Oudjaarsavonddienst |Br. Jaap Bosgra

19:30

31 december 2018

Welkom
Zingen: Gez. 390: 1 en 3
Stil gebed – votum en groet
Zingen: Psalm 93: 1, 2, 3 en 4
Gebed om de H.Geest bij de opening van Gods Woord
Zingen: Psalm 90: 1
Schriftlezing: Psalm 90 : 2-15
Zingen: Psalm 90: 8
Schriftlezing: 2 Koningen 6 : 1-7
Zingen: Gez. 465: 1 en 3
Verkondiging
Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 14
Dankgebed
Collecte
Zingen: Gez. 397: 1, 3, 5 en 6
Zegen

Alle liederen komen uit het Liedboek voor de Kerken

Thema van de leesdienst: Het was geleend

  • Agenda