Morgendienst | Ds. Mark Veurink

09:30

24 juli 2016

Zingen: Opwekking 717
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvK Psalm 122 : 1, 2 en 3
Gebed
Lezen: 1 Samuël 8 : 1 – 9 en Jesaja 52 : 1 – 10
Zingen: LvK Lied 28 : 1, 2, 3 en 4
Preek over Jesaja 52 : 7
Zingen: Psalmen voor Nu 84 (=Opwekking 715)
Leefregels
Zingen: LvK Lied 477 : 1 en 2
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Gezang 64 : 1, 2 en 3
Zegen