Vesper

19:30

23 maart 2016

Afhankelijkheid en begroeting:
(Voorganger spreekt uit: ) Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
zegt tegen de HEER:
(Gemeente spreekt uit: ) ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op u vertrouw ik.’
(Voorganger spreekt uit: ) Ik zal bevrijden wie mij liefheeft
En beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.
Zingen: Gezang 304 (Evangelische liedbundel)
Gebed
Lezen: Psalm 140
-stilte-
Zingen: Psalm 77:1, 4 (Berijming GKv)
Lezen: Johannes 18:1-27
Gedicht
-stilte-
Gebed en voorbede (afgesloten met gezamenlijk Onze Vader)
Zingen: Gezang 182: 1, 2 (Liedboek voor de kerken)
Wegzending:
(voorganger spreekt uit: ) Loof de HEER, want hij is goed
(gemeente spreekt uit: ) – eeuwig duurt zijn trouw –
(voorganger spreekt uit: ) loof de allerhoogste God
(gemeente spreekt uit: ) – eeuwig duurt zijn trouw –
(voorganger spreekt uit: ) loof de oppermachtige Heer
(gemeente spreekt uit: ) – eeuwig duurt zijn trouw –
(voorganger spreekt uit: ) Ga in vrede.