Morgendienst |Startzondag | Doop Stefan Hagg |Ds. Mark Veurink

09:30

11 september 2016

Zingen: Opwekking 176
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 121 : 1 en 4
Gebed
Lezen: Genesis 37 : 1 – 11
Zingen: Psalm 33 : 4 en 5
Preek over Genesis 37 : 1 – 11
Zingen: GKB Gezang 118 : 1, 2 en 3
Leefregels
Zingen: Psalm 119: 66
Zingen: ‘Doop’ van Sela (als dooponderwijs)
Doop Stefan Hagg
Zingen: LvK Gezang 334 : 1, 4 en 5
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 518
Zegen