Palmzondag | Themadienst | Ds. Rien van den Berg

19:30

9 april 2017

themadienst

Opwekking 510 (Dit is mijn verlangen)
Votum en Groet
Opwekking 462 (Aan Uw voeten Heer)
Opwekking 706 (Uw trouw kleurt de morgen)
Gebed
Schriftlezing
Opwekking 520 (Wees mijn verlangen) op orgel
Verkondiging
Opwekking (Zie hoe Jezus lijdt voor mij)
Geloofsbelijdenis
Psalmen voor Nu 16 (Ik val niet uit Zijn hand)
Gebed
Collecte
Lied 407 op orgel
Zegen
Opwekking 706 (reprise)