Zr. Harmke Lagerwaard

09:30

7 augustus 2022


THEMA: De barmhartige Samaritaan

Zingen
Opwekking 430, “Heer ik prijs Uw grote Naam
Opwekking: Ik leef in U (opwekking 808)

Opening door ouderling van dienst

WELKOM & Votum en groet/ bemoediging

Zingen
Psalm 116 God heb ik lief, want die getrouwe Heer (Nieuw LvK)
Verzen 1, 3, 6 en 8

Gebed om toenadering

Verhaal barmhartige Samaritaan

Luisterlied over de barmhartige Samaritaan

//www.youtube.com/watch?v=STYderK3xBU

Zingen
SELA: Mag ik jou tot zegen zijn

Gebed om Gods Geest

Bijbellezing: Lucas 10: 25 tot 37

PREEK

Zingen
Geen andere naam (dan de naam van Jezus)
(Opwekking 420)

WETSLEZING

Collecte

Voorbeden- en dankgebed door Ouderling van dienst met aansluitend

Zingen:
Sela Juicht want Jezus is Heer

Zegen

AMENLIED