Vesper Witte Donderdag

19:30

14 april 2022

Vesper op Witte Donderdag

in stilte komen we de kerkzaal binnen

Zingen: Liedboek gezang 152 vers 1 en 8 ‘Mijn hart verheugt zich zeer’

Gebed
Aansluitend a capella samenzang Liedboek Gezang 1010 vers

Lezing uit  Marc. 14: 22-25  

Zingen: Psalm 118:6 en 8

Meditatief moment ‘Aan tafel’ (Sela)

Luisteren naar JS Bach, Erbarme dich

We lezen uit Jesaja 53

Zingen Psalm 130:1 en 4

Viering Heilig Avondmaal
In stilte breken we het brood en drinken van de wijn
We laten de Heilige Geest zo in ons werken….
(Gedenk o mens, uw zonde groot…. En Gods vergevende liefde)

Lezing Efeziërs 3:14-21        

Zingen: Samenzang Geref. Kerkboek 90:1

In stilte verlaten we  kerkzaal.