Bijbelcursus Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht Jezus.

Op donderdag 27 augustus starten we met een cursus over discipel van Jezus zijn.
Ik wil jullie daar van harte voor uitnodigen.
Iedereen is welkom. Jong en oud.

In de cursus gaan we op zoek naar wat het betekent om discipel van Jezus te zijn en hoe we kunnen groeien in ons geloof.

Elke avond bestuderen we samen de bijbel en gaan we in gesprek over wat het betekent om Jezus te volgen. We kijken naar verschillende Bijbelse principes die je meer duidelijkheid zullen geven over discipelschap. Je ontvangt een cursusboek met de lesstof en opdrachten om thuis te maken.
De cursus duurt zeven avonden, van 27 augustus tot en met 8 oktober.

Geef je op. Iedereen is van harte welkom!
Hartelijke groet,

Hinke Pietersma
In Christus verbonden

Op donderdagavond: 19:30 – 22:00 uur
in CGKV De Voorhof, Voorstraat 71 in Franeker

7 avonden van 27 augustus t/m 8 oktober 2020
Kosten: cursusmateriaal (ca. 15 Euro)

Informatie en opgave (graag vóór 1 augustus):
Hinke Pietersma, 06-50648464, hinke.pietersma@gmail.com