Oudjaarsavonddienst | Ds. Mark Veurink

19:30

31 december 2017

Zingen: LvK Gezang 1 : 1, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 122 : 1 en 2
Gebed
Lezen: Openbaring 22 : 6 – 21
Zingen: LvK Gezang 296 : 1, 2 en 3
Preek over Openbaring 22 : 7
Zingen: ELB 263 : 1, 2, 4 en 6
Gebed
Mededelingen
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen: LvK Gezang 398 : 1, 2, 6 en 7
Zegen