Ds. Evert Everts en pastor Enrique en

09:30

9 oktober 2022

Zondag 9 oktober  hopen pastor Enrique uit Colombia en ds. Evert Everts voor te gaan in de Voorhof.
Dominee Everts is Christelijk-Gereformeerd predikant, werkzaam voor de Stichting Open Doors.
Ds. Enrique spreekt Spaans, en ds. Everts zal als vertaler zorg dragen dat iedereen zijn boodschap zal kunnen volgen.

Ds. Enrique is in ons land in verband met de Open Doors Dag a.s. zaterdag 8/10.

Zingen Opwekking 520 “Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart”

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 84: 1, 3, 5 Liedboek vd K “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer”

Aansporing: Hebr. 10:12-25 BGT

Zingen LvdK 462: 1, 2 “Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon”

Gebed

Lezing: Psalm 3

Uitnodiging kinderclub
Kinderlied

Verkondiging over Psalm 3,
thema: Cuando se nos va el sueño
(Wanneer we de slaap niet meer kunnen vatten)

Zingen Psalm 3: 1, 2, 3 Liedboek vd K “O Heer, de vijand stelt”

Persoonlijk getuigenis van Enrique

Voorbeden

Collecte

Zingen LvdK 432: 1, 2, 3 “Wat God doet, dat is welgedaan”

Zegen

Zingen LvdK 456: 3 “Amen, amen, amen”