Morgendienst | Heilig Avondmaal | Ds. Mark Veurink

09:30

9 juli 2017

Lied 381 : 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 113 : 1 en 2
Gebed
Kinderen naar club
Matteüs 5 : 17 – 48 (is tegelijk wetslezing
Opwekking 136 : 1 en 2
Preek over Matteüs 5 : 48
Lied 473 : 1a, 2v, 3m, 4v, 5m en 10a
Kinderen terug
Onderwijs avondmaal
‘Aan uw tafel’ (Sela)
Viering avondmaal
Psalm 103 : 1, 5 en 7
Gebed
Mededelingen
Collecte
Opwekking 334
Zegen