Morgendienst | Ds. Mark Veurink | Doop van Tiemen van Althuis

09:30

4 december 2016

Welkom
Adventskaars
Zingen: GKB Gezang 80 : 1, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 599
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Ezechiël 36 : 22 – 36
Zingen: Psalm 85 : 1 en 4 (GKB=LvK)
Preek over Ezechiël 36 : 22
Zingen: Opwekking 595 en GKB Psalm 67 : 2 en 3
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: Doop, Sela (als dooponderwijs)
Doopbediening
Zingen: GKB Gezang 118 : 1 en 2
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: LvK Gezang 127 : 1, 5 en 7
Zegen