Sing-inn

19:30

13 maart 2016

  • Psalmen / liedboek

o   Psalm  118: 1, 9, en 10 (Ilja)

o   Verzoeknummer

o   Liedboek 173: 1 allen, 2 vrouwen, 3 allen, 4 mannen, 5 allen (Ilja)

o   Verzoeknummer

 

  • Bundel Johannes de Heer

o   Nr.  93:Jezus leeft in eeuwigheid (Ilja)

o   Nr. 100:Abba Vader: (Bauke)

o   Nr. 199 Eens zal op de grote morgen: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen (Mark& Bauke)

 

  • Opwekking

o   Nr 706: Zie hoe Jezus lijdt voor mij (Liesbeth)

o   Verzoeknr…………………….

o   Nr 575 Jezus alleen (Mark)

o   Nr 687 Heer wijs mij uw weg (Mark)

o   Nr 717 Stil mijn ziel wees stil (Liesbeth)

o   Verzoeknr…………………….

o   Nr 520 Wees mijn verlangen(Ilja)

o   Nr 710 Gebed om zegen (Liesbeth)

Na het slotwoord:

o   Nieuwe liedboek 416 1 t/m 4