Morgendienst | Ds. H. Burger

09:30

10 april 2016

M.M.V. Waar8tig

waar8tig

Voorzang ELB 374, 1.3
Stil gebed
Votum
Zegengroet
Zingen met Waar8tig: Met hart en ziel (canon)
Gebed
Luisterlied (Waar8tig): Psalmen voor nu Psalm 16
Schriftlezing: Kol 2,9-13 en 3,1-5a
Zingen: NLB Gez 641,1.2 = LB 217,1.2
Preek over Kol 3,1-4
Zingen: GK Gez 162,2.3.4
Zingen met Waar8tig (in wisselzang): Gez 176b
Gebed (door ouderling van dienst)
Collecte
Zingen met Waar8tig: Vrede wens ik je toe (canon)
Zegen