Gemeentezondag

Op zondag 20 januari hopen we de al eerder aangekondigde gemeentezondag met elkaar te hebben, om in alle rust met elkaar te kunnen praten en nadenken over een aantal belangrijke dingen betreffende onze gemeente: beroepingswerk, aanstellen jeugdwerker, vervulling van de ambten. Onze externe kerkenraadsvoorzitter ds. Siegers uit Sneek heeft die ochtend de leiding en zal ook in de eredienst voorgaan, zowel in de ochtenddienst als na afloop in een korte afsluitende slotsamenkomst. We hopen dat veel mensen die dag meeleven, meedenken, meespreken, en meegenieten van samenzijn, en samen eten.

Programma:

9.30-10.30 eredienst;
10.30-11.00 koffie;
11.00-12.15 gesprek over beroepingswerk/jeugdwerker;
12.15-14.00 gezamenlijke maaltijd, tijdens de maaltijd korte toespraakjes van ambtsdragers over hun werk en per tafeltje erover doorpraten;
14.00-15.00 korte middagdienst/vesper; en dan dankbaar (hopen we) naar huis.