Kerkdienst | Ds. Mark Veurink

09:30

20 maart 2016

Zingen: LvK Lied 173 : 1, 3 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 24 : 1, 4 en 5
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Marcus 11 : 1 – 11
Zingen: LvK Lied 42 : 1, 2 en 3
Preek over Marcus 11 : 7 – 9
Luisterlied: ‘Via Dolorosa’ (Sela)
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: GKB Gezang 91
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 118 : 8 en 9
Zegen