Morgendienst | Ds, Mark Veurink

09:30

13 november 2016

Zingen: GKB Gezang 166 : 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 96 : 1, 4 en 5 (Frysk)
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: 1 Korintiërs 15 : 1 – 11 en 50 – 58
Zingen: Psalm 90 : 2 en 8
Preek over 1 Korintiërs 15 : 58
Zingen: LvK Gezang 380 : 4, 5, 6 en 7
Kinderen komen terug
Leefregels
Zingen: Opwekking 569
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Gezang 147 : 1, 2 en 4
Zegen