Vesper

19:30

21 maart 2016

Afhankelijkheid en begroeting:
(Voorganger spreekt uit: ) Heer, u bent ons een toevlucht geweest
van geslacht op geslacht.
(Gemeente spreekt uit: ) Nog voor de bergen waren geboren,
voor u aarde en land had gebaard –
u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
(Voorganger spreekt uit: ) Genade zij ons en vrede van God, onze Vader,
En van de Heer Jezus Christus.
Zingen: Gezang 171 (Gereformeerd Kerkboek GKv)
Gebed
Lezen: Psalm 47
-stilte-
Zingen: Psalm 24: 1, 2, 3, 4 en 5 (berijming GKv)
Lezen: Johannes 11:55-12:36
Luisterlied: God bless the King (Adrian Snell)
-stilte-
Zingen: Gezang 178:1-5 (Liedboek voor de kerken)
Gebed en voorbede (afgesloten met gezamenlijk Onze Vader)
Zingen: Gezang 145: 1 en 3 (Gereformeerd kerkboek GKv)
Wegzending:
(Voorganger spreekt uit: ) Uit Sion dale op u neer
de zegen van uw God, de HEER,
die hemel, aarde, al wat leeft,
zijn naam ter eer geschapen heeft.

  • Agenda