Morgendienst | Ds. Mark Veurink | bevestiging Bram Jenema | ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

10:00

1 januari 2017

Welkom
Zingen: Opwekking 733
Stil gebed, votum en groet
Zingen: GKB Gezang 23
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Matteüs 4 : 1 – 11
Zingen: Psalm 2 : 2, 3 en 4 (LvK=GKB)
Preek
Zingen: LvK Gezang 442 : 1, 2, 3 en 4
Kinderen terug
Zingen: GKB Gezang 176b (wet)
Onderwijs ambtsdragers
Bevestiging Bram Jenema
Zingen: LvK Gezang 456 : 1 en 2
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
Zingen: GKB Gezang 147 : 1 en 4
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: Opwekking 214
Zegen

  • Agenda