Pasen | Morgendienst | Belijdenis | Dopen | Ds. Mark Veurink

09:30

16 april 2017

Belijdenis door: Henk Sijm en Julia Wierdsma Gedoopt worden: Julia, Milan, Viënna en Rosalie Wierdsma

Zingen: GKB Gezang 95 : 1, 2, 3 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: ‘De steen is weg’ en ‘Klap in de handen van blijdschap’

Gebed

Zingen: Opwekking 614 (Milan op gitaar)

Kinderen naar club

Lezen: Matteüs 28 : 1 – 10 en Psalm 22 : 28 – 32

Zingen: LvK Psalm 92 : 2 en 3

Preek over Psalm 22 : 32b

Zingen: GKB Gezang 99 : 1, 2 en 3

Kinderen terug

Onderwijs belijdenis en doop

Getuigenis Julia

Zingen: ‘Mighty to Save’ (Hillsong)

Belijdenis en doop

Zingen: NLB Gezang 416 : 1, 2, 3 en 4

Collecte

Felicitaties

Gebed

Zingen: LvK Gezang 215 : 1, 2 en 3

Zegen