Morgendienst | Ds. H.J. Siegers | Doopdienst Lydia Frederike Veurink

09:30

6 november 2016

Voorzang LvdK gez. 429
Votum en groet
Zingen Ps. 118:7,9
Gebed
Zingen Opwekking 770
Doopformulier
Voor (doop)gebed zingen Gez. 124
Na bediening doop zingen LB 416
Lezen Matteüs 14:13-34
Zingen Ps. 93
Tekst Matteüs 14:22-33
De preek gaat over: Jezus kan ons over water laten lopen
Na de preek zingen LvdK gez. 445:1,3
Gebed (ouderling)
Collecte – tijdens collecte luisterlied Ps. 136, Psalmen voor nu
Zingen LvdK gez. 442
Zegen