Morgendienst | Ds. de Meij

09:30

7 augustus 2016

Welkom
Mededelingen
Voorzang
Stil gebed
Votum ( gesproken )
Groet + gesproken amen
Lied 481: 1 en 2
Wet
Psalm 103: 1, 2 en 5
Gebed
Kinderen gaan met de leiders naar de kinderclub
Genesis 21: 1-21
Galaten 4: 21-31
Psalm 126, 1 en 2
Genesis 21: 8-10 ( t. )
Preek
Tekst: Genesis 21: 8-10
Thema: Abraham moet Hagar met haar zoon de woestijn insturen
1 God opent Abrahams ogen voor zijn verkiezing van Izaak
2 God opent Hagars ogen voor zijn voorzienigheid jegens Ismaël
Psalm 68: 11 en 13
Kinderen terug
Dankgebed, door ouderling van dienst,
Collecte
Lied 114: 1 en 3
Zegen
Lied 456: 3

  • Agenda