Paasdag Ds. Arend de Braak

09:30

17 april 2022

Liturgie Paasmorgen 17 april 2022

 

Mededelingen door ouderling van dienst

Zingen: Liedboek 624:1,2,3 (Christus, onze Heer, verrees)

Kinderopwekking 250 Wij vieren feest….

Gesproken Votum/ Zegengroet / Gesproken Amen

Zingen Geref. Kerkboek 2017 (oranje) gezang 209:1,2 en 3 (U zij de glorie)

Gebed

Kinderkerk

Schriftlezing en Tekst Marcus 16:1-14

Preek

Zingen Geref. Kerkboek 2006 (gezang 126:3,4 en 5)

(Kruis, vloekpaal voor mijn straf…)

Belijdenis van ons geloof met art.37 NGB

(tot: zij zullen dan de vruchten van hun moeitevolle arbeid ontvangen)

Zingen Sela Jezus leidt Zijn kerk… (begeleiding Vincent en Sandra)
Dankgebed en voorbeden

Collecten

Zingen: Psalm 21: 1,3 en 7 (O HEER, de koning is verblijd…)

Zegen / Gezongen Amen