Morgendienst | Ds. Mark Veurink | Heilig Avondmaal

09:30

19 juni 2016

Zingen: Psalm 124 : 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 585 : 1, 2, R, 3 en R
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Handelingen 5 : 17 – 42
Zingen: Psalm 40 : 3 en 4
Preek over Handelingen 5 : 41
Zingen: Psalm 66 : 3 en 5
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: ‘Aan uw tafel’ (Sela) : 1, 3 en 4
Onderwijs (5) en viering avondmaal
Zingen: LvK Lied 440 : 1 en 4
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Gezang 163 : 1, 2 en 3
Zegen