Ontmoetingsavond JV het Fundament

19:30

1 maart 2019

Ontmoetingsavond JV het Fundament en gemeente in de soos

Voor vragen/opmerkingen: 06-58921751/06-11812312
jvhetfundament@devoorhof.nl