Morgendienst | Ds. Mark Veurink | Heilig avondmaal

09:30

28 augustus 2016

Zingen: GKB Gezang 171 : 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 42 : 1 en 3 (Oude Berijming)
Gebed
Lezen: Psalm 87 : 1 – 7
Zingen: Psalm 57 : 1 en 5 (GKB = LvK)
Preek over Psalm 87 : 1
Zingen: Opwekking 520 : 1, 2, 4 en 5
Leefregels
Zingen: LvK Gezang 358 : 2, 3 en 4
Onderwijs en viering avondmaal
Zingen: Psalm 103 : 1 en 5 (GKB = LvK)
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 710
Zegen