Morgendienst | eeuwigheidszondag |ds. Ben van der Meulen

09:30

25 november 2018

Welkom en afkondigingen
Voorzang Opwekking 717
Stil gebed, Votum, Groet
Zingen Psalm 121 Psalmen voor Nu
Wet
Zingen Opwekking 785 Ik bouw op Jezus, anders niet
Gebed
Schriftlezing Genesis 5
Zingen Opwekking 123 Groot is Uw trouw, o Heer
Preek Genesis 5:29
Zingen Opwekking 665 Tot aan die dag
Gebed
Collecte
Zingen LvdK 444 Grote God, wij loven U
Zegen (gezongen amen)