Witte donderdag |Heilig avondmaal |Ds. H. Ruiter

2016-0324-witte-donderdag-1-638
19:30

18 april 2019

Welkom – stil gebed – groet -votum – drempelgebed
zingen NLB 67: 1.2
Gebed
Lezing Exodus 12: 15-20
Zingen NLB 81: 5.6
Lezing Lukas 22: 14-23
Zingen NLB 374: 1.5.6
Preek
Zingen NLB 558: 1.4.5.6
Viering van de Maaltijd van de Heer
Zingen: NLB 116: 6.7.8
Dankgebed
Zingen LbK! 364: 1.2.3 (Laat ons, als Jezus jong’ren…)
Zegen