Morgendienst | Gemeenteproject | Ds. Mark Veurink

09:30

21 mei 2017

m.m.v. Chr. Fanfarekorps Concordia uit Welsrijp

Zingen: GKB Psalm 122 : 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvK Gezang 293 : 1, 2, 3 en 4
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Johannes 17 : 1 – 26
Zingen: GKB Psalm 84 : 1, 2 en 5
Preek over Johannes 17 : 21
Zingen: LvK Gezang 320 : 1, 2, 3 en 4
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: LvK Gezang 481 : 1, 2 en 3
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: GKB Gezang 167 : 1, 2 en 3
Zegen