Morgendienst | Ds. Mark Veurink

09:30

31 juli 2016

Zingen: Opwekking 672 : 1, 2 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 29 : 1, 2 en 4
Gebed
Lezen: Exodus 33 : 18 – 23 en 34 : 29 – 35 en Psalm 19 : 1 – 15
Zingen: GKB Gezang 148
Preek over Psalm 19 : 2
Zingen: Opwekking 709
Leefregels
Zingen: GKB Psalm 119 : 64 en 65
Gebed
Collecte
Zingen: LvK Gezang 479 : 1, 3 en 4
Zegen
Lied 456: 3