Sing-in

19:30

12 juni 2016

Liedboek 300: 1 (Eens als de bazuinen klinken)
Verzoeknummer
Psalm 150: 1, 2 (Looft de Heer uw God alom)
Verzoeknummer
Lied 44: 1, 2 en 3 (Dankt, dankt nu allen God)
Bundel Johannes de Heer:
Nr 150 Welke een vriend is onze Jezus
Nr.013 Ik wandel in het licht met Jezus
Nr.092 Machtig God sterke rots
Opwekking:
Nr 126 Jezus vol liefde (in canon)
Verzoeknummer
Nr 715 Wat hou ik van uw huis
Nr 734 Heer uw licht en uw liefde schijnen
Nr. 733 Tienduizend redenen
Verzoeknummer
Nr. 585 Er is een dag
Nr 366 Kroon hem met gouden kroon
Nr 710 Gebed om zegen
Na het slotwoord:
Heit, no’t wy fourtgean