Vesper

19:30

10 april 2017

Lied 34: 1, 5, 6
Mat. 20:17-21:17
Muzikaal intermezzo (Letty)
Opwekking 574
Gebed en voorbede
Het onze Vader
Gezang 30:1, 2, 3, 6 (GKv)
“Voorganger spreekt uit: Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen
en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
Gemeente spreekt uit: Amen.