Vesper

19:30

22 maart 2016

Afhankelijkheid en begroeting:
(Voorganger spreekt uit: ) Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
(Gemeente spreekt uit: ) Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
(Voorganger spreekt uit: ) De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand
Zingen: Gezang 175: 1, 2 (Liedboek voor de kerken)
Gebed
Lezen: Psalm 55
-stilte-
Zingen: Psalm 138:1, 4 (Berijming Liedboek)
Lezen: Johannes 13:1-30
Muzikaal intermezzo
-stilte-
Zingen: Gezang 118: 1, 4 (Evangelische liedbundel)
Gebed en voorbede (afgesloten met gezamenlijk Onze Vader)
Zingen: Opwekking 518
Wegzending:
(voorganger spreekt uit: ) De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

 

  • Agenda