Morgendienst | Gezinsdienst | Ds. Mark Veurink

09:30

18 juni 2017

Kids Opwekking 57 (Vlammetjes)
Kids Opwekking 40 (Je hoeft niet bang te zijn)
Stil gebed
Kids Opwekking 326 (Votum en groet)
GKB Gezang 171 (Wees stil voor het aangezicht van God)
Gebed (
Lezen: Matteüs 7 : 24 – 27 uit NBV en kinderbijbel
Kids Opwekking 74 (Een wijs man)
Opwekking 160 (Don’t build your house)
Preek
Kids Opwekking 156 (Jezus is de rots)
Psalm 1 (De Nieuwe Psalmberijming)
“Ken je Gods gebod” (melodie: Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht)
Gebed met voorbedepunten uit de zaal
Mededelingen
Collecte
Joh. de Heer 150 (Welk een vriend is onze Jezus)
Zegen