Morgendienst | Ds. Mark Veurink | Bevestiging ambtsdragers

09:30

12 juni 2016

Zingen: Psalm 138 : 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Gezang 157 : 1, 2, 3 en 4
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Handelingen 4 : 1 – 22
Zingen: LvK Gezang 446 : 1, 2, 5 en 6
Preek over Handelingen 4 : 19 – 20
Zingen: Psalm 118 : 3, 8 en 9
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: Ik ben (Sela) : 3a, 4v, Refr.a, 5m, 6a, Refr.a
Onderwijs ambtsdragers
Bevestiging
Zingen: GKB Gezang 164 (canon in 3 groepen)
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 710
Zegen