1

Efeziërs 4:15-16a | Samen achter Jezus aan

Eén zijn als gemeente: dat gaat niet alleen over hoe je met verschillen omgaat. Die verschillen maken ons nog niet één. Maar wat dan wel? Wat bindt ons? Echte verbondenheid is te vinden als we samen achter Jezus aangaan. Als de bevrijdende waarheid van Jezus Christus de drijvende kracht is in je leven. En dat is spannend!
Voor wie deze preek in een kerkdienst wil gebruiken: graag ontvang ik een melding op hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Psalm 66 : 1 en 5 (GKB=LvK)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 407
Gebed
Leefregels: Matteüs 6 : 19 – 34
Zingen: GKB Gezang 38 : 1, 2 en 3
Kinderen naar club
Lezen: Efeziërs 4 : 1 – 24
Zingen: LvK Gezang 78 : 1, 2 en 3
Preek over Efeziërs 4 : 15 – 16a
Zingen: Opwekking 378
Kinderen terug
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: GKB Psalm 67 : 1 en 2
Zegen

Samen achter Jezus aan

inleiding
dia 1 – voetbal
Degenen die mij een beetje kennen,
weten dat ik niet zo veel met voetbal heb.
Dat komt onder andere omdat ik er niet zo’n talent voor heb.
Laat ik het zo zeggen:
als ik meedoe met een potje voetbal,
dan ik ben ik een aanwinst voor de tegenstander…
Voetbal kijken, daar zie ik de lol ook al niet van in.
90 Minuten turen naar 22 mannen die rondrennen en tegen een bal schoppen.
Ach, misschien is het ook gewoon dat ik jaloers ben op zulk talent,
en daarom doe alsof ik er niets aan vindt…

dia 2 – rellen
Hoe dan ook: ik wil vandaag toch beginnen met een voorbeeld uit de voetbalwereld.
Ik denk namelijk dat het de boodschap van de preek een beetje duidelijk maakt.
Voetbal is het leukste als je een tegenstander hebt.
Dat kan er heel gemoedelijk aan toe gaan.
Maar tegenstanders willen het ook wel eens hard spelen.
Zo’n wedstrijd dat de scheidsrechter iedereen wel geel kan geven,
en de sfeer tussen de beide teams ook na de wedstrijd grimmig blijft.
Supporters doen daar dan vervolgens nog weer hun schepje bovenop,
door de wedstrijd die op het veld uitgevochten had moeten worden,
onderling nog eens een keer uit te vechten, maar dan zonder bal.
De ME moet er met een waterkanon aan te pas komen
om de supporters van de rivaliserende teams uit elkaar te halen.

dia 3 – oranje
Maar als er dan opeens een wedstrijd door het Nederlands elftal gespeeld moet worden,
is er niets meer van die afgunst te merken.
Spelers die normaal gesproken tegenover elkaar staan,
spelen alsof ze altijd al een team zijn geweest.
Op de tribune doet het er niet meer toe wie jouw ploeg is.
Supporters van alle teams zitten gebroederlijk naast elkaar om Oranje aan te moedigen.
Opeens is er een gezamenlijk doel, namelijk Duitsland verslaan,
en dat werkt blijkbaar samenbindend.

dia 4 – samen achter Jezus aan
Dat brengt me bij het onderwerp van vandaag.
In het projectboekje staat bij deze week:
‘we hebben een gezamenlijke missie: achter Jezus aan!’
Juist die gezamenlijke missie verbindt.
Daarom is het thema vanmorgen ‘samen achter Jezus aan’.

Dat is een ander thema dan in het projectboekje.
Daar is het thema deze week ‘ervaren en beleven.’
Er zijn verschillende manieren om God te ervaren
en verschillende manieren waarop je een kerkdienst beleeft.
Maar het vreemde is dat het daar in de dagboekstukjes helemaal niet over gaat:
daar gaat het over wat onze missie is.
De handleiding voor de kringbespreking gaat dan juist weer over ‘ervaren en beleven’.
Het boekje hinkt op 2 gedachten,
dus ik heb maar de vrijheid genomen een keuze te maken.
Geen willekeurige keuze trouwens:
ik denk dat het thema ‘ervaren en beleven’ een beetje in herhaling gaat vallen,
na eerder de liefdestalen en de generaties.
Maar waar eenheid begint, daar hebben we het nog niet over gehad.
Daarom vandaag: ‘samen achter Jezus aan.’

1. Wat drijft jou?
dia 5 – wat drijft jou?
Het gaat vandaag dus over onze missie.
In die missie, in ons doel, zouden we eenheid kunnen vinden.
Tja, wat is onze missie eigenlijk?
Wat is jouw levensmissie?
Waar leef ik voor?
Wat drijft jou?

dia 6 – de ‘weg van de heidenen’
Zowel Paulus als Jezus zijn daarnaar op zoek, in Efeziërs 4 en Matteüs 6.
Wat mij daarbij opvalt, is dat ze het allebei over ‘de heidenen’ hebben.
Klinkt lelijk, maar dat hebben we er zelf van gemaakt.
‘Heidenen’ heeft een beetje de gevoelswaarde
van dat christenen zich beter voelen.
Maar daar gaat het niet om!
Heiden, dat is iedereen die God niet of nog niet kent.
En als je God niet kent, dan kun je natuurlijk ook niet voor hem leven.
Dan is God niet het antwoord op de vraag: wat drijft jou?
Maar wat dan wel?

dia 7 – kijkwijzer seks
Paulus begint dan over ‘de weg van de heidenen’.
Jezus heeft het over ‘dingen die de heidenen najagen’.
Eerst Paulus. Hij schrijft:
‘afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid
en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken.’
Oke, ik geef toe, dit klinkt wel erg woest, als een niet zo beschaafde wereld,
en dat is inderdaad ook wel het geval.
De Griekse wereld waar Efeze bij hoort,
stond niet bepaald bekend om haar hoge seksuele moraal.
Maar als het om seks gaat, zijn wij in onze maatschappij dan niet afgestompt?!
Ik bedoel, de seks komt je overal tegemoet.
Nu is seks een prachtig cadeau van God, hij is de uitvinder ervan,
maar seks als antwoord op de vraag waar je voor leeft, dan gaat het mis.

dia 8 – eten
Jezus noemt weer andere dingen.
‘Vraag je niet bezorgd af: “wat zullen we eten?”, of: “wat zullen we drinken?”’
Daar moet je even bij bedenken
dat eten en drinken toen een stuk minder vanzelfsprekend waren dan voor ons.
Ik heb me nog nooit zorgen gemaakt
over of ik morgen wel te eten en te drinken heb.
De mensen die in Matteüs 6 naar Jezus luisteren, kennen die zorg wel.
Jezus is heel scherp: daar moet je je niet druk om maken!
Als Jezus daar al zo scherp is,
omdat hij vindt dat de mensen te druk zijn met onbelangrijke dingen,
wat zal hij van ons dan wel niet zeggen?!
Over eten en drinken hoeven we ons geen zorgen te maken,
maar soms lijkt het wel alsof we alleen met eten en drinken bezig zijn!
Met lekker eten, met gezond eten, met uit eten.
Eten en drinken als obsessie.

dia 9 – kleding
Voor kleding geldt precies hetzelfde.
Jezus zegt: ‘vraag je niet bezorgd af: “waarmee zullen we ons kleden?”’
Kleding hebben wij in overvloed,
je kunt elke dag schone kleren aantrekken.
Maar ja, kleren maken de man. De vrouw ook trouwens.
We zijn niet meer druk met of we wel genoeg kleding hebben,
maar de drukte verplaatst zich:
de keuzestress van hoe je je vandaag toch zult presenteren.
Kleding kan alle aandacht opeisen.

dia 10 – ‘ik leef voor mijzelf’
Of het nu seks is, eten en drinken, of kleding,
en voeg gerust geld aan het rijtje toe,
uiteindelijk komt het op hetzelfde neer:
je bent druk met je eigen leven.
Druk bezig je eigen toekomst en geluk veilig te stellen.

Wat drijft jou?
Ik vind Jezus en Paulus in ieder geval irritant confronterend!
Die weg van de heidenen is te herkenbaar.
Is het niet ook gewoon onze weg?
We zijn toch allemaal druk met ons eigen leven,
ieder doet zijn ding en we proberen het leven een beetje aangenaam te houden.
Moeten we dan maar niet gewoon eerlijk toegeven:
‘ik leef voor mijzelf,’ dat is wat mij drijft.

dia 11 – dan worden we uit elkaar gedreven
Als dat inderdaad zo is,
dan is het niet zo vreemd dat we het moeilijk vinden samen één te zijn.
Dan gaat het al snel om de vraag: wat heb ík eraan?
Wat heb ík aan de kerk?
Kom ik er aan mijn trekken?
Heb ik wat aan mijn geloofsgenoten?
Dat anderen anders zijn, is dan alleen maar lastig:
ze spreken andere liefdestalen, horen bij andere generaties,
beleven hun geloof op een andere manier, enzovoort.
Als we gedreven worden door onze eigen dingen,
dan drijft het ons uit elkaar.

2. Een radicaal andere weg
dia 12 – een radicaal andere weg
Wat drijft jou?
Naast die weg van de heidenen is er een andere weg.
De radicale weg van Jezus Christus.
Paulus schrijft: ‘ga de weg die past bij de roeping die u hebt ontvangen.’
Op die weg wordt je niet gedreven door je eigen dingen,
maar door de liefde van Christus.

dia 13 – de waarheid van liefde leven
Het is de weg van waarheid en liefde.
Maak daar geen tegenstelling van!
Alsof de waarheid iets veroordelends is,
voor intolerante mensen die altijd hun gelijk willen hebben,
en liefde iets is voor wie van die scherpslijperij niets moet hebben.

‘Waarheid’ heeft een negatief imago.
In onze cultuur benadrukken we graag dat ieder zijn waarheid heeft,
en kom er niet mee aanzetten dat jouw waarheid beter is dan die van mij.
Kunnen we de waarheid eigenlijk wel weten?
De laatste tijd is ook een andere ontwikkeling zichtbaar:
hoe vaak ik het woord ‘nepnieuws’ niet zie langskomen…
Op bijvoorbeeld Facebook blijkt het heel moeilijk nieuws en onzin van elkaar te onderscheiden.
Terwijl we geen onzin aangepraat willen krijgen!

dia 14 – alternative facts
Of neem Donald Trump:
toen journalisten er op wezen dat bij zijn inauguratie
veel minder mensen op straat waren dan bij de inauguratie van Obama,
reageerde Trump met een verklaring: volgens zijn ‘alternatieve feiten’
waren er nog nooit zoveel mensen op straat geweest als voor hem.
Kun je zo met de waarheid omgaan?

dia 15 = dia 13
Maar wat is dat dan, wat Paulus noemt, ‘ons aan de waarheid houden?’
Is de waarheid misschien iets dat je kunt opschrijven?
Iets van: ‘je bent een goede christen als je dit en dit en dit gelooft’?
Nee, dat is niet wat Paulus bedoelt.
Alsof waarheid iets voor in je hoofd is.
Waarheid is geen gesloten systeem.
Jezus zegt van zichzelf dat hij de Waarheid is.
Als Paulus zegt: ‘blijf bij de waarheid’,
dan zegt hij: ‘blijf bij Jezus Christus, blijf op hem gericht, leef van zijn genade,
blijf bij zijn manier van leven!’

Want waarheid, dat is veel meer dan de waarheid spreken.
Je kunt dingen zeggen die waar zijn, zonder dat je de waarheid kent.
Want waarheid is waarachtigheid:
als wij de waarheid geloven, als we geloven dat Jezus Christus Heer is,
dan moeten we dat ook leven.
En wat is die waarheid van Jezus Christus?
Dan kom je al snel bij die liefde uit!
Nee, niet de zoetsappige liefde die niets kost.
Het gaat om zuivere liefde,
die liefde waar jij uit het middelpunt verdwijnt om de andere centraal te stellen.
Dan horen waarheid en liefde helemaal bij elkaar: het is de waarheid van liefde.

Wat drijft jou?
Voel jij je thuis bij die weg van de heidenen?
Of wil je die andere weg gaan,
de weg van de waarheid, de weg van de liefde.
Dat, kun je zeggen, is onze missie: de waarheid van liefde leven.

dia 16 – Jezus ging die weg voor ons
Ik zei al, dat is een radicale weg.
Jezus ging die weg.
Hij ging niet mee in de leugen dat het leven om jezelf draait.
Hij werd niet gedreven door zijn eigen dingen.
Jezus zette zijn missie voorop: het koninkrijk van God brengen.
Toen hij door de duivel werd uitgedaagd in de woestijn.
Toen hij rondtrok in Galilea, waar de mensen van alles van hem wilden,
maar Jezus zijn missie voorop zette.
Toen hij in Getsemane doodsbang tot zijn Vader bad,
maar er rust bij vond dat zijn missie hem naar het kruis zou brengen.
Zelfs toen Jezus aan het kruis hing, en bad:
‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’
Jezus werd gedreven door zijn missie, ook voor jou.

dia 17 – een spannende weg: los komen van jezelf
Het is de weg van Gods koninkrijk zoeken en zijn gerechtigheid.
Jezus belooft dat je dan gelukkig zult zijn,
maar de weg naar dat geluk is wel nogal anders
dan hoe wij zelf gelukkig denken te worden.
Niet door seks, eten, drinken of kleding.
Maar door je aan Jezus over te geven,
met zijn liefde de wereld in te kijken,
kwetsbaar te zijn en klappen durven te vangen,
je niet neerleggen bij onrecht.
Het is los komen van het steeds bezig zijn met jezelf,
om je te richten op Gods koninkrijk.

Wil je op ontdekkingsreis gaan op deze weg?
Want laten we niet doen alsof we deze weg goed kennen.
Het is een spannende weg, steeds onbekend,
steeds als je denkt te weten hoe het zit, is het toch weer anders.
Het is jezelf loslaten en verloochenen, maar wat is dat eigenlijk?
Het is een weg waar je onderuit gaat,
maar Jezus je ook overeind helpt.
Willen wij samen op deze weg stappen?

3. Groei
dia 18 – groei
Dan gaat er ook wat gebeuren.
Valt er iets te ervaren en te beleven.
Paulus noemt twee dingen:
dan groeien we naar Jezus Christus
en dan groeien we naar elkaar.

dia 19 – dan groei je naar Jezus
Die weg van waarheid en liefde brengt je dichter bij Jezus.
Als je hem in zijn missie volgt,
dan mag je ook ervaren dat je naar hem toe groeit.
Dat hij steeds groter en steeds echter voor je wordt.
Dat je niet alleen in kerkdiensten even het gevoel hebt dat God je aanraakt,
een ervaring waar je het dan de rest van de week weer mee kunt doen,
maar dat Jezus heel je leven is.
Paulus heeft het over dat je ‘volledig’ naar hem toegroeit:
met alles wat je bent.
Dan mag je ook ervaren wat Jezus belooft:
‘al die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.’
Wat trouwens niet betekent dat er geen moeilijkheden op je weg komen,
dat betekent het voor Jezus ook niet,
maar dat onderwerp laat ik nu even rusten.

dia 20 – dan groei je naar elkaar
Als we niet gedreven worden door zorg om ons eigen leven,
maar door de weg van waarheid en liefde,
dan mogen we ook ervaren dat we naar elkaar toe groeien.
Paulus zegt: we groeien toe naar Jezus Christus, hij is ons hoofd,
en vanuit dat hoofd krijgen we dan ook samenhang.

Hoe groeien we in verbondenheid?
Dus niet door ons op elkaar te richten!
Als we denken dat onze verbondenheid er is
doordat we na de kerkdienst met elkaar koffie drinken,
dan zitten we fout.
Die koffie is een mooi moment om aan die verbondenheid vorm te geven,
maar die verbondenheid ontstaat pas goed
als we ons samen op Jezus richten.
Hoe dichter bij hem, hoe dichter bij elkaar.

dia 21 – kaartje
Ik heb hem al eens eerder laten zien, een kaartje dat ik eens van Hanneke kreeg:
‘love does not consist in gazing at each other,
but in looking outward together in the same direction.’
Liefde is niet elkaar aangapen, maar samen dezelfde kant opkijken.
Samen naar Jezus kijken dus.

dia 22 – je deelt de diepste ervaring
Maar waarom krijgen we juist daardoor samenhang?
Er zit in ieder geval iets in van dat een gedeelde interesse mensen verbindt.
Als jij vogels hebt, en je komt een vreemde tegen die ook vogels heeft,
heb je direct een gespreksonderwerp.
Ik kan met Volvo-liefhebbers uren over dat merk praten.
Bij Jezus is dat ook zo, maar dan niet over iets wat je leuk vindt,
maar over iemand die jou zeer lief is.
Als je het kennen van Jezus met elkaar kunt delen,
dan kunnen er nog zo veel verschillen zijn,
maar de diepste ervaring kun je delen.
Dat verbindt.

dia 23 – jij hoeft niet in het middelpunt
Maar dat is niet het hele verhaal.
Belangrijker nog is dat als je Jezus kent,
als je zijn weg wilt gaan,
jij niet in het middelpunt staat, maar Jezus Christus.
Die relativering van jezelf is nodig om één te kunnen zijn,
bescheiden, zachtmoedig en geduldig.

dia 24 – samen achter Jezus aan
Willen we samen één zijn?
Zoeken we verbondenheid?
Dan begint het met deze vraag:
willen we samen achter Jezus aan?
De blik op hem richten, in plaats van op onze verschillen?
Willen we samen zijn weg gaan?
Dan zal al het andere erbij gegeven worden!
Amen.
Efeziërs 6:7 – Leven in Gods wereld: werk

Werken: we doen het heel wat, maar waarom? Is werk meer dan noodzakelijk kwaad? En wat heeft God met je werk te maken?
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Psalm 93 : 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Gezang 166 : 1 en 2
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Exodus 1 : 15 – 22 en Efeziërs 6 : 5 – 9
Zingen: Psalm 25 : 6 en 7
Preek over Efeziërs 6 : 7
Zingen: LvK Lied 381 : 1, 3 en 4
Kinderen terug
Lezen wet
Zingen: E&R 84 (wees standvastig, onwankelbaar)
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 710
Zegen

Leven in Gods wereld: werk

Introductie schriftlezing
We staan deze weken stil bij de wereld waar we in leven.
Geloven gaat niet alleen over onze relatie met God
en over hoe we met elkaar omgaan,
het gaat ook over hoe je omgaat met de wereld.
We hebben het in de afgelopen weken al gehad
over de natuur, techniek en muziek.
Vandaag gaat het over werk,
en volgende week over het milieu.
We lezen Exodus 1:15-22 en Efeziërs 6:5-9.

Inleiding
dia 1 – predikant
Als mensen vragen wat voor werk ik doe,
en ik antwoord dat ik predikant ben,
dan kijken ze me soms verbaasd aan.
‘Maar jij bent toch nog jong?’
Klopt, ik ben 28.
‘Waarom ben je dan predikant geworden?!’
Alsof alleen mannen met grijze haren predikant kunnen zijn…

dia 2 – brug
Toch is het wel een goede vraag,
een vraag die ik mijzelf ook stel:
waarom ben ik eigenlijk predikant geworden?
Op het vwo was ik helemaal niet van plan predikant te worden.
Ik had alle exacte vakken en was daar goed in.
Mijn studiekeuze had ik al gemaakt: civiele techniek.
Grote bouwprojecten, bruggen, dijken, wegen,
dat leek me wel wat!
Maar in mijn examenjaar liep het anders.
Ik was bezig met God en de zin van mijn leven.
Die bruggen en dijken, ze voelden opeens heel zinloos,
daar wilde ik me niet de rest van mijn leven mee bezig houden.
Toen werd het theologie…

Van theologie heb ik nooit spijt gehad,
maar ik schaam me wel voor hoe ik er toen over dacht.
Alsof je alleen met theologie iets zinnigs met je leven kunt doen.
Wat een arrogante gedachte is dat!
Alsof ik de enige hier ben die ervoor heeft gekozen
in zijn werk God te dienen…

En nu zit ik dus zonder werk.
Of, zoals ik deze week ergens las:
doe ik de hele week niets om op zondag de mensen te vermoeien…
Nee, zo erg is het niet, ik heb genoeg te doen,
ik ben dankbaar voor het werk dat ik als predikant heb,
maar vind het ook jammer dat ik nooit een brug zal bouwen.

dia 3 – leven in Gods wereld: werk
De meeste vakanties zijn weer voorbij,
en dat is een mooie gelegenheid om het eens over werk te hebben.
Niet alleen het werk van predikanten heeft met God te maken,
mijn werk is niet belangrijker dan dat van een caissière in de supermarkt.
Laten we vandaag kijken naar wat God met je werk te maken heeft!

1. Waar werk je voor?
dia 4 – waar werk je voor?
In die bijbelgedeelten die we hebben gelezen,
komt één vraag sterk naar voren:
waar werk je eigenlijk voor?
We werken heel wat, maar waarom?

dia 5 – werk is meer dan betaald werk
Voor alle duidelijkheid:
met werk bedoel ik meer dan een betaalde baan.
Als je naar school gaat, of een opleiding volgt, is dat ook werk.
Vrijwilligerswerk, de naam zegt het al, is werk.
Dat geldt ook voor het huishouden, zelfs voor het opruimen van je kamer.
En wat je moet als je zonder werk zit,
daar kom ik zometeen nog op terug.

dia 6 – Sifra en Pua
Eerst naar Exodus 1.
Daar komen we twee vrouwen tegen, Sifra en Pua,
die we alleen maar kennen om het werk dat ze deden.
Ze zijn verloskundigen: begeleiden zwangere vrouwen en helpen bij de bevalling.
Deze vrouwen werken in een bijzondere situatie:
onder Israëlische vrouwen in het oude Egypte.
De Israëlieten zijn in Egypte een snel groeiende minderheid.
De Farao wordt er bang van: straks nemen de Israëlieten Egypte nog over…
Hij probeert de Israëlieten klein te houden, maar zijn pogingen mislukken.
Hij ziet nog maar één weg,
en daarbij heeft hij de verloskundigen nodig.

Sifra en Pua worden ontboden bij de Farao.
Ze krijgen een simpele opdracht:
als je bij de geboorte van een Israëlisch jongetje bent, dood hem dan!
Bij de geboorte ging het wel vaker mis,
dus als ze het onopvallend zouden doen, zou niemand het merken,
maar zou Farao wel van zijn probleem af zijn.
Daar sta je dan, als verloskundige…
Je doet altijd alles om een baby in leven te houden,
en nu word je geacht ze te doden…
Nu komt het erop aan:
waar werken deze vrouwen voor?

dia 7 – werk je voor geld?
Als we die vraag even naar vandaag trekken,
zijn er volgens mij twee veel voorkomende antwoorden.
Het eerste: werk is een noodzakelijk kwaad om geld te verdienen.
Werk kost je vrije tijd, maar met het geld dat je verdient,
kun je je overgebleven vrije tijd invullen.
Natuurlijk: er moet geld verdiend worden,
maar als dat de enige reden is om te werken,
dan ga je al snel de kantjes er vanaf lopen:
waarom hard werken, als je met minder inspanning net zoveel verdient?

dia 8 – werk je voor status?
Dan is werk onbelangrijk voor je.
Maar je kunt werk ook juist heel belangrijk maken:
dat je werk je de moeite waard maakt.
Niet voor niets is de eerste vraag bij een kennismaking vaak:
‘wat voor werk doe je?’
Dan kom je als chirurg een stuk beter voor de dag dan als parkeerwachter.
Werk geeft je status, geeft je een identiteit,
en daarom is je werk alles voor je.

Die verloskundigen geven een ander antwoord.
Ze gaan tegen het bevel van de Farao in,
ze zijn niet bang om hun werk te verliezen,
en daarmee hun geld en status.
Blijkbaar hebben zij een ander antwoord.

2. In dienst van God
dia 9 – in dienst van God
Waar halen die vrouwen de moed vandaan?
Het antwoord is ontzag voor God.
Dat is precies wat Paulus in Efeziërs 6 aan slaven meegeeft:
doe je werk in dienst van God.

dia 10 – werk een manier om God te dienen
Ik had een ander antwoord verwacht:
namelijk dat die verloskundigen problemen met hun geweten krijgen.
Maar dat staat er niet: er staat dat ze ontzag voor God hebben,
en daarom niet aan het plan van de Farao willen meewerken.
Uiteindelijk werken ze niet in dienst van de Farao,
en ook niet voor wat de Farao hen kan geven, zoals geld en status.
Ze werken in dienst van God.

Paulus zegt dat ook tegen de slaven in Efeze:
doe je werk alsof het voor de Heer is.
Hij zegt dat niet om slavernij goed te praten:
hij komt juist voor slaven op.
Waar het Paulus om gaat:
als je nu eenmaal in de situatie zit dat je slaaf bent,
wat betekent je geloof dan voor je werk?
Ik kan me goed voorstellen dat een slaaf alleen maar werkt omdat het moet.
Paulus houdt dan voor: vergeet niet dat je werk uiteindelijk voor God zelf is.
Werk is geen noodzakelijk kwaad,
maar een manier om God te dienen.
God zelf is de opdrachtgever van ons werk!

dia 11 – gemaakt om te werken
Dat werk geen noodzakelijk kwaad is,
staat al op de eerste bladzijde van de bijbel.
Dat gaat over God die hemel en aarde maakt: God is aan het werk!
En als God de mensen maakt, geeft hij hen de opdracht om te werken,
in Genesis 1:28: “wees vruchtbaar en wordt talrijk,
bevolk de aarde en breng haar onder je gezag:
heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel
en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.”
God wil dat we werk maken van zijn wereld!
Hij heeft ons gemaakt, hij heeft ons talenten gegeven om iets te doen:
betaald werk, school, vrijwilligerswerk, het huishouden, enzovoort.
God heeft je niet gemaakt om te luieren,
maar om iets te betekenen in zijn wereld!

En als je zonder werk zit?
Is dit dan niet een hele wrede boodschap?
Ik denk het niet.
Het laat juist zien dat werkloosheid echt een probleem is.
Het is niet alleen een geldprobleem:
het is dat je geen kans krijgt om te doen waarvoor God je heeft gemaakt: werk.
Daarom is werkloosheid zo heftig.
Daarom is het ook zo heftig als je door ouderdom of door ziekte
niets meer kunt, maar volledig van anderen afhankelijk bent.

dia 12 – je leven hangt niet van je werk af
Gelukkig is werk ook niet alles!
Ben je niet iemand om wat voor werk je doet.
Daarom geeft God een rustdag:
even het werk loslaten, je richten op waar het om gaat:
dat je door Jezus Christus geliefd bent.
Dat je geluk niet van je werk afhangt, maar van de liefde van God.
Christenen hebben waar anderen voor werken.

3. Is mijn werk de moeite waard?
dia 13 – is mijn werk de moeite waard?
Werk is dus belangrijk,
niet om het geld of de status die het oplevert,
maar omdat God zelf ons werk te doen geeft,
of dat nu betaald werk is of niet.
Daarom is werk de moeite waard.
Maar dat is natuurlijk wel een hoog ideaal.
Kun je God met elk beroep dienen?
Is je eigen werk ook de moeite waard?

dia 14 – op werk rust een vloek
Werk kan heel zwaar zijn.
Dat je als een berg tegen je werk opziet,
omdat het te veel van je vraagt.
Werk kan heel saai zijn,
omdat het elke dag, misschien zelfs wel elke minuut hetzelfde is,
en je maar gewoon dom moet doorgaan.
Werk is niet altijd mooi.
Sinds de zondeval rust een vloek op het werk, dat staat in Genesis 3:
“zwoegen zul je, zweten zul je.”
En toch blijft werken de moeite waard!

Die slaven waar Paulus aan schrijft,
hadden ook geen fijne baan waar ze veel voldoening in konden vinden.
Het was hard werken, vaak voor een baas die hen niet als volwaardig mens zag,
het was misschien wel vooral overleven.
Toch schrijft Paulus dat die slaven hun werk voor God moeten doen.
Hoe zwaar of hoe saai je werk ook is,
je kunt er echt God mee dienen!

dia 15 – elk werk voor God belangrijk
God maakt geen onderscheid tussen beroepen,
er is voor hem geen belangrijk en onbelangrijk werk.
Ok, er zijn een paar beroepen die als christen maar beter niet kunt hebben,
zoals drugsdealer of eigenaar van een bordeel,
maar verder geldt: elk werk kun je voor God doen.
Ik zat dus fout toen ik dacht dat ik als predikant nuttig werk kon doen
en bruggen bouwen tijdverspilling is.
Er bestaat geen minderwaardig werk.
Sterker nog: beroepen die wij wel eens als minderwaardig zien,
zijn vaak het belangrijkste voor de samenleving.
Een vuilnisman betekent veel meer voor de volksgezondheid dan een chirurg.
Wat voor werk je ook doet, betaald of onbetaald,
waar je ook voor leert of studeert,
de vraag is niet of je het voor God kúnt doen,
de vraag is of je het voor God dóet.

4. Doe je werk voor God!
dia 16 – doe je werk voor God!
Doe je werk voor God!
Drie aanwijzingen daarvoor:

dia 17 – werk met plezier
Eén: werk met plezier, zegt Paulus.
En dat zegt hij niet tegen mensen met een droombaan,
maar tegen slaven die geen leuk werk hadden.
Je hoeft jezelf niet te bewijzen met je werk,
niet je werk geeft je status, maar God.
Jezus bevrijdt je van te hoge verwachtingen van je werk:
dat je daardoor iemand zou zijn.
Als je bedenkt dat je werk voor God is, dat je het voor hem mag doen,
kun je er plezier in hebben, ook als het niet je droombaan is.

dia 18 – werk met inzet
Aanwijzing twee: werk met inzet,
of, zoals Paulus het zegt, gehoorzaam.
Maak je niet gemakkelijk van je werk af: je werkt voor God!
Werk is niet waardevol omdat je ermee verdient,
werk is waardevol omdat je een bijdrage mag leveren aan Gods wereld.
Je mag helpen het een leefbare plek te laten zijn,
hoe klein je bijdrage ook is.
Dat betekent niet dat je kritiekloos moet doen wat je baas zegt,
wel dat je werk dienstbaar is aan de ander.

dia 19 – werk dapper
Dat brengt me bij aanwijzing drie: werk dapper.
Je kunt op je werk in situaties komen waar je moeite mee hebt.
Denk maar aan die verloskundigen in Egypte.
Neem een voorbeeld aan hen, maak dappere keuzes.
Bijvoorbeeld als het in het bedrijf waar je werkt alleen om geld gaat,
en je daarom nutteloze dingen moet aansmeren.
Vaak zijn zulke situaties niet zwart/wit,
en is niet direct duidelijk wat voor keuzes je moet maken.
Juist dan is het belangrijk om, net als die verloskundigen,
je basis te hebben in ontzag voor God.

Als je zo werkt, ben je tot zegen.
Een christelijke kijk op je werk,
geeft je alle reden om niet voor jezelf te werken,
maar dienstbaar te zijn aan je bedrijf, je klant, aan Gods wereld.

dia 20 – jongeren: kies iets dat bij je past
Speciaal voor jongeren:
als je jong bent ligt de wereld nog voor je open.
Hoe ga je kiezen wat je met je leven gaat doen?
Hoe kies je een vakkenpakket, een studie of een baan?
Wat ik je mee wil geven: kies niet voor waar je het meeste mee kunt verdienen,
kies ook niet voor wat je de meeste status oplevert.
Kies iets dat bij je past, waar je van God talenten voor gekregen hebt.

dia 21 – ouderen: blijf waar mogelijk actief
Speciaal voor ouderen die met pensioen zijn:
het is fijn om niet meer voor geld te hoeven werken
en te kunnen genieten van meer vrije tijd.
Maar: als u nog gezond bent, kunt werken,
iets kunt betekenen voor de samenleving,
doe dat dan ook vooral!
Gods opdracht in Genesis 1,
u kent het misschien nog onder de naam ‘cultuurmandaat’,
houdt niet op bij je 67e!

Doe je werk voor God,
en het krijgt een plekje in het grote werk dat God doet.
Net als het werk van die verloskundigen.
Zoals Paulus zegt: ‘zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer,
in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.’
Amen.
Efeziërs 6:11 – Staan blijven in het nieuwe leven

Een geloof dat betekenis heeft in je leven wordt aangevallen. Maar God geeft je bescherming. Jezus vecht voor je en je mag in zijn voetspoor gaan.
Deze preek is gehouden in een dienst waar het Dordt College Concert Choir uit de Verenigde Staten te gast was en een bijdrage aan de dienst heeft geleverd. Daarom is deze preek tweetalig.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Psalm 91 : 1, 2 en 7
Stil gebed
Votum en groet
Koor: This Is My Father’s World
Beautiful River
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Efeziërs 6 : 10 – 24 (Nederlands en Engels)
Zingen: LvK Lied 401 : 1, 2 en 4 (in het Fries)
Preek over Efeziërs 6 : 11
Zingen: Psalm 18 : 1, 8, 9 en 10
Kinderen terug
Lezen wet
Koor: When I Survey the Wondrous Cross
Prayer
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Gezang 163 : 1, 2 en 3
Zegen
Koor: May the Road Rise Up to Meet You

Staan blijven in het nieuwe leven

Inleiding
dia 1 – douane
Nederland is een veilig land, en dat willen we graag zo houden.
Daarom hebben we een douane die de grenzen bewaakt.
Bijvoorbeeld op Schiphol.
Als je daar Nederland in- of uitgaat, kun je niet om hen heen.
Ze hebben allemaal hulpmiddelen, waarmee ze onze veiligheid beschermen.
Bijvoorbeeld een metaaldetector.

dia 2 – metaaldetector
Zo’n metaaldetector is een poortje waar je doorheen moet lopen,
en het geeft een alarm als het metalen voorwerpen ontdekt.
Dat kan natuurlijk van alles zijn:
de gesp van je riem, grote oorbellen, stalen neuzen in je schoenen, enzovoort.
Soms gaat het alarm ook af terwijl je niets van metaal hebt.
Bij sommige pechvogels lijkt het alarm zelfs altijd af te gaan.

Als het alarm afgaat, wordt je extra gecontroleerd.
Je wordt even apart genomen,
er wordt gevraagd of je metalen voorwerpen hebt,
en als de douane het niet helemaal vertrouwd, kunnen ze je fouilleren.
Want die metaaldetector staat er natuurlijk niet voor de grap:
hij is bedoeld om wapens op te sporen.
Het is niet de bedoeling dat mensen met messen en pistolen een vliegtuig ingaan,
en ook niet dat die wapens ons land in worden gesmokkeld.
De metaaldetectors zijn er om ons te beschermen.
Want als je goed beschermd bent, dan ben je veilig.

dia 3 – staan blijven in het nieuwe leven / keep staying in the new life
In Efeziërs 6 gaat het ook over goede bescherming.
Als je bij Jezus hoort, heb je ook bescherming nodig.
In de afgelopen weken ging het over het thema ‘opstaan met Christus’.
Als je bij Jezus hoort, verandert dat je leven.
Maar dat nieuwe leven wordt aangevallen.
Als je veilig wilt zijn, heb je bescherming nodig.
Daarmee kun je blijven staan in het nieuwe leven.

Ik geef even een samenvatting in het Engels.
For you a brief summary in English.
The theme this morning is ‘protection’.
This week you flew from America to our national airport, Schiphol.
I think you have been checked by the customs.
If not, we have a huge security problem…
However, the customs have devices to protect our security, such as metal-detectors.
Metal-dectectors help the customs to discover weapons,
so that you can’t enter our country with a weapon.
It’s for our protection, so that we are safe.

Ephesians 6 is about protection.
When you belong to Christ, it changes your life.
But that new life is under attack,
that’s why you need protection: to keep staying in the new life.

1. Verleiding van het oude leven
dia 4 – verleiding van het oude leven / temptation of the old life
We gaan weer even in het Nederlands verder.
Je hebt bescherming nodig als je wordt bedreigd.
Laten we daar maar mee beginnen: met de bedreiging.
Want leven als christen, leven in het nieuwe leven, wordt bedreigd.
Steeds is er de verleiding van het oude leven.

dia 5 – scheiding tussen geloof en leven / separation between faith and life
Ook de christenen in Efeze hebben met die verleiding te maken.
Toen ze tot geloof in Jezus kwamen, waren ze enthousiast.
De boodschap van Paulus, dat Jezus is opgestaan en leeft,
dat was voor de Efeziërs nieuw.
En zoals wel vaker voor nieuwe dingen geldt:
in het begin ga je er helemaal voor.
Maar na een tijdje verdwijnt het eerste enthousiasme.
In Openbaring 2 wordt tegen de gemeente in Efeze gezegd:
‘u hebt de liefde van weleer opgegeven’.

O ja, het geloof in Jezus vinden ze nog steeds een mooie aanvulling op hun leven,
het is niet zo dat ze het niet meer geloven.
Maar wat ze geloven heeft steeds minder met hun leven te maken.
Niet voor niets gaat bijna de helft van de brief van Paulus
over hoe je leven verandert als je bij Jezus hoort.
Blijkbaar was dat in Efeze een groot probleem.
In het nieuwe leven met Jezus gaat het niet om mij:
ik leef niet voor mijzelf.
Maar wat is het verleidelijk om wel voor jezelf te leven,
alsof er met Jezus helemaal niets veranderd is.

dia 6 – de duivel valt het levende geloof aan / the devil attacks the living faith
Paulus noemt dat een strijd, een geestelijke strijd.
Dat vertrouwen op God moeilijk is,
en het leven zonder God aantrekkelijk is,
komt doordat je geloof aangevallen wordt.
‘En,’ zegt Paulus, ‘die aanval komt niet van mensen maar van kwade geesten.’
Mensen kunnen je het misschien best moeilijk maken om te geloven,
maar de echte aanval is onzichtbaar.

‘Kwade geesten’?
Nou, daar heb ik dus nog nooit wat van gemerkt.
In de hele westerse wereld kunnen mensen niet zoveel met geesten:
‘geesten, dat is iets van vroeger,
toen mensen nog niet zo veel wisten als wij vandaag,
en geesten nodig hadden om het leven te begrijpen.
Maar wij hebben ons verstand.’
Voor westerse mensen is het simpel: geesten bestaan niet.

Dat komt de grootste kwade geest, de duivel, goed uit.
Dat mensen gewoon geen rekening met hem houden.
Maar ondertussen neemt hij alle tijd om een levend geloof in de weg te zitten.
Hij gebruikt je voorspoed, waardoor je denkt dat je God niet zo nodig hebt.
Hij gebruikt je drukte, waardoor je gewoon niet aan God toekomt.
Hij gebruikt de kerk die teleurstelt, waardoor je ook in God teleurgesteld raakt.
Hij gebruikt je trots, waardoor je denkt dat je helemaal geen verlossing nodig hebt.
En het ergste: we hebben het niet eens door.
Paulus heeft gelijk: de duivel werkt listig.

Ik schakel weer even naar het Engels.
A summary in English.
Christians need protection because the new life is under attack.
The christians in Ephesus knew the temptations of their old life.
When they first heard about Jesus, they were enthusiastic,
but according to Revelation 2, they abandoned the love they had at first.
They still believe in Jesus, but it has little to do with their lives.
The new life in Christ is: ‘it’s not about me.’
But it is tempting to live for yourself.
According to Paul, spiritual forces attack our new lives.
Most western people deny the existence of spiritual forces.
They don’t count with someone like the devil.
Be he attacks the living faith.
He uses your wealth, your being busy, your pride,
and we don’t even recognize him.
The old life is tempting.

2. Christus beschermt je
dia 7 – Christus beschermt je / Christ protects you
Zo’n onzichtbare vijand, daar kun je bang van worden!
Want hoe moet je je daar nu tegen beschermen?
Metaaldetectors helpen daar niet tegen…
Bij een geestelijke bedreiging heb je ook een geestelijke bescherming nodig:
Christus beschermt je.

dia 8 – Jezus vecht voor jou / Jesus fights for you
Paulus heeft het over geestelijke wapens.
Dan lijkt het al snel dat wij nu moeten vechten.
Alsof wij Gods soldaten zijn in de oorlog tegen de duivel.
Alsof wij de strijd wel kunnen winnen.
Ik ben bang dat wij niet al te beste soldaten zijn…
Maar het begint niet bij onze strijd, het begint bij wat God doet.
De strijd tegen de duivel is al lang gewonnen, door Jezus.
Jezus is de soldaat die aan onze kant strijdt.
Jezus heeft de geestelijke wapens voor ons ingezet.

De duivel heeft al verloren,
het enige wat hij nog kan is mensen in zijn val meeslepen.
De geestelijke wapens beschermen je daartegen.
Dat begint bij Jezus: hij is de eerste die de wapens draagt,
en door zijn kracht kun je zelf de wapens ook dragen.
Laten we op die manier eens naar die wapens kijken.

dia 9 – eerlijk / honest
De eerste is de gordel van waarheid.
Een gordel is een soort broekriem.
Als je een broek hebt die iets te ruim is,
en je hebt geen riem om, dan zakt je broek af en je struikelt erover.
Een riem zorgt ervoor dat je niet struikelt.
Dat doet waarheid ook.
Het tegenovergestelde van waarheid is leugen.
Als je een leugen vertelt, heb je er al snel meer nodig,
omdat anders je leugen uitkomt.
Je struikelt erover.
Waarheid is dat je eerlijk bent, oprecht en integer.
Dat wapen heeft Jezus gebruikt,
sterker nog: hij noemt zichzelf ‘de waarheid’.
Jezus verdraait de waarheid niet om het zichzelf makkelijker te maken.
Hij is eerlijk, oprecht, hij laat je niet vallen.
Bij Jezus vindt je kracht om zelf ook oprecht te zijn in je geloof.

dia 10 – rechtvaardig / righteous
Het tweede wapen is het harnas van gerechtigheid.
Iets anders gezegd: wees rechtvaardig.
Maar dat is geen mens, hoe groot je rechtvaardigheidsgevoel ook is.
We benadelen elkaar en we benadelen God.
Jezus deed dat anders: hij was echt rechtvaardig, hij deed wat goed is.
En dat deed hij voor ons!
Jezus beschermt je met zijn rechtvaardigheid,
en dan verander je zelf ook.
Dan laat je in je leven zien dat je bij Jezus hoort.

dia 11 – vrede / peace
Het derde wapen: sandalen van vrede.
Dat gaat over hoe je met elkaar omgaat.
Tegenover vrede staat ruzie,
en wat hebben we gemakkelijk ruzie met elkaar.
Het evangelie gaat juist over vrede:
Jezus brengt vrede met God en elkaar.
Met die vrede mag je verder,
mag je elkaar vergeven en vrede met elkaar hebben.
Je loopt naar elkaar toe, vandaar die sandalen.
Zet je in voor vrede.

dia 12 – geloof / faith
Dan het schild van geloof.
Een schild gebruik je om mee af te weren.
Hier kun je denken aan verleidingen:
de duivel laat je graag denken dat allerlei dingen mooier zijn dan God.
Dat geld, seks of trots je meer te bieden hebben.
Jezus kreeg ook met zulke verleidingen te maken,
maar hij was zo sterk met zijn Vader verbonden,
dat hij er niet vatbaar voor was:
zijn vertrouwen op de Vader was veel sterker.
Jezus is veel beter dan wat de duivel kan bieden.
Als je dat steeds meer leert,
als je ontdekt dat Jezus je diepste verlangens vervult,
dan ben je sterk tegen verleidingen.

dia 13 – verlossing / salvation
Dan de helm van verlossing.
Een helm beschermt je hoofd, je leven.
Als je bij Jezus hoort, dan ben je al vrij,
dan kan zelfs de dood je leven niet afpakken.
Jezus heeft de dood overwonnen, heeft de verlossing gebracht.
Je hoeft niet te twijfelen over je toekomst.
Zie jezelf als iemand die in Christus vrij is.

dia 14 – Gods woorden / God’s words
Tenslotte het zwaard: Gods levende woorden.
Met een zwaard verjaag je de vijand.
De duivel kan niet tegen Gods woorden,
die zijn leugens ontmaskeren.
Kijk maar naar Jezus, die in de woestijn door de duivel wordt verleid,
maar de duivel afslaat met Gods woorden.
Zo wordt de duivel verjaagd.
Wees vertrouwd met God en zijn woorden.

Met deze wapens ben je goed beschermd.
Hier kan de duivel niet doorheen komen.
Zoek je kracht bij Jezus.

Weer even in het Engels.
The devil attacks the living faith.
But Chris protects you.
We are not God’s soldiers that can win the battle.
The point is not how we can fight the devil, but how God fights the devil.
Jesus is the soldier who fights on our side, and he already won.
The devil has lost, and he wants you to lose with him.
But Jesus carries the weapons,
so that we too can carry the weapons.
First the belt of truth:
it protects you for stumbling on lies.
Jesus is the truth in person, he fair and upright,
and he gives you the strengt to be an upright person.
Second the breastplate of righteousness.
Non of us is righteous, but Jesus is.
With his righteousness Jesus protects you and it changes your life.
Third the shoes of peace.
We often have quarrels,
but Jesus brings peace with God and eachother.
Walk the way of peace and forgiveness.
Fourth the shield of faith.
Trust in God, learn that Jesus fulfills your deepest longings,
that protects you against temptations.
Fifth the helmet of salvation:
Jesus has overcome death, he brought salvation.
You are alive, free in Christ.
And sixth the sword of Gods living words:
Jesus rejects the devil in the desert by Gods words.
Be familiar with God and his words.

3. Gebruik Gods bescherming
dia 15 – gebruik Gods bescherming / use God’s protection
Een levend geloof heeft bescherming nodig.
De duivel maakt er graag een einde aan.
Gebruik daarom Gods bescherming.

dia 16 – gebed is onmisbaar / prayer is essential
Ik zei al dat wij slechte soldaten zijn,
en dat het maar goed is dat er een betere soldaat aan onze kant staat: Jezus.
In de geestelijke strijd geeft God zijn eigen Zoon.
Gods bescherming gebruiken begint daarmee:
kijk naar wat Jezus voor je heeft gedaan.
Vertrouw niet op jezelf maar op zijn kracht in de strijd.
De sleutel daarvoor is gebed:
dat is onmisbaar als je Gods bescherming wilt gebruiken.
‘Bid voortdurend’, zegt Paulus.
Dus niet alleen in de kerk, niet alleen voor je eten,
maar bij alles wat er gebeurt.
Dat als je ergens tegenop ziet, je God om kracht bidt.
Dat als je van iemand hulp krijgt, je God erom dankt.
Dat als je een keuze moet maken, je God om wijsheid bidt.
Dat als je met mensen in aanraking komt,
in het echt of via de media, je voor hen bidt.
Blijf in contact met God: hij vecht voor je.

dia 17 – zoek je zwakke plekken / find your weak spots
En gebruik die lijst van wapens eens
om de zwakke plekken in jouw bescherming op te sporen.
Want met alleen een helm of alleen een schild red je het niet.
Je hebt alle wapens nodig.
En de duivel weet precies wat je zwakke punten zijn.
Gebruik dus alle wapens, God geeft ze niet voor niets.
Als er leugens in je leven zijn,
of als je niet oprecht bent in je geloof,
als je niet iemand ‘uit één stuk’ bent,
dan is de gordel van waarheid een zwakke plek.
Als je wel met je mond gelooft maar niet met je leven,
als in de praktijk weinig blijkt van dat je christen bent,
dan is het harnas van je rechtvaardige leven een zwakke plek.
Als je ruzie maakt, niet wil vergeven, niet verbonden wilt zijn aan elkaar,
dan zijn de sandalen van vrede een zwakke plek.
Als je vatbaar bent voor verleidingen, bijvoorbeeld de kracht van geld,
dan is je schild van vertrouwen op God een zwakke plek.
Als je gelooft uit een schuldgevoel, als je twijfelt of God wel van jou houdt,
dan is je helm van verlossing een zwakke plek.
En als je niet vertrouwd bent met Gods levende woorden,
dan is je zwaard van de Geest een zwakke plek.
Lees het lijstje thuis nog eens na, en zoek de zwakke plekken in je bescherming.
Kijk dan naar Jezus, hoe hij voor je vecht.
En groei in de bescherming die God je geeft.

Want het nieuwe leven, het leven waarin Jezus alles is,
is de moeite van het beschermen waard!
Dan leef je pas echt, dan ben je pas echt vrij.
Blijf dus staan in het nieuwe leven.
En God zal je helpen.

A living faith needs protection:
use the protection that God gives to you.
That begins with looking how Jesus fights for you.
Don´t trust yourself, but trust in his power.
The key is prayer.
Paul says: ‘pray at all times.’
Not only in church or at supper, but at all times:
in everything that happens, involve God.
And use that list of weapons to find your weak spot:
you need all the weapons.
If there are lies in your life, it’s the belt of truth that is your weak spot.
If you believe with your mouth but not with your life, it’s the breastplate of righteousness.
If you don’t want to be connected with eachother, it’s the shoes of peace.
If you are open to temptations, it’s your shield of faith.
If you believe out of guilt, it’s your helmet of salvation.
If you are not familiar with God, it’s the sword of the Spirit.
Find your weak spot, look how Jesus fights for you
and grow in the protection God gives unto you.
Because the new life, where Jesus is everything, is worth protecting!
Then you really live, than you’re really free.
Keep staying in the new life and God wil help you.
Amen.
Efeziërs 5:33 – Huwelijk met Christus

Het huwelijk: wat moet je daar eigenlijk mee? Dat Jezus leeft maakt ook voor je huwelijk verschil: het gaat in je huwelijk niet om jezelf maar om de ander. Net zoals Jezus als Bruidegom van de kerk houdt.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Psalm 63 : 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 520 : 1, 4 en 5
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Efeziërs 5 : 21 – 6 : 9
Zingen: Psalm 45 : 4, 5 en 6
Preek over Efeziërs 5 : 33
Zingen: Opwekking 378 : 1, 3, 4 en 5
Kinderen terug
Lezen wet
Zingen: LvK Lied 217 : 1, 3 en 4
Gebed
Collecte
Zingen: LvK Lied 114 : 1, 2 en 3
Zegen

Huwelijk met Christus

Inleiding
dia 1 – zwart
Een wist-u-datje: er zijn precies twee woorden die op huwelijk rijmen.
Iemand die weet welke woorden dat zijn?
Het zijn: ‘gruwelijk’ en ‘afschuwelijk’.
Je vraagt je af of het toeval is…
Nee, wees niet bezorgd, ik ben heel blij dat ik met Hanneke getrouwd ben,
dat is echt niet zo’n afschuwelijk huwelijk.

dia 2 – gevangenis
Maar het huwelijk heeft een niet al te best imago.
Bij het huwelijk denken veel mensen toch aan een soort gevangenis:
je zit aan elkaar vast.
En vaak valt de ander tegen…
Zij had gehoopt dat hij zo zou blijven als toen ze trouwden:
dat hij haar het hof zou blijven maken.
Maar nee, zijn buit is binnen, dus waarom moeilijk doen…
Hij had gedacht dat hij haar nog wel zou veranderen,
maar nee, de ergernissen groeien alleen maar.
Trouwen wordt wel gezien als het vergooien van je leven.

dia 3 – trouwen
Gek genoeg wordt het huwelijk tegelijk als iets geweldigs gezien.
Bijna iedereen voelt aan hoe bijzonder de liefde tussen twee mensen is.
Massaal kijken we ‘Boer zoekt Vrouw’,
en onze dag is goed als boer Jan en zijn Rianne serieus verder gaan.
De trouwdag is het hoogtepunt van je leven,
tenminste als je alle bruiloftsfolders moet geloven.
Voor die dag krijg je geen herkansing, dus alles moet perfect zijn.
Dus gooi er nog maar een paar duizend euro extra tegenaan…
Voor één dag is zij de prinses en hij haar ridder op het witte paard.
Iedereen is dan even romantisch.

dia 4 – zwart
Het gaat vanochtend over het huwelijk.
Is dat alleen interessant voor getrouwde mensen?
Dat is in ieder geval niet mijn bedoeling.
Als je voorlopig nog niet van plan bent te trouwen,
is het wel goed om over het huwelijk na te denken.
En dan niet alleen over het verhaal dat de wereld erover vertelt:
het christelijke verhaal is anders.
Het kan ook dat het huwelijk een pijnlijk onderwerp voor je is
omdat het je ermee confronteert dat je alleen bent
en een huwelijk er voor jou niet inzit.
Dan is het goed om te weten dat Paulus,
die hier prachtige dingen zegt over het huwelijk,
zelf altijd alleen is gebleven!
Het kan ook een pijnlijk onderwerp zijn omdat je vastloopt in je huwelijk.
Deze preek is niet bedoeld als huwelijkstherapie,
maar misschien kun je er nog wel een inzicht uit halen.

dia 5 – huwelijk met Christus
Vandaag gaat het over het christelijk verhaal over het huwelijk.
Want Jezus maakt ook voor het huwelijk verschil.
Een paar weken geleden ging het erover
dat nu Jezus is opgestaan, ook wij mogen opstaan in een nieuw leven:
dat is Pasen in je leven.
In Efeziërs 5 vertelt Paulus wat dat voor het huwelijk betekent.
Hij vertelt over het huwelijk met Christus: dat het gaat om de ander.

1. Huwelijk voor jezelf?
dia 6 – huwelijk voor jezelf?
Dat is wel even wat anders dan hoe het huwelijk in Efeze werd gezien
en ook anders dan hoe het huwelijk in Nederland vaak wordt gezien.
Waarom zou je eigenlijk trouwen?
Dat doe je toch om gelukkig van te worden?
Het grootste probleem van veel huwelijken is dat het om jezelf gaat.

dia 7 – wel de lusten, niet de lasten
Dat was in Efeze ook aan de hand.
Paulus heeft het over liefde voor elkaar,
dat was in huwelijken in Efeze niet zo vanzelfsprekend.
Efeze is een van de belangrijkste steden van de oude Griekse wereld,
en die wereld stond niet bepaald bekend om de hoge huwelijksmoraal.
Neem nu de godin Artemis, van vorige week.
Volgens de Griekse godenverhalen was haar vader de oppergod Zeus.
Zeus had een affaire met een zekere Leto, en daaruit is Artemis geboren.

Tja, en als zulke goden het voorbeeld moeten geven…
Dan weet je het wel: het huwelijk stelde er niet zoveel voor.
Waarom zou je het als man bij je eigen vrouw houden,
als er zoveel mooiere vrouwen te vinden zijn?
En mooie vrouwen, die hadden ze in Efeze wel.
Zoals elke echte havenstad had Efeze geen gebrek aan prostituees.
Waarom waren die Efezische mannen eigenlijk nog getrouwd?
Nou, vooral omdat het je wel status geeft als je getrouwd bent,
en het wel handig is als er iemand voor je kinderen zorgt.
Wel de lusten, niet de lasten van het huwelijk.

dia 8 – hoge verwachtingen van het huwelijk
Gelukkig is de positie van vrouwen in Nederland een stuk beter.
Tenminste, dat geloven we graag, ik denk ook wel dat het zo is,
maar het kan echt nog wel beter!
Maar het ‘wel de lusten, niet de lasten’,
dat spreekt ons Nederlanders wel aan!
Het ideaal is een modelhuwelijk.
Je trouwt stapelverliefd, en dat zul je altijd blijven.
De verwachtingen van het huwelijk zijn torenhoog:
als je getrouwd bent, zul je pas echt gelukkig zijn.
Het huwelijk moet leuk zijn, moet je een goed gevoel geven.
Fantastisch als twee mensen van boven de 80 nog hand in hand over straat gaan.
Dát is het ideaal.
Maar die mensen van boven de 80,
dat zullen onze ouderen ongetwijfeld kunnen bevestigen,
zijn niet altijd stapelverliefd op elkaar geweest.
Zij hebben hard aan hun huwelijk moeten werken.
Want een huwelijk is niet alleen maar leuk en fijn.
Soms zijn de lasten veel meer dan de lusten.
En daar kunnen we maar moeilijk mee omgaan.
Als je geen voldoening meer in je huwelijk vindt,
als jij er niets meer aan hebt,
waarom zou je er dan nog mee doorgaan?

Het is altijd makkelijk om af te geven op de wereld om ons heen,
maar volgens mij zijn we in de kerk helemaal niet zo anders.
Het ideaal dat het huwelijk altijd fijn is, dat je er iets aan moet hebben,
dat zit ook bij onszelf heel diep.
We willen een huwelijk voor onszelf.

2. Huwelijk voor de ander!
dia 9 – huwelijk voor de ander!
Op dit gedeelte van Paulus over het huwelijk wordt veel gemopperd:
vrouwen die het gezag van hun man moeten erkennen,
kom op zeg, we leven toch niet meer in de Middeleeuwen!
Een vrouw is niet minder dan een man!
Maar zo achterhaald is de boodschap van Paulus niet,
en het is al snel beter dan hoe we in Nederland met het huwelijk omgaan.
Paulus zegt: in het huwelijk gaat het niet om jezelf, maar om de ander!

dia 10 – vrouwen leven voor hun man…
Ja, Paulus zegt dat vrouwen het gezag van hun man moeten erkennen.
Hij zegt niet dat vrouwen hersenloze wezens zijn
die zelf geen goede keuzes kunnen maken
en dat het daarom maar goed is dat er nog mannen zijn.
Dat maken we al wel snel van Paulus woorden…
Paulus heeft het sowieso niet over mannen en vrouwen in het algemeen:
het gaat hier om hoe vrouwen in hun huwelijk met hun man moeten omgaan.
Ze krijgen de opdracht het gezag van hun man te erkennen,
ontzag voor hun man te hebben.
Even anders gezegd: vrouwen moeten niet hun eigen gang gaan,
want ze horen bij hun man.
Vrouwen moeten niet voor zichzelf leven, maar voor hun man.

dia 11 – …mannen leven voor hun vrouw
Dat is in onze wereld misschien best schokkend,
maar voor de Efeziërs niet:
‘natuurlijk is de vrouw er voor haar man!’
Maar dan komt pas de echt grote schok voor de Efeziërs:
de man moet zijn vrouw liefhebben.
Dat klinkt voor ons dan nog wel weer logisch, waarom zou je anders trouwen…
Maar Paulus zegt er nog iets achteraan:
mannen moeten hun vrouw liefhebben zoals Christus de kerk heeft liefgehad.
Die liefde gaat dus heel ver!
Jezus hield zoveel van ons dat hij zijn leven heeft gegeven:
het ging hem niet om zichzelf maar om ons.
Met die liefde van Christus moeten mannen hun vrouw liefhebben.
Met andere woorden:
mannen moeten niet voor zichzelf leven, maar voor hun vrouw.

Paulus geeft vrouwen rechten.
En kinderen en slaven ook al.
Iets wat in die samenleving ondenkbaar was.
Mannen, ouders en slaveneigenaars kunnen wel denken dat ze heel wat zijn,
maar hun gezag is pas wat waard als het met Christus’ liefde wordt uitgeoefend.
Het is dus absoluut niet Paulus’ bedoeling dat mannen de baas gaan spelen:
mannen moeten zichzelf juist geven voor hun vrouw.

dia 12 – geheim van goed huwelijk: jezelf geven
Wat betekent het dan dat de man het hoofd is van zijn vrouw?
Eerlijk gezegd, ik weet het niet precies.
Bij Hanneke en mij is het in ieder geval niet zo
dat als we het ergens over oneens zijn,
dat mijn stem zwaarder weegt dan die van Hanneke.
Zo zijn wij niet getrouwd.
(Ja, dat was een woordgrapje.)
Het betekent in ieder geval dat mannen verantwoordelijkheid hebben voor hun vrouw.
En uiteindelijk ligt het ook niet zover uit elkaar:
vrouwen die ontzag hebben voor hun man
en mannen die hun vrouw met Christus’ liefde liefhebben:
allebei moeten ze zichzelf opgeven en zich op de ander richten.
Dat is het geheim van een goed huwelijk!

Even een kort zijstraatje:
daarom hoort seks ook binnen het huwelijk.
Seks gaat namelijk niet om jezelf,
niet om het bevredigen van je eigen behoeften,
ook al is dat wel wat je overal krijgt voorgeschoteld.
Seks gaat om de ander.
Goede seks is seks vanuit de liefde van Christus.
Alleen in het huwelijk is dat veilig.

3. Huwelijk met Christus
dia 13 – huwelijk met Christus
Paulus heeft hoge idealen.
Het probleem met idealen is dat de praktijk weerbarstig is…
Het is nog niet zo makkelijk om de ander zuiver lief te hebben,
om niet voor jezelf maar voor de ander te leven.
En wat als je in een ongelukkig huwelijk zit,
je het probeert vol te houden, maar je niet echt aan elkaar verbonden bent?
Is wat Paulus zegt dan niet veel te hoog gegrepen?

dia 14 – huwelijk van Jezus met de kerk
Voor een antwoord daarop moeten we kijken naar Jezus.
Want Paulus heeft het niet alleen over de liefde tussen man en vrouw:
hij heeft het ook over de liefde van Christus voor zijn kerk.
Paulus haalt een tekst uit Genesis 2 aan over het huwelijk:
‘daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één lichaam zijn.’
En dan zegt Paulus: ‘ik betrek dit op Christus en de kerk.’
Met andere woorden: Jezus heeft zijn Vader verlaten om zich te hechten aan de kerk,
om met ons één lichaam te worden!
Uiteindelijk gaat het om het huwelijk van Jezus met de kerk.
Dat is nog eens hoogdravend, maar Jezus maakt het wel waar.

dia 15 – huwelijk mag pijn doen
Dat huwelijk van Jezus maakt verschil voor onze huwelijken.
Het laat zien dat een huwelijk pijn mag doen.
Een huwelijk waarin het gaat om de ander,
is niet alleen mooi, maar kost je ook heel veel.
Jezus heeft in de kerk niet bepaald de ideale bruid:
Jezus geeft alles, hij geeft zichzelf, maar de bruid is druk met zichzelf.
Je zou zeggen: ‘Jezus, stop er maar mee, dit kan geen goed huwelijk worden.’
Maar Jezus gaat door!
Dat mag je moed geven als je huwelijk pijn doet.
Trouwens: elk huwelijk doet pijn.
Omdat het zo diep in ons zit eerst aan onszelf te denken,
zijn alle relaties per definitie moeilijk.
Echte liefde doet ook pijn, dat hoort erbij.
De vraag is alleen: hoe ga je daar mee om?
Leer dan van Jezus.

dia 16 – huwelijk is niet alles
Het huwelijk van Jezus met de kerk
helpt ook om het huwelijk te relativeren.
Dat klinkt misschien gek, want het gaat steeds over hoe goed het huwelijk is,
maar je huwelijk kan ook te belangrijk voor je worden.
Ik had het al over torenhoge verwachtingen van het huwelijk.
Dan kan het alleen nog maar tegenvallen.
Je krijgt in je huwelijk niet het geluk waar je op had gerekend.
Jezus leert dan: je geluk is niet afhankelijk van je huwelijk.
Christus is de bruidegom, en wij de bruid.
Dat is het echte huwelijk, waar het uiteindelijk om gaat.
Maak daarom van je huwelijk geen afgod.
Dat echte huwelijk, dat is ook goed nieuws als je niet getrouwd bent:
misschien mis je nu wel die bijzondere liefde,
maar de liefde tussen man en vrouw
valt in het niet bij waar het naartoe wijst:
de bruiloft van Christus met zijn bruid.
Daarom kon Paulus ook gerust ongetrouwd blijven.

4. Geef jezelf
dia 17 – geef jezelf
Terug naar het ‘gewone’ huwelijk.
Het geheim van een goed huwelijk
is dat het niet gaat om jezelf maar om de ander.
Dat is helemaal niet gewoon maar heel bijzonder!
Een huwelijk is jezelf geven.

dia 18 – bind je aan elkaar
Trouwen wordt vaak gezien als een mooi feestje
om de liefde tussen man en vrouw te vieren.
Het moet vooral een geweldig feest zijn,
en je kunt er maar beter mee wachten tot je er veel geld aan kunt uitgeven.
Reken maar op minstens tienduizend euro.
Met een bruiloft is er alle reden voor een feest,
maar het gaat niet om het feestje en de mooie dag.
Die duizenden euro’s zijn niet nodig om te trouwen.

Hanneke en ik zijn jong getrouwd, Hanneke was 21, ik 23.
Ik heb toen wel eens de vraag gekregen: waarom zou je trouwen?
Nou, niet om de mooie trouwdag dus.
Zo veel hadden we als studenten niet te besteden…
Wel om veilig bij elkaar te zijn, om onze relatie te beschermen.
Want iemand liefhebben, het beste voor iemand zoeken,
dat is makkelijk als je stapelverliefd bent.
Maar wat als de verliefdheid er gewoon even niet is,
je de liefde niet meer zo voelt?
Hanneke en ik hebben beloofd dat we bij elkaar horen, wat er ook gebeurt.
Als je je echt aan elkaar wilt geven, dan hoort het huwelijk erbij.
Dan zit je vast aan elkaar.
En dan ga je tegen de stroom in:
je volledig aan elkaar geven, je aan elkaar binden, dat is moeilijk!
Voor veel mensen is dat zelfs intiemer dan seks.
Geef jezelf aan elkaar, bescherm het in een huwelijk.

dia 19 – investeer in het huwelijk
En als je dan getrouwd bent, dan gaat het niet vanzelf.
Je moet dan jezelf blijven geven,
want liefde is niet een goed gevoel, maar een opdracht.
Het gaat niet om jou, het gaat om de ander.
Probeer dus te ontdekken wat de ander wil,
en ga het dan niet zo ombuigen dat het uiteindelijk toch weer wordt wat jij wilt.
Laat elkaar merken dat je van elkaar houdt,
en neem tijd voor elkaar!
In je huwelijk moet je gewoon investeren,
niet pas als het te laat is.
Daar zijn trouwens ook cursussen voor,
bij voldoende belangstelling zouden we best eens kunnen kijken
of we zo’n cursus in Franeker kunnen organiseren.

dia 20 – leef voor de Bruidegom
Wat in het huwelijk geldt, geldt ook breder: geef jezelf.
Jezus leeft, hij is je Bruidegom, en daarom hoef je niet voor jezelf te leven.
Wees er voor anderen, niet alleen als je er zelf iets aan hebt,
juist ook als je zelf iets kunt geven.
En of je nu getrouwd bent of niet,
samen kijken we uit naar de grote bruiloft,
naar Christus, onze bruidegom.
Amen.
Efeziërs 4:26-27 – Opstaan uit je boosheid

Pasen heeft alles met je dagelijks leven te maken. Bijvoorbeeld met hoe je met boosheid omgaat. Boosheid is normaal, soms ook terecht. Maar koester je boosheid niet. Door Jezus kun je op een nieuwe manier met boosheid omgaan.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Bij deze preek is een preekverwerkingsblad beschikbaar: Samen GROEI-en.

Liturgie
Zingen: Psalm 141 : 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvK Lied 215 : 1, 2 en 3
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Efeziërs 4 : 25 – 5 : 20
Zingen: Psalm 4 : 2 en 3
Preek over Efeziërs 4 : 26 – 27
Zingen: LvK Lied 462 : 1, 3 en 4
Kinderen terug
Lezen wet
Zingen: Opwekking 689
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 96 : 1, 2 en 5
Zegen

Opstaan uit je boosheid

Inleiding
dia 1 – zwart
Het gaat vanmorgen over ‘boos zijn’.
Misschien vind je het wel lekker om soms even boos te zijn,
want dat kan je best opluchten.
Maar het kan ook dat je bijna nooit boos bent, en daarom denkt:
‘ik hoef vanmorgen niet te luisteren, het gaat toch niet over mij.’
Luister toch nog maar even verder!

dia 2 – rijdende rechter
Bij boze mensen denk ik aan het tv-programma ‘de rijdende rechter’.
Ik verbaas me er altijd over hoe boos mensen kunnen worden
om een rijtje coniferen dat 20 centimeter teveel naar voren staat…
Totdat het mijzelf een keer overkomt,
dan wil ik toch ook wel erg graag dat ik krijg waar ik recht op heb…
Hoe dan ook, de emoties kunnen bij ‘de rijdende rechter’ hoog oplopen.
Vooral op de hoorzitting.
Eerst heeft mr. Frank Visser met deskundigen een kijkje ter plaatse genomen,
in de hoorzitting komen eiser en beklaagde uitgebreid aan het woord.
Tenminste, als ze elkaar laten uitpraten, en soms is dat heel moeilijk…
Dan legt de een net uit wat zijn probleem is,
en dan schreeuwt de ander er alweer doorheen ‘dat is niet waar!’
En daarna gaan ze demonstratief met de armen over elkaar zitten
en blijven de hele hoorzitting boos ‘nee’ schudden.

dia 3 – boos
Daar denk ik dus aan bij ‘boos zijn’.
Maar boosheid is veel meer.
Je kunt boos zijn op de computer omdat die zo langzaam opstart.
Je kunt boos zijn op iemand die op een onhandig moment belt,
helemaal als het weer eens zo’n callcenter is dat je iets wil aansmeren.
Je kunt boos zijn omdat iemand zich niet aan afspraken houdt.
Je kunt boos zijn omdat iemand je niet serieus neemt.
Je kunt boos zijn omdat zoveel vluchtelingen omkomen in de Middellandse Zee.
Dat is allemaal boosheid, en je kunt die lijst nog veel langer maken.
Het gaat vanmorgen niet over een klein gedeelte van de mensen
dat het lastig vindt om hun boosheid te beheersen.
Misschien is het zelfs nog wel veel gevaarlijker
om niets van je boosheid te laten merken.
In ieder geval durf ik wel te zeggen dat iedereen regelmatig boos is.
Of, als je het liever anders noemt: geërgerd of geïrriteerd.

dia 4 – opstaan uit je boosheid
De vraag is: hoe ga je met je boosheid om?
Vorige week ging het erover dat het Pasen in je leven mag zijn:
niet alleen Jezus is uit de dood opgestaan,
met Jezus mogen wij ook opstaan in een nieuw leven.
Dat is natuurlijk nog best abstract,
wat is er dan zo anders aan dat nieuwe leven?
Vandaag maken we het wat concreter:
wat betekent opstaan met Christus voor je boosheid?
Het thema is daarom: opstaan uit je boosheid.

1. Boosheid koesteren
dia 5 – boosheid koesteren
Paulus schrijft over boosheid:
‘laat de zon niet ondergaan over uw boosheid.’
Waarom Paulus dit schrijft, weten we niet.
In ieder geval wordt er wel duidelijk van
dat Paulus niet alleen maar met z’n hoofd bij God zit:
hij weet ook heel goed dat de kerk niet perfect is,
dat mensen het vaak best moeilijk vinden om goed met elkaar om te gaan,
ook al zijn ze door hun geloof aan elkaar verbonden.
Blijkbaar ziet Paulus dat ook de christenen in Efeze
niet goed met hun boosheid omgaan: ze koesteren hun boosheid.

dia 6 – boos zijn is normaal
Met boosheid op zich is niets mis.
Paulus begint met ‘als je boos wordt’:
het is voor hem vanzelfsprekend dat mensen boos worden,
dat is geen enkel probleem.
Boos zijn is normaal, boos zijn hoort gewoon bij het leven.
Je kunt boosheid verstoppen, maar daarmee is de boosheid nog niet weg.

dia 7 – parlement Italie
Ik denk trouwens dat Nederlanders daar ook best goed in zijn, boosheid verstoppen.
Vergelijk een vergadering van onze Tweede Kamer maar eens
met een vergadering van het Italiaans of Brits parlement:
daar zijn vergaderingen echt vuurwerk, met veel geschreeuw,
in Nederland zijn ze heel braaf.
We houden het graag netjes, maar dat betekent niet dat we geen boosheid hebben.
Het komt alleen wat anders naar buiten, bijvoorbeeld door te mopperen,
en daar zijn Nederlanders dan weer heel goed in!

dia 8 – goede redenen om boos te zijn
Er kunnen heel goede redenen zijn om boos te zijn.
Jezus was ook boos,
bijvoorbeeld als de Farizeeën met hun regeltjes mensen van God weg hielden.
De meeste goede veranderingen beginnen met mensen die boos zijn:
zonder boosheid was de slavernij nooit afgeschaft,
hadden vrouwen nog altijd geen stemrecht
en waren er nauwelijks sociale voorzieningen.
Het is goed om boos te zijn als je onrecht ziet,
als mensen misbruik van elkaar maken
of als je hoort hoe vluchtelingen worden behandeld.

dia 9 – koesteren: je houdt je boosheid voor jezelf
Boosheid zit in ons allemaal, de vraag is alleen: hoe ga je er mee om?
Het is nog niet zo makkelijk om goed met boosheid om te gaan.
Voor je het weet, ga je je boosheid koesteren.
Als je bijvoorbeeld een probleem hebt met iemand uit de kerk,
omdat die een vervelende opmerking tegen je maakte,
dat je dan die persoon gewoon maar even ontloopt.
Of dat je vriendelijk doet, dat is namelijk wel zo beleefd,
maar ondertussen voel je de boosheid van binnen wel.
Je houdt je boosheid voor jezelf, die boosheid blijft met je meegaan,
hoe langer je erover nadenkt, hoe meer je jezelf gelijk geeft:
je omarmt de boosheid.
Dat is dus iets heel anders dan een opvliegend karakter,
deze vorm van boosheid is nog veel venijniger: hij blijft bij je.
Daarover heeft Paulus het: je boosheid koesteren.

2. Boosheid koesteren houdt je van Jezus af
dia 10 – boosheid koesteren houdt je van Jezus af
En dáárvan zegt Paulus: dat is niet goed.
Natuurlijk ben je regelmatig boos,
maar koester dan je boosheid niet.
Want je boosheid koesteren, dat houdt je van Jezus af.

dia 11 – het evangelie verandert hoe je met boosheid omgaat
Ik vind dat spannend:
geloven in Jezus Christus heeft dus ook met zulke dingen te maken!
Het gaat niet alleen over hoe je tegenover Jezus staat,
maar ook over alledaagse dingen zoals boosheid.
Het gaat niet alleen over dat God van je houdt,
maar ook over dat God je leven verandert.
Paulus zegt: ‘laat u door niemand met loze woorden misleiden.’
Loze woorden stellen je gerust,
laten je denken dat God het wel prima vindt als jij op jouw manier leeft.
Maar het evangelie verandert ook je dagelijks leven,
ook hoe je met boosheid omgaat.

Boosheid koesteren hoort bij het oude leven, het leven zonder Jezus.
Paulus waarschuwt: ‘laat je boosheid er niet voor zorgen
dat je zondigt en dat je de duivel een kans geeft.’
Als je je boosheid koestert, doe je dat.
Het past niet bij het opstaan met Jezus,
het nieuwe leven is juist dat je ook opstaat uit het koesteren van boosheid.

dia 12 – boosheid koesteren verwoest relaties
Want boosheid die je koestert doet lelijke dingen.
In je boosheid zeg en doe je dingen waar je achteraf spijt van hebt.
Maar boosheid kan nog meer doen.
Het gaat tussen jou en anderen instaan, ook als het maar om kleine ergernisjes gaat.
Boosheid kan je trots voeden, dat je je meer voelt dan anderen.
Als je boosheid koestert, gaat het een heel eigen leven leiden:
je negeert elkaar, heb oordelen over elkaar, en gaat langs elkaar heen leven.
Als je boosheid voor jezelf houdt, verwoest het je relaties.
Terwijl frustraties juist een hele goede gelegenheid zijn
om echt met elkaar in gesprek te zijn en te groeien in liefde.

Boosheid geeft zelfs de duivel kans om in je leven binnen te komen.
Het Griekse woord dat Paulus hier voor de duivel gebruikt, betekent ook ‘leugenaar’.
Met boosheid kunnen leugens in de wereld komen.
De duivel verdraait de waarheid graag.
Als je boos bent, blijf je meestal niet bij de feiten, maar ga je voor een ander invullen.
Iets kleins kan een eigen leven gaan leiden,
bijvoorbeeld als iemand op straat je niet groet,
en jij denkt dat die iets tegen je heeft,
en vervolgens ga je inbeelden wat die ander allemaal over je denkt.
Terwijl hij in werkelijkheid je gewoon niet gezien had.
Geef de duivel geen kans door zo met je boosheid om te gaan!

dia 13 – boosheid mag niet in de plaats van Jezus komen
Boosheid die je koestert, gaat je leven beheersen.
Je houding wordt er een van irriteren en mopperen.
Dat staat ook je leven met Christus in de weg.
Boosheid verzuurt je, in plaats van dat je in Christus vreugde vindt.
Voor je het weet is boosheid de drijfveer van je leven,
je boosheid wordt bepalend voor je keuzes.
Dan komt boosheid in de plaats van Jezus te staan.

3. Jezus rekent met je boosheid af
dia 14 – Jezus rekent met je boosheid af
Je boosheid koesteren is gevaarlijk.
Tegelijk denk ik dat iedereen het in bepaalde mate wel doet.
Paulus geeft in deze hoofdstukken veel regels, best zinnige regels,
maar hoe kun je daar ooit aan voldoen?
En nog iets anders:
een beetje psycholoog zal ook zeggen dat je boosheid niet moet koesteren.
Wat is er dan zo typisch christelijk aan goed omgaan met boosheid?
Ja, je kunt op een nieuwe manier met je boosheid omgaan,
en ja, Jezus heeft daar alles mee te maken.
Jezus rekent met je boosheid af.

dia 15 – God heeft reden om boos te zijn (raam)
Laten we maar eens kijken hoe God met boosheid omgaat.
Als er iemand reden heeft om boos te zijn, is het God wel.
Wij worden al boos als iemand aan je spullen zit,
als iemand bijvoorbeeld een steen door je raam gooit.
Terecht dat je dan boos bent.
God heeft een prachtige wereld gemaakt waar alles goed was.
Tot de mensen ermee bezig gingen…
Dat gaat wel even wat verder dan een steen door een raam:
zonder ophouden maken we kapot wat God zo mooi gemaakt heeft.
Natuurlijk is God boos!

dia 16 – in Jezus rekent God met de boosheid af
Maar God koestert zijn boosheid niet.
God maakt werk van zijn boosheid.
Hij laat zich niet door zijn boosheid beheersen.
In plaats van zijn terechte boosheid op ons af te reageren,
of zich maar terug te trekken en ons voortaan te negeren,
neemt God de boosheid op zichzelf!
Aan het kruis draagt Jezus alle boosheid, en trekt zelfs God zich van hem terug.
En deze Jezus is opgestaan!
Dat betekent dat hij gewonnen heeft, ook van de macht van de boosheid.
Wij, mensen, blijven elkaar lang dingen nadragen.
God is anders: voor wie bij Jezus horen is zijn boosheid klaar.
Dat gaat heel wat dieper dan uit beleefdheid vriendelijk met ons omgaan:
God heeft alles op alles gezet om een echte relatie met je te hebben.

dia 17 – Jezus wil je boosheid dragen
In hoe God met jou omgaat, geeft hij het goede voorbeeld.
Maar het is nog meer:
omdat Jezus is opgestaan, is er ook echt iets veranderd voor je eigen boosheid.
Als je boosheid terecht is, mag je weten dat God met jou boos is.
Ook die boosheid heeft Jezus al ondergaan en overwonnen.
De boosheid die ik nog koester doet daar alleen maar afbreuk aan.
God doet recht, niet ik.

Jezus geeft je een nieuw leven, een nieuwe toekomst.
Veel boosheid komt uit angst voort.
Angst voor hoe anderen tegen jou aan kijken,
angst dat het anders gaat dan op jouw manier,
angst dat je niet krijgt waar je recht op hebt.
Jezus wil je angst dragen, er een einde aan maken.
Paulus zegt: ‘de Heilige Geest is het stempel
waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.’
Je hoort bij Jezus, bij zijn nieuwe wereld: het koninkrijk van God,
en met die hoop hoef je je niet door boosheid te laten leiden.

4. Laat boosheid je niet beheersen
dia 18 – laat boosheid je niet beheersen
De vraag was: hoe ga je met boosheid om.
Boosheid is normaal, maar het gaat fout als je het gaat koesteren.
Bij Jezus kun je kracht vinden om op een nieuwe manier met boosheid om te gaan:
laat boosheid je niet beheersen!

Dat is niet perse makkelijk.
Het zit zo in mensen ingebakken hun boosheid te koesteren,
dat het een bewuste keuze moet zijn om dat niet te doen.
Maar hoe vaker je dat doet, hoe meer het ook automatisch gaat:
boosheid gaat je steeds minder beheersen.
Wat Paulus eerder al zei, dat je met Christus bent opgewekt,
wordt dan in je leven ook steeds meer werkelijkheid.
Oude gewoonten moeten sterven, en nieuwe gewoonten moeten opstaan.

dia 19 – geef de duivel geen kans in de gemeente:
Dat begint hier, in de gemeente.
Vlak voor het gedeelte dat wij hebben gelezen,
heeft Paulus het erover hoe belangrijk het is elkaar lief te hebben
om zo naar Christus toe te groeien, die het hoofd is van de gemeente.
In de kerk mag boosheid niet tussen mensen in staan.
En daarbij kun je ook denken aan ergernisjes en irritaties.
Het is onvermijdelijk dat die er zijn, maar koester ze niet,
geef de duivel geen kans om tussen ons in te komen.
Daarmee maak je het lichaam van Christus kapot!

dia 20 – spreek goede woorden
Wat moet je dan wel?
Het begint in ieder geval met een goede omgang met elkaar.
Paulus zegt: ‘laat goede en waar nodig opbouwende woorden over je lippen komen,
die goed doen aan wie ze hoort.’
Geef geen aanleiding tot boosheid,
door slechte woorden te spreken, door altijd iets aan te merken te hebben,
door met woorden af te breken in plaats van op te bouwen.

dia 21 – maak werk van je boosheid
En als er dan wel boosheid is?
Niet alle irritaties zijn groot genoeg om uit te praten.
Laat het dan los: iets gaat niet op jouw manier, maar ook niet alles hoeft op jouw manier.
Laat het dan ook écht los: laat het niet sluimeren,
zodat het later alsnog naar boven komt.

In andere situaties is het beter om je boosheid uit te praten.
Dat is een kunst op zich.
Want wat begin je makkelijk vanuit je boosheid:
‘moet je eens horen, jij hebt me gekwetst, dat moet je terugnemen!’
Je dropt je boosheid, en de ander moet zich er maar mee redden…
Dat heeft dus niets te maken met uitpraten!
Uitpraten is veel moeilijker: je moet naar elkaar luisteren,
eerlijk bespreken wat er is gebeurd, zonder alle vooroordelen die je erbij hebt bedacht,
elkaar leren te begrijpen en dan samen verder gaan.
Dan is er uit je boosheid iets moois gekomen: liefde.

Helaas lukt uitpraten niet altijd.
Laat het dan wel los, laat het aan God over.
Je hoeft het niet te vergeten, maar laat je boosheid je niet beheersen.
Dat geldt ook voor boosheid over grote wereldproblemen:
laat je boosheid maar aan God over.
Dat neemt niet weg dat je je natuurlijk wel kunt inzetten voor de goede zaak.

dia 22 – nog voor je gaat slapen
En dan geeft Paulus nog goede praktische raad:
‘laat de zon niet ondergaan over je boosheid.’
Doe iets met je boosheid voor je gaat slapen,
en waarschijnlijk slaap je dan nog beter ook.
Want van uitstel, van wachten op een betere gelegenheid,
komt vaak alleen maar afstel.
Je boosheid gaat nog meer een eigen leven leiden.

Laat het Pasen zijn in je leven:
leef het nieuwe leven dat Jezus geeft
en sta op uit je boosheid.
Amen.
Efeziërs 2:6 – Pasen in je leven

Pasen gaat niet alleen over de opstanding van Jezus. Het mag ook Pasen zijn in je eigen leven. Volgens Paulus zijn christenen zo sterk aan Christus verbonden dat zij ook uit de dood zijn opgestaan.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Psalm 32 : 4 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Gezang 92 : 1 en 2
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Efeziërs 2 : 1 – 22
Zingen: Psalm 107 : 1 en 3
Preek over Efeziërs 2 : 6
Zingen: LvK Lied 78 : 1, 2, 3 en 4
Kinderen terug
Lezen wet
Zingen: ‘Aan uw tafel’ (Sela)
Avondmaal
Lezen formulier 5
Viering
Zingen: Psalm 108 : 1 en 2
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Gezang 111
Zegen

Pasen in je leven

Inleiding
dia 1 – delen
Als je iets leuks gaat doen of hebt gedaan,
dan wil je het graag met anderen delen.
Zo zitten mensen nu eenmaal in elkaar:
iets is veel leuker als je het niet voor jezelf houdt.
Je verjaardagscadeautjes worden nog leuker
als je anderen kunt vertellen wat je hebt gekregen.
Het dagje uit naar het Dolfinarium wordt nog leuker als iedereen er vanaf weet.
Die ballonvaart, je kunt er maar niet over ophouden.
Om het nog maar niet over vakantieplannen te hebben.

dia 2 – fotoalbum
En als je straks terug bent van vakantie, moet natuurlijk iedereen de foto’s zien.
‘Kijk, zo zag het eruit.
Dit meertje was vlakbij de camping, en daar gingen we elke dag zwemmen.
En als je de bergen inliep, dan kreeg je dit uitzicht.
De camping zag er trouwens zo uit, en dit was het toiletgebouw.’
Ja, je staat verstelt wat sommige mensen allemaal fotograferen…
Bij sommige mensen weet je dat als ze je hun vakantiefoto’s willen laten zien,
dat je er maar beter een avond voor kunt uittrekken.
Stadje hier, uitzicht daar, in de auto en aan tafel,
en bij elke foto hoort een lang verhaal.

Leuk als iemand zo vol zit van waar hij geweest is!
Maar wat heb je daar zelf nu aan?
Helemaal niks dus, behalve als je er zelf ook nog eens naar toe wilt.
Maar anders: in het beste geval vind je het wel interessant,
al die foto’s van plaatsen waar jij nog nooit geweest bent,
in het slechtste geval wordt je er jaloers van:
‘houd nu toch eens op met al die foto’s, ik wil ook wel eens zo’n vakantie.’
Hoe dan ook, die ander is ergens geweest waar jij niet geweest bent.
Leuk voor hem, of leuk voor haar, maar wat heb jij daar nu aan?

dia 3 – Pasen in je leven
Die vraag kun je ook stellen over Pasen.
Vorige week hebben we het feest gevierd dat Jezus is opgestaan,
en dat is prachtig en indrukwekkend.
Maar is dat ook zoiets dat je op z’n best interessant vindt,
en waar je op z’n slechtst gewoon jaloers op wordt?
Jezus is opgestaan, hij wel, maar wat heb ik daar aan?
Over die vraag schrijft Paulus heel bijzondere dingen in Efeziërs 2.
Dat doet hij trouwens echt op z’n Paulus’:
met lange zinnen en grote woorden die over elkaar heen buitelen.
Het is niet zo gek als je niet direct snapt waar hij het over heeft.
Daarom staan we er nu wat langer bij stil.
Paulus schrijft dat Pasen niet alleen mooi is voor Jezus,
maar dat het ook alles met jezelf te maken heeft.
Het is Pasen in je leven!

1. In dodelijke macht
dia 4 – in dodelijke macht
Maar voor we bij Pasen komen, moeten we het over iets anders hebben: de dood.
Voordat het Pasen in je leven is, ben je dood.
Dat is precies wat Paulus zegt: ‘u was dood.’
Schokkende woorden: zonder Jezus is het leven geen leven,
maar zijn we gevangen in dodelijke machten.

dia 5 – beïnvloed door de wereld
We worden sterk beïnvloed door de wereld waar we in leven.
We houden ervan om onszelf te zien als mensen die hun eigen keuzes maken
maar we worden van alle kanten beïnvloed.
Dat geldt ook voor de christenen in Efeze, aan wie Paulus deze brief schrijft.
Efeze is een grote havenstad in Turkije.
En als een stad groot is én aan zee ligt, dan weet je het wel:
dit is een wereldse stad die je in alles beïnvloed.
Efeze had meer dan 100.000 inwoners, vergelijk het maar met Leeuwarden,
en zeker in die tijd was dat een enorm aantal.
Als havenstad is het een verzamelplaats van allerlei culturen
Voor iedereen is er wat te kiezen, voor elk wat wils.
Het kleine groepje christenen staat middenin dat stadsleven.

dia 6 – wereld: ‘maak het beste van je leven’
Een aantrekkelijke wereld.
Maar volgens Paulus is het ook een gevaarlijke wereld.
Hij heeft het over ‘wereldse begeerten’ en ‘zelfzuchtige verlangens’.
Ik denk dat er wat dat betreft niet eens zo veel verschil zit tussen Efeze en Franeker.
Wat de wereld je leert is simpel: ‘maak wat van je leven, haal het beste eruit.’
Als je keuzes moet maken, doe je dat op basis van wat je er aan hebt,
dan kom je in deze wereld het verst.
Nederland was deze weken massaal boos op de top van de ABN-AMRO,
omdat ze van zichzelf vonden dat ze een bonus van 100.000 euro hadden verdiend,
maar zij deden niets anders dan wat ze altijd van de wereld geleerd hebben.
In hun situatie had ik ongetwijfeld hetzelfde gedaan.
Wat in de wereld ook heel belangrijk is, is dat je dicht bij jezelf blijft.
Doe geen dingen die niet bij je passen, waar je je niet fijn bij voelt.
Ga liever op zoek naar je echte zelf,
ook al betekent je dingen anders gaat doen dan van je verwacht wordt.
Zelfbewustzijn en zelfstandigheid wordt bejubeld.

dia 7 – dood is: ieder voor zich
Dit is de wereld waar ik vertrouwd mee ben, en het is aantrekkelijk.
Maar Paulus noemt het een dodelijke weg.
Ik denk dat wel duidelijk is dat de wereld er niet aangenamer op wordt
als iedereen druk met zichzelf bezig is.
Maar ook voor jezelf is het geen fijne weg.
Langzamerhand raak je vervreemd van alles en iedereen,
want anderen zijn er alleen om jouw leven beter te maken.
Mensen die jouw plannen in de weg staan zijn irritant.
Uiteindelijk blijf je alleen over, op jezelf teruggeworpen.

Dat noemt Paulus ‘dood’.
Dood is niet of je wel of niet ademt en voelt.
Dood is als je alleen staat.
Wij zijn door God gemaakt om samen te zijn,
om met elkaar te leven en met God.
Dát is echt leven.
Maar in de wereld is het ieder voor zich.
Die dodelijke macht, zegt Paulus, die kennen we allemaal.
We waren allemaal dood.

2. Pasen in je leven
dia 8 – Pasen in je leven
En dan komen die wonderlijke woorden:
“Hij heeft ons samen met hem opgewekt
en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.”
Dat is Pasen in je leven!

dia 9 – de grote verandering: opgestaan met Jezus
Al het gepraat over dat we dood zijn, je zou er somber van worden.
Maar Paulus zegt het niet om je de put in te praten,
zo van: ‘het leven is niks en zal ook nooit wat worden.’
Paulus wil het verschil laten zien tussen het leven voor Pasen en daarna.
Je hebt misschien wel eens van die reclames gezien voor afslankproducten,
met een plaatje hoe iemand was voordat zij ging lijnen en hoe het na afloop is.
Op de eerste foto zie je vooral veel vetrollen,
ik verdenk ze ervan het met Photoshop nog wat te hebben aangedikt,
en na afloop is iemand veranderd in een fotomodel…
Ik geloof niet zo in die reclames, maar dat is niet waar het nu om gaat,
het gaat even om dat idee van ‘voor’ en ‘na’: er is een grote verandering geweest.
Paulus heeft ook eerst de foto van ‘voor’ gegeven: het leven van mensen is dood.
Maar er is een grote verandering, waardoor we kunnen leven!

Die verandering is dat Jezus is opgestaan en nu in de hemel is: Pasen en Hemelvaart.
Dat is op zich al bijzonder en onvoorstelbaar, maar het is nog niet alles.
Pasen, en ook Hemelvaart, is niet zoiets dat interessant is om te weten,
of iets waarom je jaloers op Jezus wordt,
nee: niet alleen Jezus is opgestaan, iedereen die bij hem hoort ook!
Niet alleen Jezus is naar de hemel gegaan, iedereen die bij hem hoort ook!
Niet in de toekomst, maar nu al!

dia 10 – wat voor Jezus geldt, geldt voor ons
Wat met Jezus gebeurt,
gebeurt op een of andere manier ook met de mensen die bij hem horen.
Paulus noemt die mensen ‘in Christus.’
Jezus en zijn leerlingen horen zo sterk bij elkaar
dat wat voor hem geldt, ook voor ons geldt.
Als we in Christus zijn, zijn we aan hem gekoppeld.
Laat ik een voorbeeld geven waardoor je je het misschien iets beter kunt voorstellen.
In onze auto zitten van die palletjes in de deuren
waarmee je de auto op slot kan zetten of van het slot kunt halen.
Als ik vanaf de bestuurdersstoel het palletje omhoog trek,
gaan alle andere palletjes ook omhoog en gaan alle deuren van het slot.
Zoals die palletjes aan elkaar gekoppeld zijn,
zo zijn christenen aan Christus gekoppeld.
Pasen is dus niet alleen dat Jezus is opgestaan,
maar ook dat jijzelf mag opstaan uit de dood.

dia 11 – Pasen verandert je leven
De dood, dat was dat je onder de invloed staat van de machten van de wereld,
leven om er wat van te maken.
Pasen verandert dat!
Als je in Christus bent, dan ben je met hem gekruisigd, gestraft voor je zonde.
Dat betekent dat je zonden vergeven zijn.
Maar dat je in Christus bent, is nog meer:
het is ook dat het Pasen is in je leven, dat je met Christus bent opgestaan,
dat je een nieuw en ander leven hebt.
Een leven waarin je niet meer onder invloed van die dodelijke machten van de wereld bent,
maar waar Jezus Christus de drijvende kracht in je leven is.
Een leven waarin je er niet meer alleen voorstaat,
maar waar je diep verbonden bent met elkaar en met God,
want je hebt al een plek in de hemelsferen.
Een leven waarin je niet druk bent om jezelf te ontdekken,
maar waarin je juist jezelf verliest in Christus.
Pasen verandert je leven.

3. Is het de werkelijkheid?
dia 12 – is het de werkelijkheid?
Ik zei al dat Paulus niet makkelijk schrijft, hij gebruikt grote woorden.
Gebruikt hij niet te grote woorden?
‘Met Christus uit de dood opgewekt’, is dat niet erg hoogdravend?
Is het echt zo dat als je christen bent,
je nooit meer voor jezelf leeft, maar alles voor Jezus opgeeft?
Ik ben bang dat wij wel beter weten…

dia 13 – het leven is niet zwart-wit
Paulus trouwens ook.
Hij weet best dat het leven ingewikkelder in elkaar zit.
Hij kent de christenen in Efeze heel goed,
en hij is zich er heel goed van bewust dat zij, net als wij, geen perfecte mensen zijn.
Verderop in de brief, in hoofdstuk 4, zegt hij:
‘ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden.’
Dat zegt hij tegen dezelfde mensen
als waar hij eerst al tegen zei dat ze met Jezus zijn opgestaan.
En dan gaat Paulus verder:
‘uw geest en uw denken moeten voortdurend vernieuwd worden.’
Het is dus wat minder simpel dan een plaatje ‘voor’ en een plaatje ‘na’:
ook christenen moeten voortdurend vernieuwd worden.
In Efeziërs 2 wil Paulus vooral het verschil
tussen het dode leven en het leven met Christus duidelijk maken.
In werkelijkheid is ons leven niet zo zwart-wit.

dia 14 – ook al voel je het niet, het is wel echt
Toch schrijft Paulus het wel zo,
dat christenen al uit de dood zijn opgewekt en in de hemel horen.
Hij zegt dat het ‘in Christus’ zo is.
Dan kun je zomaar denken:
‘het is dus zo in Christus, maar het is dus niet echt zo.’
Dat is niet wat Paulus bedoelt!
Je hoort zo sterk bij Christus dat je echt bent opgestaan uit de dood.
Dat voel je nog niet altijd zo, je valt ook nog regelmatig in oude gewoonten,
maar het ís wel zo!
Jezus heeft ons de ogen geopend voor wat echt leven is,
door hem kennen we het echte leven en horen we bij het echte leven.
En dat is echt!

4. In hemelse macht
dia 15 – in hemelse macht
Dat Jezus uit de dood is opgestaan verandert alles voor je leven.
Als je in Christus bent, is het Pasen in je leven.
Dan ben je niet langer gevangen in dodelijke machten,
maar leef je in hemelse macht.
In vers 10 zet Paulus een andere weg tegenover de weg van deze wereld:
‘we zijn in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan
van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.’
Pasen verandert dus ook je leven in de praktijk.
Ben jij ook opgestaan?

dia 16 – het begint met genade
Bij dat leven staat ‘genade’ voorop.
Paulus kan niet genoeg benadrukken dat het allemaal genade is.
Genade dat je bij Jezus hoort, genade dat je in Christus bent,
genade dat je een nieuwe weg kunt gaan.
Het gaat niet om wat jij doet maar om wat God in je doet.

dia 17 – geloven maakt verschil: leven in het spoor van Jezus
En God doet wat: hij maakt het mogelijk om goed te doen.
Zijn genade verandert je.
Hij vergeeft niet alleen je zonden omdat je aan Jezus gekoppeld bent,
hij laat je ook steeds meer zoals Jezus leven.
In de christelijke wereld is de laatste tijd veel aandacht voor het woord ‘discipelschap’:
dat betekent dat je geloof in je dagelijks leven verschil maakt.
Dat is precies wat Pasen in je leven is: het doortrekt je hele leven.

In de komende weken willen we vaker stilstaan bij deze brief van Paulus.
Verderop vertelt hij meer over hoe dat leven er dan uitziet.
Voor nu dit: het gaat in dat leven niet om jezelf,
om wat jij eraan hebt en hoe jij het beste uit jezelf kunt halen.
Het is leven in het spoor van Jezus:
een leven van vergeving, liefde en zelfopoffering.

dia 18 – aan tafel: aan Christus en elkaar verbonden
Laten we zometeen ook op die manier de maaltijd vieren.
Paulus zegt in 1 Korintiërs 10 dat dat ons een maakt met Christus,
aan tafel zijn we ‘in Christus’.
Je komt er niet voor jezelf om, oneerbiedig gezegd,
je stukje brood en je slok wijn binnen te krijgen.
We vieren dat we in Christus aan elkaar verbonden zijn,
dat het niet ‘ieder voor zich’ is, maar dat we bij elkaar horen.
Dát is leven!
Amen.
Efeziërs 5 en NGB 28 – Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk?

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

[wpdm_file id=2 desc=”true” template=”bluebox drop-shadow lifted” ]

Liturgie

 • Zingen: Psalm 123 : 1
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: GKB Gezang 118 : 1, 2 en 3
 • Gebed
 • Lezen: Efeziërs 4 : 32 – 5 : 2 en 5 : 21 – 32
 • Zingen: Psalm 84 : 1 en 2
 • Preek
 • Zingen: GKB Gezang 167 : 1 en 3
 • Geloofsbelijdenis: Zingen GKB Gezang 179b
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen: Opwekking 710
 • Zegen

Waarom meedoen met de kerk?

Inleiding
dia 1 – preekserie
Vorige week hebben we het over de kerk gehad.
Vanmiddag gaan we daar mee verder.
Het ging over de vraag: wat is een kerk?
Nu gaat het om de vraag:
waarom zou met de kerk meedoen?
Volgende week staan we dan voor de laatste keer stil bij de kerk,
dan over de vraag hoe we kerk zijn in de 21e eeuw.

dia 2 – waarom meedoen?
Waarom zou je meedoen met de kerk?
Dat is in ieder geval niet vanzelfsprekend.
In onze tijd worden mensen niet zo snel ergens lid van,
helemaal niet als je daarmee ook nog verplicht wordt van alles te doen.
We willen niet aan van alles gebonden zitten,
we willen juist vrij zijn.

Liever een 10-strippenkaart voor de sportschool,
waarmee je op je eigen tijd kunt fitnessen,
dan lid zijn van de voetbalclub,
waar je een vaste avond in de week traint,
op zaterdag vaak wedstrijden speelt,
en dan ook nog bardiensten moet draaien.
Want dan is het gedaan met je vrijheid.

En dan moet je natuurlijk net de kerk hebben…
Lid zijn van een kerk is niet bepaald vrijblijvend.
Waarom zou je niet gewoon af en toe een kerkdienst bezoeken,
op de momenten dat je daar zelf behoefte aan hebt?
Het fijne daarvan is dat je ook niet vastzit aan één kerk,
maar ook eens ergens anders kunt kijken.

Of waarom zou je die kerk niet helemaal links laten liggen?
Als jij de kerk niet nodig hebt om in God te geloven,
waarom zou je dan nog moeilijk doen met die kerk?
Geloven kan toch ook prima zonder kerk?
Toen iemand mij voor het eerst die vraag stelde,
had ik geen idee wat ik zou moeten antwoorden…

Voor mij was het de normaalste zaak van de wereld:
als je christen bent, dan ben je toch ook lid van een kerk?
Misschien denk je er zelf ook wel zo over.
Maar ook dan is het nuttig om erover na te denken:
waarom zou je meedoen met de kerk?
Je kunt trouw kerklid zijn, zonder dat je weet waarom.
Maar als je weet waarom je met de kerk meedoet,
krijg je daar vaak ook weer nieuwe motivatie van.
Het haalt je uit de sleur,
en kan je helpen om vanuit je hart mee te doen.

dia 3 – overzicht preek
Reden genoeg om er vanmiddag bij stil te staan:
waarom zou je meedoen met de kerk?
Dat doen we aan de hand van drie vragen:
wanneer doe je mee, waarom doe je mee en hoe doe je mee?

Bij het zoeken naar een antwoord,
worden we geholpen door de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Vorige week hebben we artikel 27 daarvan gelezen.
Voordat we nu verder gaan,
wil ik artikel 28 met jullie lezen.

dia 4, 5, 6 – NGB 28

1. Wanneer doe je mee?
dia 7 – wanneer doe je mee?
Eerst over de vraag: wanneer doe je mee?
Hierover kunnen heel makkelijk misverstanden ontstaan.
Wanneer hoor je nu bij de kerk?
De makkelijkste manier om die vraag te beantwoorden,
is gewoon de ledenlijst van de kerk erbij te pakken.
Sta je in het boekje, dan hoor je erbij, en anders niet.

dia 8 – meedoen ≠ lid zijn
Meedoen met de kerk is dan hetzelfde als lid zijn van de kerk.
Maar dat gaat te kort door de bocht.
Je kunt op papier wel lid zijn van de kerk,
maar daar in de praktijk niets van merken.
En andersom: er kunnen ook mensen meedoen met de kerk
die toch geen lid zijn.
Meedoen is niet hetzelfde als lid zijn van de kerk.
Met lid zijn is het heel makkelijk: je bent het of je bent het niet.
Je staat binnen of je staat buiten.
Maar daar gaat het in de kerk niet om.
Het is niet zo dat als je maar lid bent, het wel goed zit.
Dat stukje uit de NGB roept je niet op om ingeschreven te zijn bij een kerk,
maar om mee te doen.

dia 9 – samen op weg gaan
In het bijbelboek Handelingen worden christen verschillende keren
‘aanhangers van de Weg’ genoemd.
Bijvoorbeeld in Handelingen 22:4.
Paulus zegt daar:
“Ik heb de aanhangers van de Weg tot de dood toe vervolgd.”
Aanhangers van de Weg, dat geeft goed aan wat het is om mee te doen.
De Weg, dat is Jezus.
Maar er zit ook iets in van dat als je Jezus volgt,
je op weg gaat.

In de kerk doen we dat, samen op weg gaan.
En als je op weg gaat, heb je je bestemming nog niet bereikt.
Als je op weg bent, blijf je in beweging.
Je groeit naar Jezus en ook naar de kerk.
Je gaat steeds meer van Jezus begrijpen,
je leert steeds meer van hem te houden,
en je gaat steeds meer op hem lijken.

Als je op deze manier kijkt naar meedoen met de kerk,
dan gaat het er niet perse om dat je ingeschreven staat.
Het gaat erom dat je samen op weg bent, naar Jezus toe groeit.
Dat is voor mensen die al jarenlang op weg zijn,
maar ook als je nog maar net met het christelijk geloof in aanraking bent gekomen,
en nieuwsgierig bent naar Jezus.
Meedoen is samen op weg gaan.
En daarmee bedoel ik niet dat het dus niet nodig is om lid te zijn.
Op weg gaan betekent dat je ook steeds meer betrokken wordt op de kerk.
Dat je je op een gegeven moment daar ook aan verbindt.
Maar meedoen begint al eerder.

Iedereen mag meedoen.
Want meedoen is op weg gaan, groeien.
En begin daar ook maar gewoon mee.
Doe met ons mee, ga samen met ons op weg.

2. Waarom doe je mee?
dia 10 – waarom doe je mee?
Maar waarom zou je?
Waarom zou je meedoen met de kerk?
Waarom niet gewoon in Jezus geloven
zonder al dat gedoe van de kerk erbij?

dia 11 – opdracht
Vorige week heb ik jullie in groepjes over een vraag laten nadenken.
Dat wil ik nu weer doen.
Niet om jullie daarna te overhoren ofzo,
maar omdat je het antwoord op een vraag
beter onthoudt als je er zelf al over hebt nagedacht.
Ik geef jullie een minuut om in 2/3-tallen
na te denken over de vraag:
waarom zou je meedoen met de kerk?
Waarom zou je geen christen zijn zonder kerk?
Overleg even met je (achter)buurman/vrouw.

dia 12 – in de bijbel vanzelfsprekend
De NGB is hierover heel fel.
Er wordt gezegd dat buiten de kerk geen heil is.
Dat is niet bedoeld als een veroordeling,
het is een waarschuwing.
In ieder geval hoort meedoen met de kerk erbij als je christen bent.

In de bijbel is het net zo.
Ik zet even wat teksten op een rijtje.
Efeziërs 5, dat gedeelte wat we gelezen hebben, vers 25:
“mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad
en zich voor haar heeft prijsgegeven.”
Het ging Jezus dus niet om losse christenen, maar om de kerk!
Of Handelingen 2:47, over de eerste kerk:
“De Heer breidde hun aantal dagelijks uit
met mensen die gered wilden worden.”
Wie gered wil worden, komt bij de kerk!
Nog eentje: 1 Petrus 2:5:
“Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen.”
Met andere woorden: vorm een kerk!

Maar waarom?
Ik ga er twee redenen voor geven.
Je doet mee met de kerk
om het evangelie te geloven en om het evangelie te leven.

2.1. Evangelie geloven
dia 13 – evangelie geloven
Waarom zou je meedoen met de kerk?
De eerste reden is om het evangelie te geloven.
Geloven is in je eentje veel moeilijker dan in de kerk.
In de kerk help je elkaar om je geloof vol te houden.
En nu ben ik even benieuwd:
wie van jullie had zo’n soort antwoord ook zelf al bedacht?

Mensen zitten nu eenmaal zo in elkaar
dat het veel makkelijker is om te geloven,
als mensen om je heen dat ook doen.
Net zo goed is het ook veel makkelijker om niet te geloven
als mensen om je heen ook niet geloven.
In de kerk ga je samen voor het geloof in Jezus,
en dat motiveert om ermee door te gaan.
In Efeziërs 5 staat dat de kerk het gezag van Christus erkent:
samen willen we bij hem blijven.
De kerk is een plek om over God te leren
en om elkaar scherp te houden.
De NGB noemt dat onderwijs en tucht.

dia 14 – onderwijs en tucht
Dat je in de kerk over God leert, is vrij logisch.
In kerkdiensten hoor je over God,
op de kringen praat je ook over God.
Maar heb je de kerk echt nodig om over God te leren?
Er zijn toch ook prachtige boeken over God geschreven?
En dat is ook zo, en lees die boeken vooral,
maar niet in plaats van de kerk.
Dan zijn er twee gevaren.
Namelijk dat je alleen leest wat goed bij jou past,
dat je alleen dat gelooft wat jij mooi vindt.
In de kerk heb je dat risico minder.
Iets anders is dat veel christenen, ik in ieder geval wel,
geloven soms geweldig vinden, maar soms ook niet.
Dan helpt de kerk om toch door te gaan.

Over God leren kan tenminste nog uit boeken, tucht niet.
Ook dat is een manier waarop de kerk je helpt geloven vol te houden.
Helaas heeft het woord tucht vaak een heel negatieve lading,
namelijk dat zondaars bestraft worden.
Maar daar gaat het niet om.
Waar het wel om gaat, is dat christenen op weg zijn.
En op die weg verlies je het doel, Jezus, wel eens uit het oog.
Je slaat doodlopende zijweggetjes in,
je loopt precies de verkeerde kant op.
Tucht is dat je elkaar helpt om op de goede weg te blijven.
Bijvoorbeeld als je denkt te zien dat iemand in de kerk
wel heel erg aan geld gehecht is,
dat je daarover in gesprek gaat.
Tucht is niet iets wat een kerkenraad maar moet doen,
je helpt elkaar om op weg te blijven.
De kring is een hele goede plek om zo met tucht te beginnen.
Daarom is het zo belangrijk dat je elkaar kent
en elkaar leert te vertrouwen.

De kerk helpt je om te geloven.
Dat is één reden om met de kerk mee te doen.
Maar het is maar een half verhaal.
Want dan gaat het er alleen maar om wat jij er aan hebt.
De kerk helpt jou om te geloven.
Het gaat om jouw geloof.
Maar de kerk is veel meer!

2.2. Evangelie leven
dia 15 – evangelie leven
Dat is het tweede antwoord op de vraag:
waarom zou je meedoen met de kerk?
De kerk helpt je niet alleen maar
om te geloven in de goede boodschap van Jezus.
De kerk is zelf ook een deel van die goede boodschap.
De kerk is het evangelie in de praktijk.
Hier leven we het evangelie.
Is er ook iemand die dat antwoord al bedacht had?

dia 16 – nieuw leven begint in kerk
De kerk is er niet alleen voor jouw geloof.
Geloven gaat er niet om dat jij maar in de hemel komt.
Ik proef dat vaak wel:
‘als het maar goed zit tussen God en mij.’
En als je zo denkt, dan hoef je met al die mensen in de kerk
niet zo veel te maken te hebben.
Dan kun je in de kerk op je eigen eilandje blijven.
Maar geloven is niet iets wat je nu doet
en waar je dan later voor beloont wordt.
Dan maak je het evangelie veel te klein,
haal je de kracht voor vandaag er ook uit.
Geloven gaat niet om een nieuw leven in een verre toekomst.
Geloven gaat over een nieuw leven dat je vandaag al krijgt.
Een nieuw leven dat begint in de kerk!

Dan zijn die woorden van de NGB zo gek nog niet.
Buiten de kerk is er geen heil.
Het heil is er niet pas in de hemel.
De kerk is een voorproef van Gods nieuwe wereld.
In Efeziërs 5 vergelijkt Paulus de kerk met een bruid.
De kerk is de bruid van Christus.
En straks komt de bruiloft.
De bruid leeft daar naartoe,
en Christus maakt zijn bruid er klaar voor.

Het is niet zo dat we in de hemel allemaal ons eigen leven hebben,
waar we gewoon langs elkaar heen kunnen leven.
Dat je daar anderen opzoekt als je daar behoefte aan hebt.
In de hemel is het altijd samen.
Het gaat er niet om mij, het gaat er om God en de ander.
Iedereen geeft zijn eigen belang op in het belang van de ander.
Zo ziet Gods nieuwe wereld er uit.

En dat begint in de kerk!
Daarom heb ik ook dat kleine stukje aan het begin van Efeziërs 5 gelezen:
over elkaar liefhebben en vergeven.
Dat is het leven dat God nu al wil geven.
Een leven voor hem en voor je naaste.
En als je verlangt naar het nieuwe leven bij God,
waarom zou je daar dan niet gewoon vandaag mee beginnen?
Dat is de kerk.

Blijf dus niet hangen in wat de kerk jou allemaal oplevert.
De kerk is er om je gaven in te zetten.
Om elkaar lief te hebben, voor elkaar te bidden,
om elkaar te vergeven, elkaar te dienen.
In de kerk leven we het evangelie.

Voordat ik met het laatste punt verder ga:
die twee redenen om mee te doen met de kerk,
het evangelie geloven en het evangelie leven,
zijn die duidelijk, zijn daar nog vragen over?

3. Hoe doe je mee?
dia 17 – hoe doe je mee
Dan het laatste punt: hoe doe je mee?
Tussen de regels door heb ik daar al best veel over gezegd,
dus ik ga er nu niet uitgebreid meer op in.
Ik heb al een paar dingen uit de NGB genoemd:
onderwijs, tucht, gaven gebruiken.
In de Heidelbergse Catechismus,
een andere belijdenis uit de 16e eeuw,
gaat het over een levend lid van de kerk zijn.
Meedoen is dus actief.

dia 18 – gaan/zijn
Kerk is niet iets waar je af en toe naar toe gaat.
Kerk is wat we samen zijn.
Natuurlijk kun je geestelijke voedsel halen in de kerk,
maar de kerk is een gemeenschap.
Samen God ontmoeten en je leven met elkaar delen.
Elkaar helpen om het evangelie te geloven en te leven.

En dan kom ik weer op de kringen.
Elkaar liefhebben, elkaar op de goede weg houden door tucht,
elkaar dienen en vergeven,
dat is in een grote groep mensen heel moeilijk.
Dan kun je nooit iedereen kennen, laat staan vertrouwen.
Begin er dus mee in die kleinere kring.
Die zijn er niet als leuk extraatje.

Misschien ben ik een beetje idealistisch.
In de kerk wordt je vaak teleurgesteld
door mensen die tegenvallen.
Zo gaat dat met mensen…
Maar ik wil het ideaal wel voorhouden,
zoals de bijbel ook aanmoedigt om samen kerk te zijn.
Ga die weg, ook als is het met vallen en opstaan.

dia 19 – welkom op weg
En dan is het niet zwart/wit,
zo van: jij hoort erbij en jij niet.
Meedoen met de kerk is een weg.
Misschien ben je er al helemaal ingegroeid.
Misschien doe je ook net je eerste, voorzichtige stapjes.
Wees welkom op de weg,
de weg van samen Jezus volgen.
Het is de weg naar nieuw leven.

Amen.
Efeziërs 4 en NGB 27 – Leerpreek: Wat is de kerk?

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Thuis of op de kring doorspreken over de preek? Er is een verwerkingsblad beschikbaar: DoorSpreken.

Liturgie

Zingen: Psalm 122 : 1

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: GKB Gezang 119 : 1 en 2

Gebed

Lezen: Efeziërs 4 : 1 – 16

Zingen: Opwekking 194

Leerpreek over Efeziërs 4 : 15-16 en NGB Art. 27

Zingen: Psalm 133 : 1, 2 en 3

Apostolische geloofsbelijdenis

Zingen: GKB Gezang 107 : 1 en 3

Gebed

Collecte

Zingen: LvK Lied 481 : 1 en 4

Zegen

Preek: wat is de kerk?

De kerk?!

dia 1 – zwart

Vanmiddag gaan we het hebben over de kerk.

En volgende week en de week daarna ook.

Ik kan me voorstellen dat je denkt:

‘de kerk? Zijn er geen betere dingen om het over te hebben?

Over Jezus bijvoorbeeld?

Of over hoe je in het dagelijks leven christen kunt zijn?’

Die vragen hebben meer met de kerk te maken,

dan je op het eerste gezicht misschien zou denken.

Maar de kerk heeft natuurlijk wel last van een negatief imago.

Veel mensen vinden Jezus nog wel interessant,

maar de kerk, dat hoeft niet zo nodig.

Want de kerk is vaak helemaal niet zo mooi als Jezus,

het is er vaak een menselijke bende.

De kerk, ik heb het maar even over de kerk in het algemeen,

niet per se over de kerk in Franeker,

de kerk staat bekend om allerlei regels.

Je mag van de kerk nooit wat…

Jezus heeft dat imago helemaal niet.

Verder staat de kerk bekend om verdeeldheid.

Zet twee christenen bij elkaar, en je hebt een kerk,

zet drie christenen bij elkaar en je hebt een kerkscheuring…

Terwijl Jezus juist bidt voor eenheid.

En misschien nog wel het moeilijkste: kerkmensen!

Wat zijn er toch veel mensen afgeknapt op de kerk

omdat ze in andere kerkmensen teleurgesteld zijn geraakt.

Volgens mij is dat imago van een menselijke kerk,

een kerk die heel anders is dan Jezus,

al genoeg reden om in deze drie kerkdiensten bij de kerk stil te staan.

Verder is het altijd goed om terug te gaan naar de basis.

Wie zijn wij als kerk?

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?

Wat is het bestaansrecht van de kerk?

En wat blijkt daarvan in de praktijk?

dia 2 – overzicht serie

Vanmiddag staan we stil bij de meest basale vraag:

wat is de kerk?

Volgende week gaan we verder met lid zijn van de kerk,

waarom zou je erbij willen horen?

En over twee weken staan we stil bij de kerk in de 21e eeuw.

In de samenleving is veel verandert, kerken zijn enorm gekrompen,

hoe zijn we kerk in die veranderde wereld?

dia 3 – opzet preek

Vandaag dus over: wat is de kerk.

Ik wil dat doen aan de hand van drie vragen.

De eerste: wat is een definitie van de kerk?

Hoe kun je in 1 zin omschrijven wat een kerk is?

Voor die vraag hebben we ook de meeste tijd nodig.

De tweede vraag: wat heeft de kerk met doordeweeks te maken?

En de laatste vraag: wat is het doel van de kerk?

1.Definitie van kerk

dia 4 – opdracht

Eerst dus de vraag: hoe kun je in 1 zin omschrijven wat een kerk is?

Voordat ik daar iets over ga zeggen,

wil ik graag dat jullie daar zelf even in twee- of drietallen over nadenken.

Neem even een minuut om met je buurman of buurvrouw te bedenken:

wat is een kerk eigenlijk?

dia 5 – zwart

Over die vraag, wat is een kerk,

gaat het ook in artikel 27 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Die belijdenis is een verwoording van het christelijk geloof uit de 16e eeuw.

Je kunt hem vinden achterin het gereformeerd kerkboek.

Ik wil nu het eerste gedeelte lezen uit artikel 27,

waarin het gaat over wat een kerk is.

dia 6 + 7 – NGB 27

dia 8 – definitie

Oke, ik geef toe, dit is niet echt de omschrijving van een kerk in 1 zin.

Drie dingen zijn in ieder geval belangrijk voor de vraag wat een kerk is:

-de kerk is een vergadering, een gemeenschap, een groep mensen

-het is een groep van mensen die geloven

-en Christus is koning van die kerk.

Precies diezelfde elementen komen ook voor in Efeziërs 4:15.

De liefde die daar wordt genoemd, heeft alles te maken met dat de kerk een gemeenschap is.

Waarheid heeft alles te maken met vasthouden aan het geloof,

en Christus wordt het hoofd genoemd.

De kerk, in 1 zin, is:

een gemeenschap van mensen die Christus volgen en Christus als hoofd heeft.

We kijken naar die drie onderdelen.

1.1. Christus is hoofd

dia 9 – Christus is hoofd

Eerst over dat Christus het hoofd van de kerk is.

Ik had het net al over dat negatieve imago van de kerk.

De kerk is vaak heel menselijk.

Er kunnen zomaar problemen ontstaan

als mensen het niet met elkaar eens zijn

of elkaar gewoon niet zo goed liggen.

Hoe is het toch mogelijk dat de kerk het zo lang vol houdt?

Dat er in onze tijd nog altijd kerken zijn?

Ik kan dat niet anders dan een wonder noemen.

Mensen vechten elkaar de kerk uit,

Maar God gaat toch verder met de kerk.

Want hij vindt de kerk belangrijk.

Denk niet te menselijk over de kerk.

Als de kerk aan mensen was overgeleverd,

was er al lang geen kerk meer geweest.

Maar de kerk is van Christus.

Zoals het in Efeziërs 4:16 staat:

vanuit Christus krijgt de kerk samenhang.

Het gaat niet om mensen, maar om Christus.

Heel bijzonder vind ik dat in kerken in het buitenland.

Afgelopen zomer waren we in een kerk in Kopenhagen.

Van het Deens verstonden we geen woord,

maar toch voelden we verbondenheid.

Na de dienst raakten we met een aantal mensen in gesprek,

gelukkig kunnen ze daar ook prima Engels.

Het waren totaal onbekenden voor ons,

maar toch konden we veel delen,

omdat we de verbondenheid in Christus ervoeren.

Christus is het hoofd van de kerk.

Dat mag je ook ontspannen maken.

Misschien vind je wel van alles over de kerk.

Ben je bang voor de toekomst van de kerk.

Maar God zorgt wel voor zijn kerk.

1.2.Gemeenschap

dia 10 – samen God ontmoeten

Het tweede onderdeel van wat een kerk is,

is dat het een gemeenschap is.

Kerk ben je niet in je eentje, kerk ben je samen.

In de kerk horen we bij elkaar.

Als je even om je heen kijkt,

dan zie je natuurlijk ook dat je hier niet alleen bent.

We zijn hier bij elkaar gekomen in de kerkdienst.

Samen horen we over God,

samen ontvangen we zijn Woord.

Samen zingen en bidden we ook tot God,

om God te aanbidden.

Dat is gemeenschap: samen God ontmoeten.

dia 11 – delen in elkaars leven

Maar gemeenschap is meer.

In Efeziërs 4 gaat het over elkaar liefhebben.

Gemeenschap is ook delen in elkaars leven.

Dat wordt heel mooi beschreven in Handelingen,

waar het gaat over de eerste kerk.

In Handelingen 2:44 staat:

‘Allen die het geloof hadden aanvaard,

bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.’

En dan wordt beschreven hoe ze delen in elkaars leven.

Ze eten samen, ze zorgen voor elkaar, ze bidden amen.

De kerk is voor hen hun nieuwe familie geworden.

Dat de kerk een gemeenschap is,

is iets anders dan dat je in kerkdiensten naast elkaar zit,

maar verder niets met elkaar te maken hebt.

In een bioscoop of theater heb je dat.

Daar komen veel mensen die niets met elkaar hebben naar een voorstelling.

Ieder zit er voor zich, om te genieten van een film of toneelstuk.

In de kerk is dat anders: daar zitten we niet ieder voor zich.

Daar delen we in elkaars leven.

Dat is niet echt makkelijk.

Je hebt elkaar niet uitgezocht.

We hebben verschillende karakters,

en soms klikt het helemaal niet.

Maar hoe verschillend we ook zijn,

we horen bij elkaar.

En als we vasthouden aan dat Jezus het hoofd van de kerk is,

dan kunnen we ook leren elkaar lief te hebben.

Nog een ding over gemeenschap.

Vroeger was dat veel vanzelfsprekender dan nu.

In onze tijd is het ieder voor zich.

Iedereen heeft ook druk genoeg met zijn eigen leven.

Eens even bij elkaar op de koffie

gebeurt nu veel minder dan vroeger.

Je leven delen, dat gaat niet vanzelf.

Daarom is het goed om daar bewust in te investeren.

Bijvoorbeeld bij het koffiedrinken na de kerkdienst

of op je kring.

Want kerk is niet alleen de kerkdienst.

Het is ook delen in elkaars leven.

Dat kan ook niet met meer dan 200 mensen.

In kleine groepen, zoals de kring, kan dat veel beter.

De kring is ook kerk.

1.3.Waarheid

dia 12 – waarheid

Het laatste onderdeel van wat een kerk is,

is dat het een groep mensen is die Jezus wil volgen.

Je kunt het met elkaar heel gezellig hebben,

maar daarmee is er nog geen kerk.

In de kerk gaat het om Jezus volgen.

In Handelingen 2 wordt dat ook duidelijk genoemd.

In vers 42 staat:

‘ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen,

vormden met elkaar een gemeenschap,

braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

Die laatste dingen hebben alles met gemeenschap te maken.

Maar er staat een ding voor:

ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen.

Van de apostelen hadden ze gehoord over Jezus,

en dat is de basis van de kerk.

In Efeziërs 4 noemt Paulus dat ook.

Hij heeft het over ons aan de waarheid houden.

In de kerk gaat het om de waarheid:

dat Jezus Heer is, dat hij is gekruisigd en opgestaan,

dat hij ons roept om zijn leerlingen te zijn.

In de kerk helpen we elkaar om bij die waarheid te blijven.

Om steeds voor ogen te houden: hier gaat het om.

Om steeds meer te leren: wie is God, wie is Jezus,

hoe kan ik elke dag voor hem leven?

Dat gebeurt in een kerkdienst,

als we zingen, bidden en luisteren,

maar ook daarbuiten.

Want in een kerkdienst kun je dingen nog makkelijk van je af laten glijden.

Je kunt er zitten zonder echt mee te doen.

In een persoonlijk gesprek, bijvoorbeeld op je kring, kan dat niet!

Als je bijvoorbeeld met iemand in gesprek bent, die jou vraagt:

‘wat betekent Jezus eigenlijk voor jou?’,

dan kun je je niet verstoppen.

Dan help je elkaar om bij de waarheid te blijven.

2.Zondag en doordeweeks

dia 13 – zondag en doordeweeks

We hebben het nu gehad over wat een kerk is.

Een kerk is gemeenschap van mensen die Christus volgen en Christus als hoofd heeft.

Ik noemde net al dat de kerk meer is dan alleen kerkdiensten.

Daar wil ik nog wat meer op ingaan:

wat heeft de kerk met doordeweeks te maken?

dia 14 – kerk ben je altijd

De kerk houdt niet op als we weer naar huis gaan.

Kerk is niet iets waar je af en toe naar toegaat,

zoals je naar school of naar je werk gaat,

de kerk is je hele leven.

In 1 Petrus 2:9 noemt Petrus de kerk ‘een volk’.

Dat is ook iets wat nooit ophoudt.

Ik hoor bij het Nederlandse volk.

Of ik nu in Nederland ben of aan de andere kant van de wereld,

een Nederlander zal ik altijd blijven.

Zo is dat met de kerk ook:

of je nu in een kerkdienst zit of op een kringbijeenkomst,

of dat je gewoon thuis zit,

kerk zijn we altijd.

dia 15 – verzamelde en verspreide kerk

Natuurlijk zit er wel verschil

tussen of we bij elkaar zijn of niet.

Dat is het verschil tussen de verzamelde kerk en de verspreide kerk.

De verzamelde kerk is als we bij elkaar zijn, bijvoorbeeld in een kerkdienst.

Maar na deze dienst gaat iedereen weer naar huis.

De kerk gaat dan door, als verspreide kerk.

Die twee, de verzamelde en verspreide kerk, staan niet los van elkaar.

Wat we in ons dagelijks leven doen, als verspreide kerk,

nemen we mee naar de verzamelde kerk.

Dan delen we ons leven met elkaar.

In gebeden of in gesprekken.

Een mooie vorm is ook het geven van getuigenissen.

In deze kerk zijn we daar niet zo aan gewend,

maar het is heel goed om elkaar te vertellen wat God in je leven doet.

En aan het einde van deze dienst krijg je de zegen mee.

Dan stuurt God ons er weer op uit, de wereld in,

om daar op onze eigen plek voor hem te leven.

3.Doel van de kerk

dia 16 – doel van de kerk

Dan nog over het laatste: wat is het doel van de kerk?

Waarom is er eigenlijk een kerk?

Voor de meeste mensen is het vanzelfsprekend dat er een kerk is.

Ik zelf weet ook niet beter dan dat er een kerk is.

Ik ben er helemaal aan gewend.

Maar juist dan is het goed om die vraag te stellen:

waarom is er eigenlijk een kerk?

De kerk kan zomaar een doel in zichzelf worden.

Het hoogste doel is dan dat we het samen goed hebben.

dia 17 – God en wereld

Maar de kerk is er niet voor zichzelf.

De kerk is er voor God en voor de wereld.

De kerk is er om God te eren,

in kerkdiensten, maar ook in het leven van elke dag.

Het gaat niet om onszelf, maar om God.

En de kerk is er om God bekend te maken.

God wil door de kerk mensen met hem in contact brengen.

Het goede nieuws van Jezus moet naar buiten!

Daarom is er een kerk.

De kerk is daarmee best bijzonder.

De kerk moet steeds bedenken: het gaat niet om ons.

Het gaat er niet om dat we het samen fijn hebben.

We moeten ons steeds afvragen:

hoe eren we God en hoe kunnen we hem aan de wereld laten zien?

Als de kerk dat niet doet,

wordt het een naar binnen gekeerd clubje.

Dan is alle spanning er vanaf,

want dat wij ons goed voelen is het belangrijkste.

Dan wordt het ook saai in de kerk.

Maar God heeft veel grotere plannen.

Spannende plannen, want de boodschap van de kerk is spannend:

iedereen moet weten dat er bij Jezus eeuwig leven is.

In Efeziërs 4 heeft Paulus het over groei.

Het is een kerk die in beweging is.

Een kerk waar mensen steeds verder naar Christus toegroeien.

Een kerk waar je God steeds beter leert kennen,

en leert hoe je voor hem kunt leven.

Of je nu voor het eerst met die kerk in aanraking komt,

of dat je er al 80 jaar bij hoort.

Misschien heeft de kerk wel een negatief imago,

maar de kerk is de moeite waard.

Want God is er aan het werk.

Amen.

Thuis of op de kring doorspreken over de preek? Er is een verwerkingsblad beschikbaar: 
Efeze 1,3-14 – Verruim je horizon, leef vanuit Gods overvloed

Eerste zondag van het nieuwe jaar 2014.

 

Liturgie

Voorzang: Gez 160

Stil gebed
Votum
Zegengroet
Zingen: Ps 146,1.3.8
Gebed
Lezen uit de Bijbel: Efeze 1
Preek over Efeze 1,3-14
Zingen: Opw 331 = ELB 328 ‘Breng dank aan de Eeuwige’
Kinderen
Als wetslezing: Efeze 5,1-20
Zingen: Ps 25,2
(Of geloofsbelijdenis met Gez 108)
Gebed
Collecte
Zingen: Zingend Gezegend 244 = ELB 166 (mel: LB Gez 434)
Zegen met elkaar toezingen: Gez 10

Opmerkingen:

– ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig:
hansburger@filternet.nl

– Bij deze preek is een pp-presentatie beschikbaar

 

Preek over Efeze 1,1-14 – Verruim je horizon, leef vanuit Gods overvloed

1. Neem even de tijd – [dia 2] bedenk 5 dingen waarvoor je nu, aan het begin van 2014, God al dankbaar bent.

Misschien vind je dat meer iets voor oudjaar – een dankdienst aan het eind.

Maar laten we het omdraaien: waar kun je God nu al voor bedanken?

God is een God van overvloed. [dia 3] Hij geeft ons zo veel! Kies daarin je startpunt in 2014!

Misschien vind je dat wat te hooggestemd.

En denk je als je Paulus in Efeze 1 leest: Paulus voelde zich vast heel erg gezegend. Dit is toch één van de laatste brieven die we van Paulus hebben? Hij zal wel terug kijken op een mooi en vruchtbaar leven. Maar om daar nu het jaar mee te beginnen…

 

Vergis je niet. Paulus zat in de gevangenis toen hij dit schreef – kijk maar in 4,1. Hij was waarschijnlijk in Rome – had pas bij Malta schipbreuk geleden. Al zijn persoonlijke bezit kwijt. Zijn eigen leven liep gevaar. Hij had lang in Efeze gewerkt. Maar iedereen daar in de buurt had zich van Paulus afgekeerd, weten we uit 2 Timoteüs 1,15. Wat was er nog over van zijn levenswerk? Hij had genoeg reden om erg bezorgd te zijn.

 

Hoe kan Paulus dan zulke dingen schrijven? En hoe doe je dat: in 2014 je startpunt kiezen in Gods overvloed? [klik]

Als je zonder werk thuis zit. Als je het druk hebt met van alles en nog wat en niet weet hoe je het klaar krijgt? Als je ’s nachts ligt te piekeren en zorgen je overvallen? Hoe moet dit allemaal – te weinig geld, te weinig tijd, te weinig energie, te weinig … Niks geen overvloed!

 

Een inspirerend voorbeeld hierbij is Ann Voskamp. [dia 4] Toen ze nog jong was, stierf haar zusje. Een vrachtwagen overreed haar op het erf. Haar moeder zag het gebeuren en bracht daarna een groot deel van haar leven door in een psychiatrisch ziekenhuis. Hun levens sloegen dicht. Dicht voor elk idee van genade. Ann’s leven was vol van onvrede, een gevoel van afwijzing, van twijfel. Houdt God van me? Waarom pakt Hij ons dan af wat zo belangrijk voor ons is? Er is geen overvloed. Er is onrust, zelfhaat, tekortschieten. Zo ging ze om met haar kinderen: bitter, egoïstisch, angstig, gespannen – doe ik ooit genoeg? Nee…!

Ze zag dat het anders kan – maar hoe? Hoe kun je verontwaardiging of woede omzetten in dankbaarheid en vrede?

Tot ze ontdekt hoe belangrijk in de Bijbel het woord ‘danken’ is. Zou het zo simpel zijn, God danken voor wat hij geeft? Zolang we dankbaar kunnen zijn, is vreugde mogelijk? Echte, diepe vreugde?

Gaandeweg ontdekt ze: dankbaarheid is de weg naar verlossing en genezing. Een vriendin daagt haar uit: maak een lijst met 1000 dingen waar je dankbaar voor bent.

Langzaam leert ze het – dankbaar zijn onder alles. Ze wordt er vrolijk van. Open. Liefdevol. Ze ontdekt hoe God steeds dichtbij is – ze leert leven vanuit Gods overvloed. En daardoor leert ze te leven – hier en nu. Leven begint met dankzegging. We leven van Gods overvloed!

 

2. Kennelijk zitten wij zo in elkaar. [dia 5] Wij leven in een te kleine wereld met (of zonder) een te kleine god binnen een te kleine horizon.

 

De duivel heeft God vanaf het begin kleiner gemaakt. God is toch die God die jullie klein wil houden? Die karige God? Die lastige God?

Als we God kwijt zijn, houden we het graag zo. Zo houden we God op afstand. Dan doet het leven zonder God minder pijn. Beseffen we niet wat we missen.

 

Dat kan op verschillende manieren.

Soms gaat het goed met ons. Dan lijkt ons leven [dia 6] ophet Sony Center in Berlijn. Misschien ben je er wel eens geweest. Cafés, terrassen, TV-studio’s, bioscopen – één en al entertainment. High tech, vrolijk en kleurig, alles overdekt en warm. Een leven vol beeld en geluid, je drinkt, je viert feest, je eet, gaat naar de film, druk met social media – noem het maar op. Onze mooie eigen wereld, klein en overzichtelijk. Tussen ons en de hemel zit een prachtig dak – dicht voor God. God hebben we netjes buitengesloten.

 

Maar als de zeepbel knapt, dan wordt ons leven zomaar anders. En lijkt het op dit Oekraïense pretpark, verlaten na de ramp in Tsjernobyl. [dia 7] Vergane glorie. Maar dat willen we niet weten en we houden ons groot. ‘Kijk eens wat een mooi pretpark we hier hebben!’ Of we weten het wel en we haten onszelf. ‘Wat is het hier ook een oude troep…’ Maar liever leven we zo verder – we weten waar we aan toe zijn. Liever zo, zonder Gods heerlijkheid. Liever zo, zonder Gods liefde. God maken we klein, Gods liefde sluiten we buiten.

 

Is in jouw leven zo ook God klein gemaakt of weggeduwd? Waarin [dia 8] herken jij je meer: druk en lawaaiig zonder God? Of is de glans eraf?

 

3. Luister naar Paulus – [dia 9] om je horizon te verruimen, je wereld te vergroten!

 

Ik weet niet hoe het jullie vergaat als je Paulus leest. Geestelijke zegen, heilig en zuiver zijn, Christus, Gods eer, redding en geloof…

Bekende grote woorden uit het christelijk geloof.

Misschien denk je: ja, Paulus, al die zegen, dat klinkt allemaal mooi. Maar het is theoretisch en abstract. Het gaat niet over mijn leven. Eigenlijk doet het me niks – het is alleen maar geestelijk. Noem eens iets wat er echt toe doet…

Wat heb ik daaraan als ik ’s nachts wakker schrik en niet meer kan slapen omdat ik lig te piekeren? Als de zorgen me bespringen?

Herken je dat? Ik wel – grote bekende woorden doen je soms niks.

 

Zie je wat er dan gebeurt?

Dan heeft de duivel weer succes!

God verbleekt. Gods liefde maken we klein. [dia 10] We maken onze wereld kleiner – en wat er over blijft, wat van onszelf is, daar geven we hoog van op. Onze dingen maken we groot – Gods dingen maken we klein.

 

Maar stel nu dat het anders is: [dia 11] Dat Gods dingen groter zijn dan onze dingen. Gods toekomst wonderlijk veel mooier dan ons hier en nu. Gods liefde de dragende grond onder alles?

 

Maak je horizon ruimer!

Er zijn hemelsferen.

Stel je voor dat onze wereld vol huis tuin en keuken-dingen alles was: boodschappen, geld verdienen, schoonmaken, auto’s, carrière…

Al die geestelijke zegeningen in de hemelsferen gaan daar bovenuit!

 

Wat zijn dan die geestelijke zegeningen? [dia 12]

Gods eeuwige liefde –dat als eerste. Zelfhaat, onzekerheid, onvrede, zinloosheid – al die dingen waar mensen last van hebben – waardoor we gesloten mensen worden. Ze hebben niet ’t laatste woord.

Lieve broers en zussen, God houdt van jullie met een eeuwige liefde! [klik] Jou persoonlijk kent Hij en Hij houdt van je.

 

In hoofdstuk 2 noemt Paulus andere zegeningen.

Dat je niet meer in de macht bent van de duivel. [klik]
Niet meer beheerst door je wereldse begeerten en je wereldse verlangens.

Vrij zijn. We horen bij Jezus. Jezus regeert over de duivel en al zijn machten. Ze kunnen ons niks meer doen. Ga eens praten met iemand uit Suriname die weet wat het is om bang te zijn voor geesten. Uit een wereld komt waar de geesten macht uitoefenen. Leven buiten de macht van de duivel is niet vanzelfsprekend.

 

Niet meer geconfronteerd met Gods toorn. [klik]

Wij leefden ver bij God vandaan, mensen zonder hoop.

Onderling was er ruzie, oorlog, vervreemding.

Overal afstand.

Maar nu is er vergeving. Al onze rotzooi wordt opgeruimd en heel gemaakt. [klik]

Nu is er nabijheid.

God is dichtbij.

 

Als we bidden luistert God naar ons.

En niet zo: wat mot je? Heb je weer wat te zeuren? O, je hebt het moeilijk. Interesseert me niet, zoek het maar uit. Tanden op elkaar, verder leven – en nou wegwezen.

Aan ons bidden is niks vanzelfsprekend. God zelf bij ons. Gemerkt zijn met het stempel van de Heilige Geest, zegt Paulus in vers 13. Gods Geest is bij ons. In die Geest kunnen we bidden en komen we bij God. Vrije toegang tot God. [klik] Jullie zijn dankzij Jezus Gods kinderen geworden. God jullie Vader. ‘Fijn dat je naar me toe komt. Vertel wat er is – wat zit je dwars, wat ging er mis? Ik draag je en vergeef en help je. Ik ben altijd bij je!’

 

Er komt nabijheid tussen mensen. God ruimte ook de vijandschap tussen mensen op. [klik]Er hoeft geen ruzie te blijven tussen jou en die ander. Jezus brengt ook daar vrede.

 

En dat alles dankzij Christus – Gods grote kado voor ons. [klik] En de garantie daarvan is de Heilige Geest. [klik] Kijk eens wat een lijst!

 

Ik kan het nu in een preek alleen maar even aanstippen. Paulus noemt zoveel! Denk door over wat hij noemt. Verruim je horizon! Maak die geestelijke zegen voor jezelf concreet – door net als Ann Voskamp God te danken voor alles wat hij geeft. Krijg er oog voor – alles is genade! Door Christus Jezus onze Heer.

 

4. Op twee punten wil ik nog wat verder ingaan.

Het eerste is Gods plan. [dia 13] We zijn gewend om dingen te zeggen als ‘God heeft een plan met je leven’. Direct worden daar vaak vraagtekens bij gezet. Is dat wel zo? En wij kunnen Gods plannen toch niet kennen?

Wat zou jij daarvan zeggen?

De gedachte van Gods plan met je leven komt onder andere uit Efeze 1.

Hoe discussiëren wij vaak over dat plan?

Dan gaat het over dingen hier en nu. Welke keuzes moet ik maken? Welk beroep, welke baan? Waar moet ik gaan wonen? Waarom gebeuren die dingen die ik lastig vind of pijn doen?

Als je vooral daar naar kijkt, dan krijg je snel teleurstelling – ik moet toch uiteindelijk zelf kiezen. Is er wel een plan van God? Heeft alles wat ik meemaak een bedoeling – ik zie er nog niks van…? Als er al een plan is, dan kunnen wij het niet kennen. Ik snap er niks van.

 

Vergelijk het eens met wat Paulus er in Efeze over zegt.

Paulus kijkt niet naar beneden, naar de kleine stapjes die je hier en nu zet. Paulus’ horizon is veel ruimer. Hij kijkt naar het einddoel.

God heeft een plan met deze wereld en daarom ook met ons.

God werkt toe de voltooiing van de tijd. [klik] Dat betekent volgens vers 9 en 10, dat alles in hemel en aarde onder één hoofd gebracht wordt, onder Christus. [klik] De harmonie die door de zonde kapot is gegaan, wordt weer hersteld. Vrede in hemel en op aarde.

Gods plan met ons is dat wij daarbij passen. Dus: heilig, dat is toegewijd aan en gericht op God. Zoals een zonnebloem meedraait met de zon – vers 4. [klik] Dat doet hij door ons in eenheid met Jezus Christus te adopteren als zijn kinderen – vers 5. [klik]

Paulus schrijft ook over de uitvoering van Gods plan: wij hebben de Heilige Geest gekregen als begin van de erfenis van straks. [klik] En als garantie dat het allemaal goed komt en wij onze eindbestemming bereiken – vers 13-14.

 

Ook hier geldt: hoe ruim is je horizon? Hoe groot is je wereld? Denk je alleen aan je eigen dingen hier en nu? Maak je je eigen dingen groot en belangrijk, en verbleken God en de dingen van God? Dan verlies je het overzicht en snap je er steeds minder van. Kijk verder, naar God en Gods dingen, naar de geestelijke zegen en de hemelse gewesten. Dan ga je ook meer zien van Gods plan. Doe die dingen waardoor je meer zuiver wordt, meer toegewijd aan God. Zoek Gods vrede en Gods harmonie. Word steeds vervuld met de Geest en bedroef de Heilige Geest niet. Richt je op Gods rijk, richt je op je eindbestemming. Kijk verder dan je neus lang is!

 

Het tweede is Gods verkiezing. [dia 14]

Dat wordt zomaar een lastig dogmatisch onderwerp. Moeilijk moeilijk moeilijk. Stof voor discussie. God weet alles van te voren. Hij bepaalt alles. Hij wil geëerd worden door mensen. Daarom kiest hij sommigen uit, anderen niet. Zomaar maken we God dan kleiner. Een soort op zichzelf gerichte machtige egoïst. De liefde en de overvloed verdwijnen eruit. [klik]

 

Paulus schrijft er anders over. Hij ervaart en ziet een overvloed van genade. God heeft hem en de gemeente in Efeze uitgekozen en onvoorstelbaar gezegend. God zelf heeft hem zijn wonderlijke plannen geopenbaard. Christus is alles. God houdt van ons met een eeuwige liefde – hij zag ons lang van tevoren. Hij wilde jou en mij! Gods liefde is sterker dan ons tegenspartelen. Hij heeft er een groot plezier in om iets moois van ons te maken. [klik] Daarvoor heeft hij alles gegeven – zijn Zoon, zijn Geest. Paulus ontdekte een gulle God, die ervan geniet om ons weer voor zich te winnen. Eén en al liefde – geduld – gulheid – gastvrijheid.

Maak God niet kleiner, tot een abstracte almachtige liefdeloze macht.

Hij is groter, wonderlijker. God is onze aanbidding meer dan waard!

 

5. Hoe leef je met die God? Hoe leef je uit die overvloed, als het slecht gaat? Als zorgen je ’s nachts bespringen en je niet weet hoe het moet?

Mijn ervaring is: zomaar zijn onze dingen groot, en verbleekt God. Denk nog terug aan deze dia: [dia 15]. Het vliegt me soms aan – wat ik nog moet doen, wat niet lukt, wat niet af is. Zorgen bespringen me. Ik kan ’s nachts liggen piekeren. Onrustig – hoe moet het allemaal? Misschien herken je dat – dat het je aanvliegt – loop ik vast? Mislukt het allemaal? Kan het ooit nog goed komen?

 

Waar vind je dan rust?

Alleen bij God.

 

Maar hoe krijg je weer oog voor God?

Gek genoeg: door God te gaan danken en loven, te aanbidden, te zegenen. Zoals Paulus het doet. Dan wordt God groter, je wereld groter, je horizon wijder. [dia 16]

Probeer het maar!

Er is genoeg reden om God te danken.

Gods overvloed is aanstekelijk groot.

Hij neemt je vanzelf mee – zijn goedheid is aanstekelijk. De overvloed stroomt vanzelf naar je toe.

 

Natuurlijk moeten er dan soms dingen praktisch anders – is concrete hulp nodig, moet je dingen anders organiseren. Of zijn er niet direct oplossingen.

Maar wat is het belangrijk: Gods liefde is er. We zijn op weg naar Gods toekomst. Dat geeft soms ruimte om het anders te gaan doen. Soms om toch verder te gaan – dankbaar voor wat er wel is.

 

Train je er in te leven vanuit wat God geeft. Richt je op wat God geeft – door een lied, een goed boek, door de Bijbel.

Als ik ’s nachts wakker schrik, ga ik het doen:

God, dank u voor wat u me allemaal hebt gegeven. [dia 17]

Dank u voor de Here Jezus.

Dank u dat u mijn Vader bent.

Dank u voor de Heilige Geest.

Dank u voor uw geweldige toekomst.

Dank u dat uw liefde sterker is dan mijn zorgen en mijn mislukking en mijn falen.

Dank u dat ik vrij ben van de duivel en de zonde.

Dank u dat u sterker bent dan mijn ouderdom, mijn ziektes, mijn dood.

Dank u, eeuwig komt u de dank toe!
Efeze 2,20-21 – Gods tempel in aanbouw, dat mogen wij zijn

Afscheidsdienst Hans en Janneke Burger-Niemeijer als predikant en kerkelijk werker

Liturgie

Voorzang Ps 84 Psalmen voor nu Wat hou ik van uw huis
Stil gebed
Votum
Zegengroet
Zingen Ps 100
Wetslezing
Zingen Opw 369 Door uw genade Vader
Gebed
Lezen:
– Lucas 23,13-25
Zingen LB 192,1.2.6
– Efeze 2,11-22
Preek over Efeze 2,21-22
Zingen Gez 70
Kinderen
Zingen: Opw 268 Hij kwam bij ons heel gewoon
Gebed
Collecte
Zingen: Opw 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zingen Wij danken u o God (Danklied op melodie gezang 141)
Zegen

Opmerkingen:

– Bij deze preek heb ik een pp-presentatie gemaakt

– Ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

Preek over Efeze 2,21-22 – Gods tempel in aanbouw, dat mogen wij zijn

[dia 1]

1. Wat zijn we met elkaar?

Waar gaan we voor?

Het is goed om daar zo nu en dan bij stil te staan. Als je het daar samen over eens bent, wil je hetzelfde. Eén doel, dat inspireert. Kom op jongens, we gaan er voor!

Nu ik hier voor het laatst sta als predikant die in ‘De Voorhof’ werkt, wil ik daar met jullie bij stil staan. Janneke en ik moeten toch op z’n minst een poging doen om over ons graf heen te regeren.

Nee, dat is gekheid. Het gaat tenslotte niet om wat wij belangrijk vinden, maar om wat we in de Bijbel leren. Als ik hier in Franeker iets geleerd heb, dan is het dit: jullie zijn niet van mij afhankelijk, of van Janneke. Samen zijn we van de Heer afhankelijk!

Ik wil jullie vanmorgen wijzen op wat Paulus in Efeze 2 zegt. Waarom? Omdat hij hier naar mijn idee kernachtig neerzet wat we zijn: Gods tempel. Daar mogen we voor gaan.

En omdat het beeld van tempel voor mijzelf heel belangrijk is geworden. Terwijl ik tegelijk merk dat het een beeld is dat je moet uitleggen. Bijvoorbeeld laatst op de avond over liturgie: ‘Het beeld van tempel zegt me niet zoveel.’ Ik zal dus nu dat beeld graag uitleggen.

Wat is een tempel?

Je komt ze nauwelijks tegen. Je hebt ze wel in Nederland, boeddistische tempels bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld de Fo Guang Shan He Hua Tempel in Amsterdam [dia 2] Waarvoor zijn die er?

Boeddistische tempels zijn bedoeld als bron van vrede en inspiratie. Hier vind je hopelijk de vrede van Boedda. Je kunt er mediteren. Het is een plek waar het boeddisme wordt uitgedragen en je erover kunt leren.

Efeze had zo ook haar tempels. Zegt de naam Demetrius jullie iets? Hij was een zilversmid in Efeze en hij verkocht soevenirs: zilveren tempeltjes van de godin Artemis; die heette ook wel Diana. Die tempel van Artemis [dia 3] was wereldberoemd. Een van de zeven wereldwonderen in de oudheid. Artemis was een moedergodin, de oerbron van de dingen. Er kwamen jaarlijks duizenden bezoekers op af. Ze kwamen allemaal naar Efeze om Artemis te vereren. ‘Groot is de Artemis van Efeze!’ Zo riepen ze het, lees het maar eens na in het verhaal over Demetrius. Het staat de Bijbel, in Handelingen 19.

Ze wisten dus heel goed wat een tempel was, in Efeze.

2. Zo’n tempel is de kerk. En dan gebruikt Paulus het woord ‘naos’. ‘Naos’ [dia 4] in het Grieks betekent tempel, maar dan vooral het hart van de tempel: kijk maar op de plattegrond van de Artemis-tempel in Efeze. Daar waar je komt om te offeren, te bidden. Daar stond het beeld van Artemis van Efeze.

Wat is dus de functie van een tempel?

In een tempel vind je de god of godin. Je kunt er naar toegaan en hem daar vinden. Je kunt er bidden. Je kunt die god daar vereren. Je zoekt er de rust en de vrede van die god. En het dienen van die god of godin wordt er uitgedragen. Je kunt er leren over hoe dat gaat. Zo was het in Efeze, zo is het nu nog in tempels.

En zo is het dus ook met de kerk.

Waar is God? Bestaat God?

In onze wereld zijn veel mensen die het niet weten.

Waar zoek je God dan? In zijn tempel.

Voor de mensen in Efeze was dat zo helder als wat.

En dat is dus precies wat wij mogen zijn.

In een wereld waar God ver weg lijkt. Waar mensen twijfelen of God er is. In die wereld wil God een tempel hebben. Wij mogen die tempel zijn. Dat zegt Paulus. Wij, gemeenschap van christenen wereldwijd en ook hier in Franeker, wij zijn de tempel van God. [dia 5] De plek waar mensen God zoeken – en waar God zegt: hier laat ik mij vinden.

Hier wil God komen wonen. [klik] Wij mogen dat binnenste van het tempelcomplex zijn waar God zelf wil zijn. Het heilige zelf.

Hier kun je God dus ook vinden. [klik] Hier wil God zich laten vinden. Ga hier naar toe, als je Mij zoekt, zegt hij zelf.

Hier kun je tot God bidden. [klik] En als je niet weet hoe je moet bidden, dan zijn er hier mensen die je kunt vragen: bid voor mij.

Hier kun je God vereren. [klik]. Hem danken. Hem zeggen hoe geweldig je hem vindt.

Je vindt er de rust en vrede van God. [klik] Christus geeft zoveel vrede, tussen God en mensen, tussen mensen onderling. Die vrede vind je hier. Niet van Boedda, maar van de levende God.

En je kunt er leren: wie is die God? Hoe kan ik Hem vereren? [klik] Hier is onderwijs uit de Bijbel. Hier wordt het christelijk geloof uitgedragen en uitgelegd.

Dat is een tempel: in een niet meer christelijke wereld de plek waar je God kunt vinden. [dia 6]

3. Hallo zeg. Wat denk je dat je bent? Is dat niet veel te pretentieus?

En klopt het wel? Loop ze allemaal nog eens langs. [dia 7]

Soms vroeg iemand me: is de Heilige Geest hier wel?

God hier vinden? Zijn mensen God juist in de kerk niet kwijtgeraakt?

Bidden – hoe goed zijn we daar eigenlijk in?

Vrede en rust? Kijk eens hoe moeilijk het is om in de kerk elkaar niet kwijt te raken. Of om elkaar in de kerk te vergeven. Hoeveel kerken zijn er niet…

Wat heb jij in de kerk leren kennen? Een systeem, of inderdaad God zelf?

Dat zijn terechte vragen. Na 2000 jaar christendom lijken ze voor ons scherper dan voor Paulus. Maar was het voor Paulus zoveel anders? Lees Paulus’ brieven – conflicten genoeg in zijn tijd. Gods vrede spreekt nooit vanzelf.

Maar waar komt volgens Paulus die tempel vandaan? [dia 8]

In Christus ligt de bron van het gebouw. God zelf is aan het bouwen.

Dat zie je eerder in Efeze 2. Zondige, dode mensen krijgen nieuw leven. [klik]

Paulus zegt dat Christus onze vrede is. Vrede tussen Jood en heiden. [klik]

Christus brengt ook vrede tussen God en mensen: Hij doodt de vijandschap. Hij zorgt dat we bij God de Vader kunnen komen. [klik]

Jezus is ook de hoeksteen van het gebouw. [klik]

En kijk hoe Paulus de nadruk legt op Christus in vers 21 en 22: [dia 9]

Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

Dat ze toen in Efeze een tempel voor God mochten worden, was totaal onverwacht.
Dat wij het nu zijn is even verbazingwekkend.

Zelfzuchtige verlangens? Je komt ze in ons net zo goed tegen.

Dingen waar God boos over is? Ook wij moeten eruit weggetrokken worden.

Het is allemaal een geschenk van God.

Wij kunnen hier niet gaan staan om ons te laten voorstaan op onze daden. Janneke en ik ook niet.

Het klinkt op het eerste gezicht misschien pretentieus.

Maar Efeze 2 heeft een heel andere toon: verbazing. Verwondering. Wie had dit verwacht?

En: er wordt gebouwd – door God. God zelf is aan het werk.

God was hier aan het werk voor Janneke en ik hier kwamen.

God werkte toen wij ons hier probeerden in te zetten.

En God gaat verder als wij hier niet meer werken.

4. Wij zijn samen gemeente dankzij God!

Ondanks alles: als Gods tempel – dat is het goede nieuws. Door ons wil God in deze wereld te vinden zijn!

Stel dat je buurvrouw of je collega op zoek is naar God. Dat kan allerlei redenen hebben. Een indrukwekkende ervaring. Een ontmoeting met een christen die aan het denken heeft gezet – omdat je in die christen God aan het werk zag. Een crisis. Een fase van bezinning.

Zoek jij God? God is niet de grote afwezige! God wil te vinden zijn – via mensen die samen zijn tempel zijn. Het gaat niet om een gebouw. Het gebouw is maar een voorhof. Het gaat om ons, de mensen in het gebouw. Wij samen worden door God gebouwd tot een heilige plek waar Hij aanwezig wil zijn. [dia 10] Waar je naar Hem toe kunt gaan. Om te bidden. Om Hem groot te maken.

God wil ons als zijn tempel, christenen die Jezus volgen en die samen zijn gemeente vormen. Overal en ook in onze gemeente. Of je bij Jezus hoort of niet, daar kun je voor kiezen. Maar kies je voor Jezus, dan leer je in het NT: dan kies je ook voor een plek als steen in Gods tempel. Dat voorrecht hoort erbij!

Een voorrecht? En als mensen op zoek zijn naar God, naar spiritualiteit, komen ze juist niet in de kerk! Dan zoeken ze het ergens anders.

Dat kan kloppen, maar het hoeft niet. Juist daarom komt het erop aan: hoe wij samen stenen zijn in die tempel van God. Want God bouwt verder – twijfel daar niet aan!

Wees dus samen een tempel. [dia 11] Door Gods aanwezigheid niet onzichtbaar te maken. Door God niet uit je leven weg te duwen. Maar door te verlangen dat heel je leven toegewijd is aan God, [klik] en vanuit dat verlangen keuzes te maken. ‘Heer, hoe kan ik helemaal voor u leven? Waar wilt u mij hebben?’

Door te leren wat het is om te bidden en samen God te eren. [klik] Dat de eerbied voor God in onze gemeenschap te proeven is. Wees blij met God. Enthousiast. Dat ze zeggen: ‘Je merkt dat jullie onder de indruk zijn van God’.

Door de vrede van God te belichamen [klik] – zoals God met ons omgaat, zo gaan wij ook met elkaar om. Wij vergeven elkaar. Zoals God van ons houdt, zo willen wij van elkaar houden. En mensen die hier zijn merken dat – dat is een plek waar liefde woont.

Als ik dat zeg, dan kijk ik ook met pijn terug op de afgelopen jaren. Het doet pijn als in een proces van zoeken naar verzoening dingen gebeuren die oude wonden juist open halen. Geloof het: God is er: bij Hem is meer vrede en meer vergeving; meer liefde, meer genezing dan wij tot nu toe ervaren hebben. Hij is een overvloedige bron van al het goede!

Het is mijn verlangen voor ons als gemeente, dat er een moment komt dat niemand zich meer aan de zijlijn voelt staan. Dat iedereen hier aan de avondmaalstafel samen het lichaam van Christus eet. Lieve mensen, we zijn op weg naar de complete verzoening!

Laat dit een plek zijn waar mensen de rust en de vrede kunnen vinden, niet van Boedda, maar van de levende God.

En door steeds weer ruimte te maken voor nieuwe stenen. [klik] Wil je meedoen en Jezus volgen, God groot maken? Kom erbij! Het gebouw is nog niet af. God is nog steeds aan het bouwen en daar gaat hij ook mee door. En dus zijn nieuwe stenen welkom. Nodig. Kijk eens om je heen. Het gaat niet alleen om ons clubje. Dat wij een leuke gemeente zijn. Dat wij financieel de zaak op een rij hebben. God is met iets groters bezig: daarvoor zijn nieuwe stenen nodig, nieuwe mensen.

Daarom is gastvrijheid zo belangrijk. Uitnodigend zijn. Hier wordt de enige God vereerd, hier is zijn tempel. Kom! Doe mee! Ontdek wat van levensbelang is! Laat dat de sfeer zijn.

Dan moet je hier ook iets kunnen leren over die God. We hebben iets geweldigs uit te dragen.

Trouwens niet alleen naar mensen die geen lid van een kerk zijn. Ook naar onze eigen jongeren. Ook dat zijn nieuwe stenen. Is er plek voor hen? Wees ook gastvrij naar jongeren toe.

En tot slot: door oude stenen te waarderen [klik]. Er komen nieuwe stenen, er liggen al oude stenen waarop we verder bouwen. God is al jaren bezig met bouwen, al eeuwen. Dan lijkt het soms wel oud en verweerd. Maar God bouwt, dus wij slopen niet. Bouw verder op de stenen die er liggen. Wees dankbaar voor wat oudere generaties hier in de gemeente hebben gedaan. Jongeren worden oud, ouderen waren jong. Samen zijn we stenen in die ene tempel van God.

5. En dan is Gods tempel is nog niet af. Klop jezelf niet op de borst– wij zijn Gods tempel.

Ik proef in de tekst eerder iets anders: Gods tempel wordt hier gebouwd, Gods Geest komt hier wonen. [dia 12].

Gods Geest woont in de gelovigen. Maar dat God woont in zijn gemeente, dat God alles is in allen, dat is iets waarnaar we ook nog op weg zijn. Vergelijk het met deze kerk in Barcelona, die jullie hier zien – de Sagrada Familia: al wel in gebruik als kerk, maar ook nog in aanbouw.

Zo worden wij steeds meer een tempel voor Gods Geest.

Gods wonen hier is nog niet compleet en definitief.

Het is iets waarnaar we op weg zijn.

Iets dat sterker kan worden, meer, groter.

Iets dat we ook in de weg kunnen staan.

Vraag je daarom af, als je lid bent van de gemeente van Christus: hoe sta ik tegenover de Heilige Geest? [dia 13]

Besef ik wie de Geest is en wat Hij geeft?

Sta ik de Geest in de weg?

Ik doe mijn eigen ding, en ik laat me niet leiden door de Geest?

Lieve mensen, besef wat er gebeurt als Christus de bron van je leven is.

Besef wat geweldig het is als door de Heilige Geest God zelf hier komt wonen.

Geef je je werkelijk over aan de leiding van de Heilige Geest?

Verlang je daarnaar?

Verlang je ernaar dat wij helemaal doortrokken zijn van God?

Weet je wat het betekent als wij tempel van God zijn, waar God woont?

Dan leven we hier vanuit het kruis van Jezus Christus – de plek van inkeer, van ommekeer, van vergeving. De plek waar nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Dan leven we in de God die doden levend maakt. Wij krijgen dan het nieuwe leven van Jezus.

Dat begint met liefde – de Geest is de Geest die Gods liefde in ons hart stort – wat is dat heerlijk om te ervaren – die overvloed van Gods liefde.

En alles wat er dan verder komt – niet uit jezelf, zoals bij Boedda, maar uit de enige God:

Liefde voor je naaste.

Vrede.

Herstel van relaties.

Vrijheid van Christus.

Ruimte om te leven – echt te leven.

Als je christen bent: laat je leiden door de Heilige Geest. Dan worden wij echt Gods tempel!

Als je nog geen christen bent: dat die Geest in je komt wonen, dat is het mooiste wat je kan overkomen. Nergens is Gods liefde zo dichtbij!