Morgendienst | Ds. Mark Veurink | uitzending radio Eenhoorn

09:30

14 augustus 2016

Zingen: GKB Gezang 38 : 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvK Gezang 285 : 1 en 3
Gebed
Lezen: 2 Samuël 12 : 1 – 9 en Psalm 72 : 1 – 20
Zingen: GKB Psalm 36 : 2 en 3
Preek over Psalm 72 : 1
Zingen: Opwekking 428
Leefregels
Zingen: Psalm 103 : 3 en 7 (GKB=LvK)
Gebed
Collecte
Zingen: LvK Gezang 21 : 1, 5 en 6
Zegen