Vesper

19:30

27 maart 2018

Afhankelijkheid en begroeting:
Laten we knielen voor de Heer, laten we diep voor Hem buigen, want hij heeft ons gemaakt.
Hij is onze God, en wij zijn zijn volk. Hij is onze herder, en wij zijn de schapen die hij leidt.
Zingen: Lied 177:2, 7
Gebed
Zingen: Ps 51:1
Lezen: Ps 51:6-8
Zingen: Ps 51:4
Lezen: Ps 51:12-19
Zingen: Ps 51:7
Stilte
Lezen: Joh. 18:12-27
Meditatief
Gebed/gezamenlijk Onze Vader
Zingen: Lied 178:6,7,8
Zegen:
De vrede van God die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en gedachten bewaren in Christus Jezus, onze Heer. Amen