Uitvaartdienst broeder R. Bakker

12:00

19 januari 2018

Voorafgaand, vanaf 11:15, is er gelegenheid tot condoleren. Daarna zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats van de Hervormde Gemeente te Hijum. Na afloop is in het dorpshuis in Hijum gelegenheid nog wat te drinken.

Credo – Mien bestoan – Ede Staal
Opwekking 520
Welkom
Bemoediging
Gezang 157 (GkB 2017) = Gezang 28 (GkB)
Gebed
Lezen: Psalm 139 (Bijbel in Gewone Taal)
Psalm 139: 1, 3, en 8 (GkB 2017 = GkB)
Overdenking
Opwekking 687
Bijdrage van de familie
Lied 209: 1, 2 en 3 (GkB 2017) = Opwekking 213
Gebed
Lied 416 (Nieuwe liedboek)
Lied 766: 1 (Nieuwe liedboek) = Lied 114 (LbvK)
Tussenspel
Lied 766: 2 en 3 (Nieuwe liedboek) = Lied 114 (LbvK)