Pasen | Middagdienst | Ds. H. Meerveld

16:30

16 april 2017

Welkom
Gezang 108
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: NLB 624: 1-3
Gebed
Lezen: Marcus 16:1-8
Gezang 92 :1 en 3
Lezen: Johannes 20:10-18
Preek
Gezang 111 (Jezus leeft in eeuwigheid)
Geloofsbelijdenis
Gezang 109: 1 en 4
Gebed
Mededelingen van de kerkenraad
Collecte
Opwekking 575
Zegen
Gezongen ‘amen’

  • Agenda