Morgendienst | Ds. Mark Veurink

10:00

29 mei 2016

Mmv Calvin College Wind Ensemble

Voor de dienst: CCWE speelt ‘Holy Manna’ (Donald Grantham)

Welkom en mededelingen

Zingen: Opwekking 520 : 1 (NL), 2 (NL) en 3 (EN) (begeleiding: CCWE)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: GKB Gezang 70 : 1, 2 en 3 (begeleiding: orgel)

Gebed

Kinderen naar club

Lezen: Handelingen 3 : 1 – 10 (Nederlands en Engels)

Zingen: Psalm 145 : 1 en 4 (begeleiding: orgel)

Preek over Handelingen 3 : 6

Muzikaal intermezzo: ‘Who Puts His Trust In God Most Just’ (J.S. Bach)

Zingen: LvK Gezang 460 : 1, 2 en 3 (begeleiding: CCWE)

Kinderen terug

Leefregel

Zingen: Psalm 19 : 4 (begeleiding: orgel)

Gebed

Collecte (CCWE speelt ‘Amazing Grace’ (William Himes))

Zingen: Opwekking 575 : 1 (EN), 2 (NL), 3 (NL) en 4 (EN)

Zegen

Na de dienst: CCWE speelt ‘Sweet Canaan’ (Donald Grantham)