Wijziging morgendienst 02-08-2020

Aanstaande zondagmorgen 2 augustus willen we in verband met de gunstige weersomstandigheden een buitendienst houden ten huize van de familie Wiersma te Dronrijp om vooral ook lekker met elkaar te kunnen zingen en met onze stem God groot te maken!

Vincent en Sandra van Leijen en een pianist verlenen hun muzikale medewerking en ds Alderliesten zal voorgaan in deze dienst.

Graag als het kan, uw eigen stoel meenemen.

En omdat de familie Wiersma graag wil weten hoeveel er komen, graag vooraf bij de scriba aangeven, of u/jij komt.