Morgendienst | Ds. D.J.K.G. Ruiter

09:30

17 juli 2016

Welkom en mededelingen
LbK Gez. 395: 1 t/m 4
Stil gebed – groet – votum –drempelgebed
LbK Ps 47: 1.2.3
Gebod van God
GK Ps 143: 8.9
Gebed
Kinderen naar kinderdienst
Lezing: 1 Kon. 19: 19-21
GK Ps 12: 4.5
Lukas 9: 51-62
Preek
kinderlied
LbK Gez. 484: 1 t/m 4
Lofprijzing – voorbeden
Kollekten
LbK Ps 16: 1 t/m 4
Zegen
LbK Gez. 456: 3