Morgendienst | Ds. Mark Veurink

09:30

24 april 2016

Zingen: Opwekking 354 : 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 133 : 1 en 3
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Kolossenzen 3 : 5 – 17
Zingen: GKB Gezang 37 : 6 en 8
Preek over Kolossenzen 3 : 13
Zingen: LvK Gezang 481 : 1, 2 en 3
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: Psalm 67 : 1 en 2
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Gezang 167 : 1, 2 en 3
Zegen