Vesper

19:30

12 april 2017

Psalm 26: 1, 4, 5
Mat. 26:57-27:26
Gedicht: Judas, Barabbas en Pilatus uit Adam zaait radijzen (Rikkert Zuiderveld)
Lied 183: 1, 2, 3
Gebed en voorbede
Het onze Vader
Lied 177: 1, 2, 5, 6
“Voorganger spreekt uit: Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen
en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
Gemeente spreekt uit: Amen.”

  • Agenda