Oudejaarsavonddienst | Broeder Jaap Bosgra

  • 31 december 2016

Welkom
Gezang 426 : 1, 2 en 5
Stil gebed, votum en groet
Psalm 90 : 1 en 2
Gebed
Lezen Psalm 111
Psalm 111 : 1 en 2
Lezen 1 Thess. 5 : 1 – 11
Psalm 111 : 5 en 6
Lezen tekst: Psalm 111 : 10
Preeklezen
Gezang 289 : 1, 4 en 5
Dankgebed – collecte
Psalm 68 : 7
Zegen

  • Agenda