Oud papier/lege flessen

10:00

11 januari 2020

Oud papier/lege flessen

1x per 2 maanden wordt er oud papier ingezameld tbv het orgelfonds
De container kunt u vinden achter groothandel FOOX

Tevens kunt u dan lege flessen inleveren, waarvan de opbrengst (statiegeld) bestemd is voor het jeugdwerk in onze kerk.

U bent tussen 10:00 en 12:00 uur van harte welkom.