Morgendienst | Ds. D.J.K.G. Ruiter

09:30

5 juni 2016

Welkom
LbK Gez 327: 1.2.3
stil gebed – groet – bemoediging – drempelgebed
LbK Ps 13: 1.2.3
Gebed bij de opening van het Woord
Gebod van God
GK Ps 19: 3 en 4
Kinderen gaan naar de kinderclub
Lezing: 1 Kon. 17: 17-24 NBV
LbK Ps 30: 1.2.3
Lezing Lukas 7: 11-17
LbK Ps 30: 4.5
Preek
LbK Gez. 274: 1 t/m 7
Kinderen komen terug uit de kinderclub
Kinderlied ‘In ‘t heetst van de strijd’ (youtube)
Lofprijzing en voorbeden
Mededeling en kollekte
LbK Gez. 225: 1 t/m 5
Zegen
LbK Gez. 456: 3