppel op de gloeiende plaat.
Als God zelf nou gewoon eens zou ingrijpen…
Maar onze hele wereld is verziekt.
In Syrië schieten mensen elkaar overhoop.
In Bangladesh werken kinderen als slaaf aan mijn nieuwe spijkerbroek.
In Nederland verkopen vrouwen hun lichaam.
Om het nog maar niet te hebben over familieruzies en eenzaamheid.
Onze wereld is ziek.
Waarom grijpt God niet van bovenaf in?
De directeur van Legoland kan dat doen.
Een Legopoppetje oppakken en ergens anders neerzetten.
Maar God doet dat niet zo.
Het klinkt misschien leuk,
een God die ingrijpt als het mis gaat,
maar zou je echt als een Legopoppetje behandeld willen worden?
Als Gods speelgoed?
Zonder dat je zelf nog iets in te brengen hebt?
Gods antwoord op een zieke wereld
is niet dat hij groots ingrijpt.
Gods antwoord is dat hij klein wordt.
Dat hij onderdeel wordt van die zieke wereld.
Hij ondergaat het aan den lijve.
Hij komt naast ons staan en met ons huilen.
Kerst betekent: God maakt zich klein.
En wat gebeurt er?
2000 Jaar later heeft bijna de hele wereld het gehoord,
juist omdat hij zo klein is geworden.
Overal zijn volgelingen van Jezus, van God die klein is.
Jezus verandert nog dagelijks mensen,
en zo verandert hij de wereld.
En bij een God die zoveel opgeeft,
durf ik erop te vertrouwen dat het goed komt.
4. Klein worden
God maakt zich klein, voor jou.
Zo wil hij de wereld veranderen.
En zo wil hij ook jou veranderen.
Doe dan niet alsof je zelf groot bent!
Wie van ons is er niet schuldig aan deze zieke wereld?
Wie van ons raakt niet verstrikt in zijn eigen donkere kant?
We zijn kleine mensen.
Mensen die een puinhoop hebben gemaakt van Gods wereld.
Daar kom je zelf niet uit.
Daar heb je hulp voor nodig.
Dat is kerst: Jezus is die hulp.
Mag hij jou helpen?
Dan ben je klein geworden.
Net als Jezus.
En dan zal God je groot maken.
Net als Jezus.
Zoals Paulus schrijft:
‘Daarom heeft God hem hoog verheven
en hem de naam geschonken
die elke naam te boven gaat.’

Amen.
Filippenzen 3,17-4,1 – Buitenlanders in Nederland

Liturgie

Voorzang Gez 28
Stil gebed
Votum
Groet
Zingen Ps 3,1.2
Gebed
Lezen uit de Bijbel: Filippenzen 3,1-4,1
Zingen LB 316,1.4.6
Preek over Filippenzen 3,17-4,1
Zingen LB 296
Als wetslezing Fil 4,1-9 / Geloofsbelijdenis
Zingen Opw 461 / (alternatief Ps 2,1.4)
Gebed
Collecte
Zingen Gez 162,1.2.4
Zegen

Opmerking:

- Ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

Preek over Filippenzen 3,17-4,1 – Buitenlanders in Nederland

1. We leven in een spannende tijd. Op allerlei manieren is de toekomst onzeker. Economisch – hoe gaat het met de Euro? Politiek op Europees nivo: zal de EU blijven bestaan? Godsdienstig: wat wil God met Nederland en met Europa? Ooit was Europa een christelijk werelddeel en Nederland een christelijk land. Hoe zal het verder gaan, als we merken dat veel Nederlanders en veel Europeanen de christelijke erfenis het liefst achter zich willen laten? Of hoogstens zien als iets voor jou, privé? Hoe ben je dan christen, op je werk of in de buurt? En ons land, het ene moment scoort Geert Wilders hoog, even later kan het de SP van Emil Roemer zijn. Wat moeten we met de buitenlanders?? Zijn alle vreemdelingen welkom, of moeten we gewoon eerlijk zijn en is Nederland vol?

Hoe stel je je als christen op in Nederland in 2012?

De kerk van Blije heeft mij gevraagd daar een preek te houden over deze vragen. Zo kwam ik ertoe om met Filippenzen 3 aan de gang te gaan.

Maar dan zijn er natuurlijk niet alleen die grote vragen – waarin het leven spannend kan zijn. Op meer persoonlijk nivo kun je net zo tegen grote vragen aanlopen. Hou je je werk? Of krijg je werk? Als je jong bent: wat heb je voor toekomst? Kijk eens hoeveel jongeren er depressief zijn!En je gezondheid – zomaar kun je horen dat je ziek bent en dat er medisch alleen nog maar van uitstel sprake is.

Hoe stel je je dan als christen op?

Misschien denk je nu: hallo, dat zijn wel heel veel verschillende vragen. Kun je dat in een preek samen pakken?

Ik ga natuurlijk niet al die vragen uitgebreid beantwoorden, dat kan niet. Ik ben hier niet om alle politieke problemen op te lossen. Of de economische situatie te veranderen. Of voor dokter te spelen. Maar wel kunnen we kijken welke houding Paulus ons leert in Filippenzen 3. Want die houding, die hoort bij een blijde boodschap. En die helpt je om je weg te vinden.

2. In spannende tijden maken mensen vaak hun wereld kleiner. Nederland is voor de Nederlanders. Wat moeten wij met al die buitenlanders, met al die vluchtelingen? Wil je hier wonen, dan moet je kiezen voor Nederland. Alleen een Nederlands paspoort, wij moeten geen mensen met een tweede nationaliteit. In Zuid-Europa moeten ze hun eigen problemen maar oplossen, wij leven in Nederland. Je maakt je sterk voor je eigen huis, je eigen thuis. De rest komt later wel.

Paulus keert het om. Hoor jij bij Jezus?

Dan is je Nederlandse nationaliteit en je Nederlandse paspoort niet het belangrijkste.

Nederland, Europa, het zal allemaal wel.

Op jouw paspoort staat: koninkrijk van de hemel.

Wij allemaal zijn in de ogen van Geert Wilders van die gevaarlijke mensen met meer dan één paspoort. En inderdaad, onze eerste loyaliteit ligt niet in Nederland. Als het erop aan komt, horen we bij Jezus en bij het koninkrijk van God.

Dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. Is het geen drievoudig snoer, God, Nederland en Oranje? Is Nederland niet ons thuis? Hier in Nederland, in Europa, kunnen we toch bouwen aan het koninkrijk van God? Gods koninkrijk en het koninkrijk der Nederlanden, dat gaat toch prima samen?

Misschien is het wel goed voor ons dat Nederland en Europa niet meer vanzelfsprekend christelijk heten. Dat maakt het makkelijker om met Paulus mee te voelen. Dat maakt het makkelijker om het goed te zien.

Wij zijn helemaal niet thuis in Nederland. Wij zijn zelfs niet thuis op deze gevallen aarde.

Het is net als met Filippi. Filippi lag in Macedonië, zeg maar Griekenland, maar het viel buiten de gewone Griekse  politieke structuren. Filippi was een Romeinse kolonie, speciaal verbonden met Rome in Italië. Er woonden veel veteranen uit het Romeinse leger. Mensen in Filippi voelden zich geen Macedoniërs, geen Grieken, maar Romeinen. Wij zijn zeg maar zoals Chinezen in China Town in Amsterdam. Wij zijn de buitenlanders in Nederland. Nederland is niet ons eigen land. Ons eigen land is het koninkrijk van God. Tenminste, als je bij Jezus hoort en in Hem gelooft.

Hoe doe jij dat in spannende tijden?

Waar ligt dan jouw eerste loyaliteit? In Nederland, of in het rijk van God?

In hoeverre voel je je hier een buitenlander? Een vreemde?

Ze praten soms zo gek hier – dan snap ik de mensen niet. Zo hard, zo ruw.

Ze maken zulke andere keuzes – zo anders dan ik het zou doen. Zo materialistisch, zo egoïstisch.

Zoals ze zich hier kleden – dat zouden wij nooit aantrekken. Zo bloot, zo luxe.

Of voel jij je in Nederland als een vis in het water?

Heb jij geen paspoort van het rijk van God?

Je bent toch geen vijand van het kruis van Christus?

3. Want die zijn er ook – schrik daar niet van. De Bijbel is er eerlijk over. Het is niet nieuw dat ze er zijn – alsof het vroeger beter was. Misschien is het altijd wel zo geweest, dat ongeveer 10 % van de Nederlanders echt actief christelijk betrokken was. En altijd zijn die anderen er ook geweest – vanaf het begin van het christelijk geloof.

Misschien worden ze in Nederland nu zichtbaarder. Bij linkse partijen en bij rechtse weten mensen niet goed wat ze moeten met religie. Moslims en orthodoxe christenen worden beiden als bedreigend ervaren. We hebben de afgelopen tijd weer gezien, hoe christenen en homoseksualiteit een thema is dat triggert – voor je het weet heb je een media-hype. De bereidheid om je te verdiepen in religie, in wat ook christenen beweegt, is bij sommige mensen ver te zoeken. En ze weten er dan ook weinig meer van. ‘Ik snap er niks van en ik wil er ook niks van snappen’. Religie, dat is van vroeger, dat is misbruik, dat is bekrompen, of het is hoogstens privé. Van een beroep op de joods-christelijke traditie heb je dan nog weinig te verwachten.

Dat is wel wennen. De godsdienstvrijheid staat wat onder druk.

Ook Paulus kende vijandschap – hij heeft het over vijanden van het kruis van Christus. Maar misschien kwam dat wel dichterbij – niet alleen journalisten of politici. Misschien ook wel in je eigen familie. Misschien voel je het soms wel in je eigen hart.

Gewoon, mensen die niks met Jezus hebben, met zijn dood aan het kruis.

Paulus zegt: hun god is hun buik.

Kijk om je  heen – dat is dichtbij!

Jongeren, ouderen, bejaarden.

Lekker eten.

Daar houden we van in Nederland. We gaan misschien wat minder uit eten, restaurants hebben het minder, maar delicatessenwinkels draaien prima.

Paulus zegt: hun eer is hun schaamteloosheid.

Kijk om je heen – dat is dichtbij!

Jongeren, ouderen, bejaarden.

Alles moet kunnen – waarom zou je je schamen?

Iedereen roept zijn mening, ook al weet je er niks van af, ook al zeg je iets doms.

Zelfverrijking, ijdelheid, geweld, oversekst gedrag, ruziën in het openbaar, korte lontjes, vreten, je lijf laten zien, schelden, je middelvinger opsteken. Noem het maar op – wee je gebeente als je geen respect voor me hebt.

Paulus zegt: hun aandacht is gericht op aardse zaken.

Jonge jonge – wat is dat dichtbij.

Kleren, geld, je vermaken, carrière, relaties.

Dat willen wij niet – toch? Vijand zijn van Jezus?

En tegelijk: ze zijn er – mensen zijn die niks met Jezus hebben.

4. Daarom is het zo belangrijk dat er voorbeelden zijn zoals Paulus. Mensen die ontzettend veel met Jezus hebben. Voorbeelden zijn zo belangrijk – ik las pas een verhaal over iemand die begonnen was om op het strand zwerfafval te verzamelen en bij een strandpaal neer te leggen. Tot zijn verrassing gingen meer mensen afval verzamelen. Het werd opgeruimd. Op andere plaatsen gingen mensen net zoiets doen. Het was een goed voorbeeld – dat zette aan het denken. Dat inspireerde. Zo belangrijk zijn goede voorbeelden dus!

Daarom wijst Paulus ook naar zichzelf. En roept hij op te kijken naar anderen die zijn voorbeeld volgen.

Wie zijn jouw voorbeelden?

Voor wie ben jij een voorbeeld?

Wat is het mooi als wij voorbeelden voor elkaar zijn!

Neem je dat voor – ik doe het ook weer – ik wil graag een voorbeeld voor iemand anders zijn.

Een voorbeeld waarvan dan?

Nou – precies van waar het over gaat.

Een voorbeeld van hoe je opstelt in Nederland in 2012. Als we als christenen buitenlanders in Nederland zijn. Leven met mensen die vijanden zijn van het kruis van Christus.

Paulus voorbeeld bestaat uit drie dingen – die wil ik met jullie langs lopen.

a. Hij zoekt zijn kracht in de Heer

Dat zit in zijn oproep in 4,1: blijf standvastig in de Heer. En het doortrekt heel het eerste stuk van hoofdstuk 3. Niet op mezelf vertrouwen, maar op Christus vertrouwen. 3 vers 3-4. Eén met Christus zijn, Hem kennen, de kracht van zijn opstanding ervaren. 3 vers 8-10.

Die kracht, kijk in vers 21, is de kracht waarmee Jezus Christus alles aan zich kan onderwerpen.

Die kracht van de Heer heb je nodig.

In je persoonlijk leven.

Wat doe jij als je gestrest raakt van je werk? Onzeker bent over je financiële toekomst? Over je gezondheid?

Als je onzeker bent over jezelf, hoe kom je daaruit? Door jezelf te bewijzen – op wat voor manier dan ook – hoe zou jij dat doen?

In Nederland – waar halen wij de durf, de vrijmoedigheid vandaan voor een inspirerend christelijk getuigenis? Bijvoorbeeld op school, of op je werk. Bijvoorbeeld door de manier waarop wij hier in de gemeente in het klein laten zien dat het kan – gemeenschap zijn, leven in de liefde?

Hoe wij ons inzetten voor de kring, hoe wij hier in de gemeente elkaar vergeven, hoe wij gastvrij en liefdevol zijn naar onze naaste – het kan zo’n inspirerend voorbeeld zijn. Het christelijk verhaal is geen slap geleuter, het gaat echt ergens over – kijk maar op onze kring, in ons gezin, in onze gemeente.

Hoe komen we zover dat wij een inspirerend voorbeeld zijn voor onze omgeving?

Daar heb je de kracht van de Heer voor nodig.

Volg Paulus voorbeeld: Geloof dat Jezus Christus alles voor je is. Ken hem. Verlang ernaar en bid dat je kracht van Christus opstanding mag ervaren.

Daar begint het – ontdekken hoe je je in 2012 in Nederland op moet stellen.

5. Het tweede:

b. Paulus is gericht op de redding van de Heer

Kijk maar in 3 vers 11: Paulus hoopt ook zelf uit de dood op te staan.

Dat komt terug in vers 20: uit de hemel verwachten wij onze redder. Hij zal ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam.

Onze redding is nog niet compleet.

Wat is het kortzichtig om je buik als god te hebben.

Lichamelijk genot hier en nu – het stelt niks voor bij wat er nog komt.

Allemaal lopen we hier rond met een armzalig lichaam.

Een kwetsbaar lichaam, het kan gewond raken, het gaat een keer dood.

Maar Jezus komt terug.

Dan wordt ons lichaam gelijk aan zijn verheerlijkt lichaam. Opgestaan uit de dood – een lichaam dat niet meer stuk kan.

Paulus houding is: niet terugkijken, niet gericht zijn op aardse zaken, maar vooruitkijken naar wat we van Jezus Christus krijgen. Nu al een begin. De Heilige Geest – kracht – vernieuwing – Gods nabijheid, zo liefdevol! En straks helemaal compleet.

Wij zijn geneigd om terug te kijken – hoe het vroeger was in Nederland. Toen het een christelijk land was met christelijke wetten en christelijke mensen. En dan denken we: we leven in een tijd van achteruitgang!

Misschien gaan we wat achteruit – maar de grote vooruitgang moet nog komen. Gister moest ik hierbij denken aan het verhaal van Lot die uit Sodom vlucht. Hij en zijn gezin, ze moeten weg. Weg, voor Sodom omgekeerd wordt en in de aarde verdwijnt. Wie omkijkt, wordt een zoutpilaar.

Onze redding, het nieuwe leven, het ligt voor ons!

Laat je daardoor bemoedigen en inspireren.

Inspireer elkaar door een voorbeeld te geven – verlangen naar wat de Heer geeft, hier en nu al. Verlangen naar de komst van de Heer – dan is onze redding compleet!

Laten we niet leven met heimwee, met het gevoel dat het vroeger beter was. Wij zijn en blijven hier buitenlanders – ons paspoort is het paspoort van het Rijk van God!

Laten we leven uit verlangen naar wat komt.

Probeer dat met elkaar hier en nu al te leven – een inspirerend voorbeeld van hoe het ook kan, hoe het wordt. Ga zo met elkaar en met je naaste om – zoals het past bij Gods rijk.

Maar die aardse zaken zijn toch ook belangrijk?

Je zult maar financieel vastlopen, je hypotheek niet meer kunnen betalen omdat je geen werk hebt, terwijl je huis in waarde daalt.

Je zult maar weten dat je ziek bent en niet meer beter wordt.

Je zult maar houden van iemand – misschien je eigen ouders, je eigen kind – iemand die niet in Jezus gelooft.

Maakt dat dan niks meer uit?

Kijk eens goed wat Paulus zegt over de vijanden van het kruis van Christus: hij schrijft met tranen in zijn ogen. Dat is het derde in Paulus’ voorbeeld waar ik jullie op wil wijzen:

a. Hij zoekt zijn kracht in de Heer

b. Paulus is gericht op de redding van de Heer

c. Hij huilt tranen van bewogenheid

Tranen van bewogenheid.

Paulus wil delen in het lijden van Christus, 3 vers 10 . Christus leed omdat hij pijn had door de zonde en de gevolgen van de zonde. Wat mis gaat en kapot is. Christus leed omdat Hij ons hart zocht en niet opgaf. Hij gaf zijn leven om ons voor God te winnen.

Dat wil Paulus ook.

En daarom zijn tranen van bewogenheid.

Natuurlijk – de aarde is belangrijk het is Gods schepping.

Waarom denk je dat God uit de hemel komt om deze aarde te redden en nieuw te maken?

Natuurlijk – de mensen op aarde zijn belangrijk.

Waarom denk je dat God niet wil dat wij dood gaan in de zonde en in de hel?

Jezus komt om ons te redden uit de puinhoop die het hier beneden geworden is.

Hij komt ons kapotte leven redden. Ons zinloze leven. Ons gebroken bestaan.

Uit liefde en bewogenheid.

En daarom huilt Paulus: omdat die vijanden dat niet zien.

Zagen ze het maar!

Is dat jouw houding?

Tranen om wat niet klopt?

Tranen om wat kapot is?

Bewogenheid met Moslims en Hindu’s en Atheïsten en nieuwe heidenen, omdat ze bezig zijn te verdrinken en niet doorhebben dat Jezus de reddingsboot is?

Bewogenheid met je naaste – je naaste die naast je leeft – en die misschien net zo als jij, of nog veel meer, niet weet hoe hij zich op moet stellen. Hoe ze verder moet.

Volg ook daarin het voorbeeld van Paulus: dat je wilt delen in het lijden van Christus, dat er tranen in je ogen staan, tranen van bewogenheid.

Terug naar het begin: hoe leef je in Nederland in 2012? Hoe stel je je op – bij alle grote en kleine problemen?

Als buitenlanders, mensen met een ander paspoort. Van het koninkrijk van de Hemel.

Als mensen die een voorbeeld willen zijn – zichtbaar horen bij Jezus.

Zoek in Hem je kracht.

Verlang naar wat Hij geeft en zal geven.

En huil tranen van bewogenheid.
Filippenzen 4,4-9 – Christen zijn op je werk (met Samen GROEI-en)

Kerkdienst begeleid door christelijk fanfarekorps Concordia Welsrijp

Liturgie

Voorzang Gez 132,1.2.3.6
Stil gebed
Votum
Zegengroet
Zingen: Gez 167,1.2.3
Wet
Zingen Ps 1
Muzikaal intermezzo Concordia: wees stil voor het aangezicht van God
Gebed
Schriftlezing Fil 3,17-4,9
Zingen: Opw 136,1.2
Preek over Filippenzen 4,4-9 – Christen zijn op je werk
Muzikaal intermezzo Concordia
Zingen: LB Gez 481
Gebed
Collecte
Zingen Ps 150
Zegen

Opmerkingen:

- Bij deze preek is een ‘Samen GROEI-en‘ (een samenvatting met verwerkingsvragen) beschikbaar; en ook een powerpointpresentatie (die op verzoek gemaild kan worden.

- Ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

- Meer informatie over christen zijn op je werk vind je hier, zoals een overzicht met Bijbelteksten om een christelijke visie op je werk te ontwikkelen

Preek over Filippenzen 4,4-9 – Christen zijn op je werk

Lieve mensen, gasten, broers en zussen,

1. Wat maakt het uit of je christen bent? Ik weet niet van jullie allemaal of je vaak in de kerk komt, of weinig. Wat maakt het uit in de praktijk van alle dag, of je bij een kerk hoort en of je christen bent? Ik wil het vanmorgen met jullie hebben over christen zijn op je werk. Concrete aanleiding is een landelijke themazondag, die gehouden is op 7 november. Een zondag helemaal in het teken van ‘christen-zijn op je werk’.

Niet iedereen heeft werk buiten de deur. Je kunt hard op zoek zijn, werkeloos tot je eigen frustratie. Arbeidsongeschikt en niet meer kunnen werken. Of je zit nog op school. Je werkt thuis. Denk dan maar gewoon dat het vanmorgen gaat over christen zijn op maandag.

Het kan ook zijn dat je niet weet of je christen bent. Dan hoop ik dat je vanmorgen iets mag zien van de betekenis van christen-zijn. Het is een uitnodiging: zo kun je leven, als je christen bent.

Uiteindelijk gaat het om de vraag: hoe werkt je christen-zijn door in de gewone dingen? In hoe je omgaat met je collega’s, met de mensen die je tegenkomt op het schoolplein of in de buurt. Hoe doe je je werk? Dat kan een betaalde baan zijn, maar als ik op maandag thuis de vloer schoonmaak – ik ben thuis van de vloeren, voor als je dat niet weet – ben ik ook aan het werk. En wat hebben al die gewone dingen met God te maken?

We staan bij deze vragen stil vanuit Filippenzen 4. [dia 2] En daar zie je dat het niet gaat om iets vaags of wereldvreemds. Paulus noemt in vers 8 een aantal dingen op die iedere Griek in zijn tijd als waardevol zou zien. Edel, rechtvaardig, zuiver, lieflijk, eervol, deugdzaam, wat lof verdient. Misschien zou Paulus nu dingen zeggen als integer, verantwoordelijk, betrokken, authentiek, eerlijk, duurzaam, prettig in de omgang. Dingen die je zo in een personeelsadvertentie tegen kunt komen. Dingen die Geert Wilders zijn kamerleden vast ook toe zou wensen.

Ik wil dit stukje uit Filippenzen toepassen op vier vragen: [dia 3]

•        Wie ben je?

•        Hoe ga je met je collega’s om?

•        Hoe doe je je werk?

•        Welk werk kies je?

2. Wie ben je? Dat is de eerste en de belangrijkste vraag om bij stil te staan. We kunnen van alles zeggen over wat je doet. Maar wat gebeurt er als je niet lekker in je vel zit, chagrijnig bent? Dan kom je anders uit de hoek dan normaal. Je bent sneller op je teentjes getrapt. Als je een goeie dag hebt, dan ben je vrolijk en kun je wat hebben. Het maakt uit wie je bent.

Christen zijn op je werk begint hier: bij wie je bent.

Daarover staan mooie dingen in Filippenzen 4. Daar ontdek je iets wat voor christenen zo belangrijk is: wie je bent, wordt bepaald door je relatie met Jezus Christus.

Kijk maar [dia 4], vers 4: laat de Heer uw vreugde blijven.

Vers 5: de Heer is nabij.

Vers 6: wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden.

Vers 7: de vrede van God zal je hart en je gedachten bewaren in Christus Jezus.

Vers 9: de God van de vrede zal met je zijn.

 

Allemaal dingen waarin je ziet: je relatie met God, met Jezus Christus, heeft invloed op wie jij bent. Als jij vrede in je hart hebt? Blij bent? Je geen zorgen maakt? Dan zit je lekker in je vel. Dan ben je rustig en stabiel. Je bent iemand uit een stuk en je kunt een stootje hebben.

Hoe is dat bij jou? Weet je waar Paulus het over heeft, als het gaat over ‘de vrede van God die alle verstand te boven gaat’? Die diepe vrede, ken jij die? Ben jij blij en onbezorgd?

Zou Paulus trouwens bedoelen dat hij altijd blij is en onbezorgd en altijd vrede in zijn hart heeft?

Ik denk het niet. Toen Paulus dit schreef zat hij in de gevangenis. Hij is gegeseld – met touwen en spijkers op zijn blote rug geslagen. Daar word je niet echt blij van. Paulus heeft niet makkelijk praten.

Hij zegt niet dat hij altijd sterk is of blij. Maar wel dat hij weet waar hij het zoeken moet. Wat hij zegt is: wees sterk in de Heer – vers 1. [dia 5] De Heer is bron van blijdschap. Vrede. Rust. Onbezorgdheid. En die Heer is altijd dichtbij!

Dat is het geheim: ga naar Jezus toe. Vertel God steeds alles wat je op je hart hebt. Vraag Hem om rust en vrede. Ga met Hem mee. Wees blij met Hem. Daar zou veel meer over te zeggen zijn. Maar nu gaat het hierom: christen zijn op je werk – het geheim daarvan is: je relatie met de Heer.

3. Dan de tweede vraag: hoe ga je met je collega’s om?

Wat heb je liever: een collega die alleen maar op zichzelf kickt of een die oog voor anderen heeft? Een collega met een kort lontje of een sfeermaker?

Wat voor iemand zou een christen als collega zijn?

Dit zegt Paulus: [dia 6]

•        Wees vriendelijk (vers 5)

•        Leef onbezorgd (vers 5)

•        Richt jezelf steeds op de God van de vrede en dus op vrede (vers 7, 9)

•        Edel zijn, zuiver, lieflijk, deugdzaam, lof verdienen (vers 8)

Als je dat in praktijk brengt, ben je een prettige collega.

Dan heb je die relatie met Jezus wel nodig. Ik weet nog goed dat ik zelf vakantiewerk deed, in een ziekenhuiskeuken. Ik schaamde me voor mijn christen-zijn. Gesprekken daarover ging ik uit de weg. Ik denk dat ze in die keuken weinig hoogte van me kregen. Hoogstens lachte ik niet echt van harte mee bij seksistische of racistische grappen.

Bange christenen worden teruggetrokken mensen. Die vooroordelen over christenen bevestigen. Daar kun je niet mee lachen, ze mogen niks, ze zijn heilige boontjes, achterlijk.

De een krijgt er meer met zulke vooroordelen te maken dan de ander. Wie loopt tegen die vooroordelen aan? Anderen ontmoeten juist waardering. Dat kan dus erg verschillen.

Soms zullen ze misschien grappen over je maken. Als je op personeelsfeestjes niet teveel drinkt. Als ze zien dat je om bepaalde grappen niet kunt lachen. Als je trouw bent aan je partner, in je huwelijk. Als je naar de kerk gaat op zondag.

Als de sfeer negatief is: blijf standvastig in de Heer, zegt Paulus. Wees sterk in Hem. Je hoeft je niet te schamen voor je Heer. Er is niks mis met wat Paulus je leert!

 

Laat zien dat jouw leven niet instort als het bedrijf failliet zou gaan. Toon meeleven met je collega’s. Je kunt voor ze bidden. Of zelfs met ze bidden. Zorg dat jij een positieve invloed hebt op de sfeer op de werkvloer, waar je dat kunt. Wees iemand op wie je aan kunt.

Sommige vooroordelen zullen verdwijnen. Want je bent iemand die ze respecteren, al zullen ze je soms misschien niet kunnen volgen.

Ga niet preken. Maar verstop niet dat je christen bent. Zodat ze wel de link begrijpen tussen hoe jij bent als collega en je christen-zijn. Als God je ruimte geeft, vertel dan over de bron van jouw vrede en vriendelijkheid en onbezorgdheid. De Heer is nabij!

4. Dan de derde vraag: hoe doe je je werk?

Wat zou daar nu over te zeggen zijn? Bestaat er christelijk metselwerk, of een christelijke factuur? Nee.

Maar er bestaat wel cement waar teveel zand in zit. Of een offerte die niet klopt; met een wat te laag uurtarief, zodat je de opdracht binnenhaalt. Later declareren we gewoon wat meer uren.

Zwart werk.

Luister dan eens goed naar Filippenzen 4,8. [dia 7] Daar gaat het over ‘alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is’, over ‘alles wat deugdzaam is en lof verdient’.

Als je dat nu eens toepast op je werk, wat krijg je dan?

Dat gaat over een zorgvuldige omgang met cliënten. Geen seksuele intimidatie of seksueel misbruik.

Dat gaat over eerlijk zijn, in je werk, in je belastingaangifte. Eerlijk zijn als je ergens je handtekening voor zet.

Zorg voor mensen en voor het milieu.

Het gaat over uitbuiting. Mensen uitbuiten is niet eerlijk., ook niet als ze buiten Nederland wonen en niet onder onze wetgeving vallen

Het gaat over software. Illegale software is niet eerlijk.

Over fouten toegeven, als werknemer, als baas, als bedrijf.

Dat is lang niet altijd makkelijk.

Zo maar worden er dingen onder tafel gemoffeld.

Wat doe je met regelgeving die volgens je collega’s doorgeslagen en onredelijk is?

Wat doe je met de doodswens van een patient en hoe ga je om met verzoeken om euthanasie?

Wat doe je als het slecht gaat met je bedrijf en je met een beetje oneerlijkheid een order binnen kunt halen?

Wat doe je als je ondergeschikten geestdodend werk moeten doen wat jou zelf ook afschuwelijk lijkt?

Ik ga niet op al die vragen even snel een antwoord geven. Je kunt voor ingewikkelde dilemma’s komen te staan. Praat daar met elkaar maar eens over door. Dit wil ik wel zeggen. Er is een Engels spreekwoord dat ik van mijn ouders leerde: [dia 8] Dare to be a Daniel, dare to stand alone. Durf een Daniël te zijn, durf alleen te staan. Lees in de Bijbel de verhalen over Daniël maar eens na. Hij bleef zichzelf, hij bleef trouw aan zijn God, en hij werd in de leeuwenkuil gegooid. Maar God redde hem en hij overleefde de hongerige leeuwen.

En zie je: dan kom je weer bij die eerste vraag: wie ben je? Wees sterk in de Heer,

dan kun je zijn als Daniël. Eerlijk. Edel. Rechtvaardig. Zuiver. Iemand die lof verdient.

5. En dan de laatste vraag: welk werk kies je?

Niet iedereen heeft een keus. De een kan niet werken – helaas. Of je kunt geen werk vinden. Je bent te oud om nog iets anders te vinden.

Anderen kunnen wel kiezen. Als je de keus hebt, is het belangrijk om die vraag te stellen: [dia 9] welk werk past bij jou als jij Jezus wilt volgen?

Denk bij je keus aan de God van de vrede. Hoe kun jij de vrede in Gods schepping dienen? Lees weer Filippenzen 4,8: [klik] schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.

Kun je dan gewoon werk doen – als boer, bakker, winkelier, automonteur, buschauffeur? Of moet je iets geestelijkers kiezen?

Nee. God heeft mensen geschapen om de aarde te bewerken zodat er brood op de plank komt. Al dat werk past bij de God van de vrede. God heeft ons geschapen. Werken in zijn schepping is goed.

Tegelijk: de zonde werkt ook door in fabrieken, in beroepsgroepen, in de economie. Onze wereld zit oneerlijk in elkaar. Maar God werkt aan een nieuwe schepping, een eerlijke wereld met vrede op aarde. Wij mogen daaraan meewerken. De Heilige Geest is er al en geeft zijn gaven.

Heb het er met elkaar over als je nadenkt over de keus voor een baan: kan ik hier Jezus volgen? Hoe kan ik in dit werk bijdragen aan Gods nieuwe wereld?

Dan kun je kiezen voor werk waarin je veel van je christelijke motivatie kwijt kunt. Je kunt dominee worden, kerkelijk werker. Prachtig om te doen! Je kunt in de zorg gaan werken, als arts, verpleger, verzorgende. Of in het onderwijs.

Maar er zijn veel meer beroepen. Vraag je af: is dit werk goed voor mij wanneer ik Jezus wil volgen? Jezus volgen en werken in de prostitutie, dat gaat niet samen. Maar Jezus volgen en werken als fotomodel? En wat voor producten wil je verkopen – begrijp me goed, met een baan als verkoper is niks mis, maar wat wil je verkopen – wil je verkoper zijn van iets dat eigenlijk overbodig is? Zou je in een branche willen werken die alleen maar gericht is op meer meer meer – om zoveel mogelijk geld verdienen? Wie wordt daar beter van?

In wat voor werkomgeving kom je terecht? Vraag je af: kan ik hier trouw zijn aan de Heer? Wat past bij Filippenzen 4 vers 8?

6. Wat maakt het uit of je christen bent – morgen, op je werk? Wat maakt het je als mens anders?

Het verschil is niet dat christenen betere mensen zijn. Of dat christenen gebukt gaan onder een zwaar juk. Het verschil is dat een christen weet: de Heer is nabij, de God van de vrede. [dia 10]

We leven in een oneerlijke wereld waar rijken rijken worden en armen armer.

Met fabrieken waar mensen soms worden uitgebuit of geestdodend saai werk moeten doen.

We zitten lang niet altijd in een positief-christelijke werkomgeving.

Werken is ploeteren en zwoegen soms.

Maar de Heer is nabij.

Dat betekent twee dingen.

Hij is er hier en nu als een bron van rust, vrede, blijdschap, onbezorgdheid. [klik]

Wat gebeurt er als die Heer je leven stempelt?

Dan word je vrij van de god van de cijfers en de steeds hogere targets. Vrij van de angst voor economische krimp. Vrij in je werk.

Dan kun je leven, blij en onbekommerd. Dan sta je sterk en word je iemand uit één stuk.

Jij roddelt niet. Jij levert goed werk. Jij bent niet zomaar de weg kwijt. Je kunt iemand zijn waar Gods licht doorheen straalt. Niet dat je het nooit kwijt raakt, dat je hierin geen groei nodig zou hebben, maar wel dat je weet bij wie je het moet zoeken. Dat je sterk bent in de Heer, zodat voor jou geldt wat Jezus zegt (Matt 5,16):

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

De Heer is nabij, dat betekent ook nog iets anders.

Zo meteen komt de Heer terug, misschien morgen wel.

Dan gaat de hemel open. En dan zal iedereen Hem zien: Jezus Christus, de hoogste heer, de koning van de koningen.

Dan komt er vrijheid en vrede. Een compleet eerlijke wereld. Dan zal het leven één groot feest zijn. Voor iedereen die in Jezus gelooft. [klik]

Dan telt niet meer in wat voor huis je woonde. Wat voor werk je deed. In wat voor auto je reed. Dan telt wel wat Paulus zegt:

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.

De Heer is nabij – geloof in Hem!

Die vrede van God, en die God van de vrede, die wil je toch niet missen?
Filippenzen 3,3-11 – Jezus Christus is alles voor je

Themadienst

Liturgie

Zingen
- Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk
- Opw 569 Over al wat leeft
- Gez 158 Als een hert
Stil gebed
Votum
Groet
Zingen: Opw 616 Houdt me dicht bij u
Gebed
Sketch
Preek over Filippenzen 3,3-11 met als schriftlezing Fil 3,1-11
Zingen Opwekking 461 Mijn Jezus mijn redder
Geloofsbelijdenis: Zingen Opwekking 347
Gebed
Collecte
Zingen Opw 544 Meer dan rijkdom
Zegen

Opmerkingen:

- ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

- Bij deze preek is een pp-presentatie beschikbaar

- Deze preek is gemaakt mee naar aanleiding van Max Lucado, Je hoort bij mij

Preek over Filippenzen 3,3-11 – Jezus Christus is alles voor je

1. En Wout? [dia]

Kennen jullie Wout? Hij was ook een Nerflander.

Hij wilde ook een goede Nerflander zijn. Stel je voor dat de mensen hem een arme Nerflander zouden noemen. Dus hij ging ook dozen kopen.

Maar Wout was niet zo rijk. Toen hij één doos en één bal had, verkocht hij daarom zijn boeken, om meer te kunnen kopen. En hij ging extra veel werken. Al snel had hij een armvol dozen en ballen. Maar Wout wilde meer. Daarom verkocht hij zijn bed, en andere spullen. Hij werkte ’s nachts, slapen deed hij nauwelijks meer. Steeds liep hij rond met zijn dozen en ballen.

Hij vergat zijn vrienden. Hij wilde maar één ding: een goede Nerflander zijn. Net zoveel dozen en ballen als de anderen. [dia] Uiteindelijk verkocht hij zelfs zijn huis. Nu kon hij veel kopen! Dozen, ballen, en nog meer dozen en nog meer ballen. Hij droeg zoveel speelgoed, dat hij niet eens meer kon zien waar hij liep.

Maar wat maakte het uit? Zijn armen deden pijn. Hij botste tegen muren. Hij had geen vrienden meer. Maar: als de mensen hem zagen, dan zeiden ze: ‘Wauw, dat is een goede Nerflander! En dan voelde hij zich trots en gelukkig. Ik ben een goede Nerflander!

Kennen jullie Paulus?

Paulus was geen Nerflander. Hij was een Jood. Hij verzamelde geen dozen en ballen. Maar hij leek wel wat op Wout. Hoor maar: hij heeft brieven geschreven, bijvoorbeeld aan een kerk in Filippi. Bijna 2000 jaar geleden. Daarin schrijft hij: [Fil 3,1-6 in beeld]

1 Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb; het is voor uw eigen bestwil. 2 Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze! 3 Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf, 4 hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. 5 Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een farizeeër 6 en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig.

Ook Paulus had zo zijn dingen waardoor hij zich goed voelde, en belangrijk. Dan voelde hij zich trots en gelukkig. Ik ben een goede Farizeeër!

Wanneer ben je een goede Nederlander?

Nederlanders lijken soms ook zo op Wout, of op Paulus.

Er werd van de week een onderzoek gepresenteerd. Heb je het gelezen? Mensen die merkkleding dragen voelen zich beter en presteren daardoor beter. Hoe materialistischer en hoe merkbewuster je bent, hoe meer effect het heeft. Heb je merkkleding aan? Dan presteer je beter.

Hoe is dat bij jou?

Laat eens allemaal je mobieltje zien.

Ik ging pas met de trein en stond op het station even naar huis te bellen. Toen viel me op dat ik een oud mobieltje had. Kijk. Ik vind dat ik dat niet belangrijk moet vinden. Maar het voelde niet goed. Tijd voor een nieuwe.

Hoe belangrijk is dat voor jou?

Je mobieltje? Wat doe je als je oude abonnement is afgelopen? Een nieuw mobieltje – gratis? En waarom, omdat de oude het niet meer doet?

Wij sparen natuurlijk geen dozen en ballen zoals de Nerflanders. Maar heb je door dat om ons heen de mensen net zo doen? En zo maar doen wij mee. Ik voel dat het aan mij trekt – herken jij dat zelf? Mobieltjes en andere gadgets, kleren, schoenen. En als je ouder wordt een huis, een auto, een gezin dat er goed uit ziet, vakanties waarmee je voor de dag kunt komen, een baan die klinkt als een klok. Je bent wat, je telt mee, als je het hebt. En anders ben je zomaar een beetje zielig.

2. We gaan terug naar Wout. [dia]

De Nerflanders wilden niet alleen de mooiste ballen en dozen hebben, ze wilden ook de hoogste zijn. Iedereen liep naar Nerflanders top. Wout ging mee. Maar hij had zoveel dozen, dat hij niet goed kon zien waar hij liep. Hij liep verkeerd! Maar hij had het niet door. Toen struikelde hij. Hij viel, rolde een stuk naar beneden, en [dia] belandde in een werkplaats. Tussen zijn eigen ballen en dozen.

Hij was in de werkplaats van Eli. De houtsnijder die hem en de andere Nerflanders gemaakt had. Wout schaamde zich.

Hij hoorde de stem van Eli. Rustig en vriendelijk.

‘Wout. Het lijkt erop dat je een zware last hebt meegedragen.’

‘Dat zijn mijn dozen en ballen’, zei Wout zachtjes.

‘Speel je daarmee?’ vroeg Eli.

Nee, schudde Wout.

‘Ik houd van het gevoel dat ze me geven.’

‘Hoe voel je je dan?’

‘Belangrijk.’

Dan gaan ze samen kijken naar de Nerflanders, hoe die als gekken tegen de berg oprennen. Hoe raar het er eigenlijk uit ziet.

Zien ze er gelukkig uit?

Zien ze er belangrijk uit?

Nee.

Toen voelde Wout een hand op zijn schouder. [dia]

Die ballen, die dozen, weet je wat ze je kosten?

Ze kosten je je boeken. Je bed. Je huis. Maar ook je vrienden. Je geluk. Je was niet gelukkig.

Maar, zei Eli: Ik heb je gemaakt. En je hoort bij mij. Ik houd van jou.

Zo heeft Paulus een ontmoeting met Jezus gehad.

Hij was druk bezig zich in te spannen. Hij was een fanatieke Jood, een echte Farizeeër. Hij vervolgde de gemeente.

En toen ontmoette hij Jezus.
Toen viel hij op de grond. Saul, Saul, waarom vervolg je mij?

Al zijn ijver, werd hij daar gelukkiger van?

Bracht het hem dichter bij God?

Juist niet!

Weet je wat Paulus later schrijft?

[Fil 3,7-11 in beeld]

7 Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. 8 Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen 9 en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. 10 Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, 11 in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.

Wout ontdekte: ballen en dozen, ik kom er niks verder mee. Ze kunnen bij de vuilnis. Die hand van Eli op mijn schouder, die is veel belangrijker.

Paulus ontdekte: mijn Joodse geboorte, mijn besnijdenis, mijn inspanning, mijn leven volgens de wet, het is niks waard.

Kijk jij zo wel eens van een afstand naar jezelf?

Wat maakt jou gelukkig?

Wat brengt jou dicht bij God?

[dia]

Wat moet jij allemaal doen om zo die hand van God op je schouder te voelen?

Wat moet jij doen om Gods liefde te verdienen?

Fouten terugdraaien? Ermee stoppen?

Eerst weer alles op de rails hebben? Weer goed in je vel zitten, voordat je naar God toe durft te stappen?

Vaak genoeg bidden?

Nee dus. Niks.

Helemaal niks.

Die hand op je schouder, weet je wie dat is?

Dat is Jezus Christus.

Ik hoop dat jij dat al ontdekt hebt.

En anders: Laat eens goed tot je doordrinken wat Paulus zegt:

Het kennen van Jezus Christus is waardevoller dan al het andere.

Jezus is alles voor mij. Jezus is echt alles voor mij.

En ik wil niks liever dan Jezus Christus steeds beter leren kennen.

En ik kan niet anders zeggen dan: Dat klopt. Zo is het.

Als je dat niet herkent, wil ik je nu uitdagen: Ga op zoek. Ontdek wie Jezus is. Wil je weten hoe je dat doet? Kom dan maar na de dienst naar me toe.

Voel dat Hij inderdaad die hand van God is op jouw schouder.

Door die hand zegt God ook tegen jou: ik hou niet van jou omdat jij zo’n mooi mobieltje hebt. Of omdat je je diploma’s hebt gehaald. Of omdat je goed gekleed bent. Of omdat jij zo goed je best doet voor mij.

Ik hou van jou. Omdat ik van je hou.

3. Jezus zegt niet alleen: Ik hou van jou.

Hij zegt meer: Ik ben alles voor jou.

Daarom wil Paulus niets liever dan Jezus kennen. Ik wil met jullie nog eens gaan kijken wat Paulus allemaal zegt.

[Fil 3,8b-11 in beeld]

Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen 9 en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. 10 Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, 11 in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.

Jezus is alles voor je.

Kijk maar. Er staan wat moeilijke woorden in.

Rechtvaardigheid. Dat is dat je eerlijk bent en goed leeft. En als je rechtvaardig bent, dan mag je er zijn. Dan mag je je goed voelen. Dan hoef je nergens bang voor te zijn.

Wat zegt Paulus hier nou in die moeilijke zin van vers 9? Ik hoor bij Jezus door geloof, door geloof ben ik één met Hem. In Hem. En dus niet door wat ik allemaal gedaan heb. Doordat ik zo goed ben. God houdt van mij. Dat zegt God tegen mij in Jezus Christus. Jezus is Gods hand op mijn schouder. En dat geloof ik. Zo is het – ik hoef nergens meer bang voor te zijn. God is blij dat ik er ben. Als je vers 9 leest, denk dan maar aan die hand van Eli op de schouder van Wout. Op jouw schouder.

Dan gaat Paulus verder. Christus kennen, dat betekent nog veel meer. En denk niet dat ik daar mee klaar ben. Zelfs Paulus was er niet klaar mee. Jezus kennen, dat is op allerlei manieren steeds beter ontdekken: Jezus is inderdaad alles voor me. Dan wordt al het andere ook vuilnis.

En dan noemt Paulus vier dingen. kijk maar in vers 10 en 11: [dia]

Christus kennen, dat is:

- de kracht van zijn opstanding ervaren

- delen in Jezus’ lijden

- aan Jezus gelijk worden in zijn dood

- zelf uit de dood op staan

Over die vier dingen wil ik nog wat zeggen.

Jezus is opgestaan, bijna 2000 jaar geleden. Maar de kracht die daar losgekomen is, die is het begin van mijn nieuwe leven. En van jouw nieuwe leven – of die kan daar het begin van worden.

Heb jij die kracht al leren kennen? Dat is de belangrijkste ontdekking die je in je leven kunt doen. Jezus leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Want dat is het begin van een echt christelijk leven.

De rest komt dan vanzelf.

Dan kun je het handelen als mensen je daarom raar vinden.

Dan kun je christen blijven ook als je in de gevangenis terecht komt. Als Paulus dit schrijft, zit hij in de gevangenis, wist je dat? Alleen omdat hij bij Jezus hoort.

Dan kun je nee zeggen tegen jezelf als je de verkeerde kant op wilt. Terug, achter Jezus aan. Niet de verkeerde kant op. Verdriet en berouw hebben, omdat je iets gedaan hebt waar God niet van houdt. Ontdekken: Jezus is mijn dood gestorven.

Dat zijn die twee volgende punten: delen in het lijden van Christus. En aan Hem gelijk worden in zijn dood.

En dan het laatste punt, het allermooiste: na je dood zelf uit de dood opstaan. Altijd bij Hem leven. Of eerder, als Jezus terugkomt natuurlijk.

Wil je wat voorbeelden?

Ik denk aan een meisje die ik ken. Ze had een vriend die geen christen was. En ze heeft tegen hem gezegd: als jij geen christen wilt worden, dan maak ik het uit. En ze heeft het uitgemaakt. Jezus was haar meer waard dan die relatie die ze eerst had. En Jezus heeft haar niet laten vallen: inmiddels is ze getrouwd met iemand die wel christen is.

Of ik denk aan iemand die elk weekend uitgaat, het een en ander gebruikt als het uitkomt, geniet van de vrouwen die hij ontmoet. Dan gebeuren er dingen waardoor hij wil weten wie Jezus is. Hij ontdekt steeds meer over Jezus. En hij snapt dat Jezus Christus kennen en zijn uitgaansleven niet samengaan. Hij merkt ook: Ik vind bij Jezus een voldoening die het uitgaan me nog nooit gegeven heeft. Zijn vrienden vinden het raar, hij is er dolblij mee.

Of, ik heb misschien wel eens verteld dat ik ’s zomers een keer op het parkeerterrein van de jachthaven in Hindeloopen rondliep. Allemaal Volvo’s, BMW’s, Mercedessen, Audi’s, Saab’s. En opeens overviel het me: Ik heb het verkeerde werk gekozen. Zoek ander werk zodat je meer geld verdient. Maar ik geloofde: Jezus is veel meer waard dan geld en auto’s. En ik kon nee zeggen tegen die gedachte. Die moest sterven met Jezus.

Wat voor opleiding ga jij doen? Wat voor baan ga je zoeken? Ga je voor veel dozen en ballen? Geld, auto’s, huizen, boten, vakanties? Of wil jij Christus kennen, ook in je werk? Je kunt gaan werken op een zwarte school in een achterstandswijk. Of bij het scharlaken koord in Amsterdam prostituees in een uitstap-programma begeleiden. Of als Hetty Bloem naar Zuid-Afrika gaan om daar met AIDS-slachtoffers te werken. In de kerk aan het werk gaan. Minder werken om tijd over te houden voor vrijwilligerswerk.

Wat gebeurt er met jou als jij de kracht van Jezus’ opstanding echt in je laat werken?

Als de kracht van Jezus’ opstanding in je leven werkt,

Dan kun je lijden en sterven handelen. Volhouden bij tegenslag.

De ballen en de dozen, ze kunnen bij de vuilnis.

Het is alleen maar ballast. Het staat in de weg, hoe meer je Jezus leert kennen, hoe meer je dat ontdekt.

Wat zijn jouw ballen en jouw dozen?

Geef ze weg aan wie ze echt nodig hebben.

Stop met verzamelen – ik wil zelf daarom graag mijn oude mobieltje houden. En ik rijd met plezier in een 10 jaar oude auto.

Beschouw al het andere als vuilnis!

Jezus is veel meer waard!

Hij is alles voor je.